Bilder på de flesta funktionärerna finns i bildarkivet

Styrelse(bild)

Per Olof Osterman, ordförande (070-374 72 92)(bild)
Britt-Louise Gunnarsson (018-32 09 16)(bild)
Claes Leijon, vice kassaförvaltare (070-602 53 17)(bild)
Lars Nilsson, vice odförande (070-662 18 67)(bild)
Kerstin Thelander, vice sekreterare (070-328 19 12)(bild)
Eva Åkerblom, sekreterare (018-32 03 83)(bild)
Ingemar Åkeson, kassaförvaltare (073-357 87 44)(bild)
Eva Willén, suppleant (018-30 27 47)(bild)
Ingrid Åberg, suppleant (018-13 63 36, 070-302 39 27)(bild)

Sekretariat(bild)

Malin Åkerblom, ordförande (018-32 07 34)
Bertil Eriksson, vice ordförande (070-890 49 96)
Ingegerd Appelgren (018-30 15 69)
Jeanette Backman (070-381 98 02)
Gudrun Bäckström (018-36 65 21)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Margareta Knutson (018-26 10 16)
Kristina Lernevall (072-552 20 60)
Anki Mattisson (070-978 15 32)
Caare Smith (018-32 41 48)
Mia Virving (070-968 76 36)
Ingrid Åberg (018-13 63 36, 070-302 39 27)
Agneta Åhlin (018-55 03 63)

Webb och IT
Jens Danielsson (0730-446299)
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Benny Eklund (070-510 13 06)
Bertil Eriksson (070-890 49 96)
Per Wallentinson (018-25 45 63)

Studieledare
Kristina Lernevall, smkall (072-552 20 60)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Margareta Ingemarsson (018-30 01 56)
Malin Åkerblom (018-32 07 34)

Kassör
Leif Lundberg (072-209 52 85)

Arbetsgrupper

Tisdagsföreläsningar

Eva Willén, ordförande (018-30 27 47)
Jan Fagius (018-32 02 17)
Gunnel Forsberg (070 631 60 18)
Bo Höistad (018-30 37 04)
Maths Isacson (070-541 58 74)
Ingrid Åberg (018-13 63 36, 070-302 39 27)

Serier och cirklar

Jörgen Boivie, ordförande (018-30 01 06)
Anki Mattisson, vice ordförande (070-978 15 32)

Humaniora
Ingrid Åberg, smkall (018-13 63 36, 070-302 39 27)
Axel Brattberg (018-52 59 54)
Karl Johan Eklund (018-52 45 05)
Carola Hermelin (018-51 50 55)
Eva Heggestad (018-24 30 12)
Lena Kåreland (018-50 72 11)
Bo Nylund (018-50 37 82)
Kerstin Thelander (070-328 19 12)

Samhällsvetenskap
Sten Åke Bylund, smkall (070-648 67 85)
Gunhild Hammarström (018-60 08 99)
Claes Leijon (070-602 53 17)
Lars Nilsson (070-662 18 67)

Språk
Monica Ekman, smkall (018-52 29 98, 070-938 38 62)
Anders Fredholm (018-32 08 73)
Sven Jonsson (073-075 15 70)
Carin Söderberg (018-51 21 65)
Erling Wande (018-46 15 47)
Kjell Weinius (018-55 78 19)

Naturvetenskap & teknik
Staffan Yngve, smkall (018-52 05 81)
Per Abenius (018-50 27 06)
Kristina Glimelius (018-30 16 55)
Göran Milbrink (018-30 27 80)
Roland Moberg (070-650 22 81)
Lars Ohlander (018-32 09 01)
Agneta Oskarsson (018-30 22 59)

Medicin & vård
Anne-Marie Pernulf, smkall (018-13 35 26)
Gunnar Birgegård (018-46 02 70 )
Birgitta Lindmark (070-631 69 80)
Lars Oreland (070-669 26 78)
Per Olof Osterman (070-374 72 92)
Jan Stålhammar (018-32 04 14)

Studieledare
Kristina Lernevall, smkall (072-552 20 60)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Margareta Ingemarsson (018-30 01 56)
Malin Åkerblom (018-32 07 34)

Resor

Anki Mattisson, ordförande (070-978 15 32)
Ingegerd Appelgren (018-30 15 69)
Jeanette Backman (070-381 98 02)
Margareta Knutson (018-26 10 16)
Mia Virving (070-968 76 36)

Medlemsbladet(bild)

Birgitta Johansson, ordförande (070-916 84 25)
Karin Carlsson (018-15 33 06)
Inger Hammer (073-439 50 93)
Bror-Erik Lundin (070-532 66 67)
Barbro Nilsson Garbergs (070-207 89 00)
Maria Wold-Troell (018-10 12 07)

Rapportserien

Gunilla Öbrink, ordförande (070-324 65 45)
Birgitta Johansson (070-916 84 25)
Lena Jonsell (018-30 24 70)
Lennart Prage (018-50 14 02)

WebbIT

Bertil Eriksson, ordförande (070-890 49 96)
Benny Eklund, vice ordförande (070-510 13 06)
Jens Danielsson (018-21 81 34)
Karin Carlsson (018-15 33 06)
Bengt Everitt (070-247 80 34)
Birgitta Johansson (070-916 84 25)
Lasse Sunnås (018-30 06 98, 070-835 06 98)
Per Wallentinson (018-25 45 63)
Malin Åkerblom (018-32 07 34)

AV-teknik(bild)

Lasse Sunnås, samordnare (018-30 06 98, 070-835 06 98)
Sven Arvidsson (018-36 41 27)
Robert Berthagen (070-5837939)
Inga-Lill Bratteby Ribbing (072-203 57 58)
Hans Börling (018-30 95 59)
Bengt Everitt (070-247 80 34)
Bengt Härdin (070-329 36 15)
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Eilert Karlsson (018-30 06 88)
Anders Lundström (070-885 36 24)
Johan Mörner (0735-392028)
Bo Olsson (018-36 74 16)
Carl-Magnus Pettersson (0227-22 07 07)
Carl-Göran Stålnacke (0707-45 33 51)
Ove Virhammar (018-46 04 63)
Maria Wold Troell (018-10 12 07)

Internationell verksamhet

Brittmari Ekholm, ordförande (073-154 28 26)
Maj Aldskogius (018-46 03 30)
Karin Carlsson (018-15 33 06)
Anders Fredholm (018-32 08 73)
Karin Hagström (018-51 58 38)
Gunhild Hammarström (018-60 08 99)
Björn Odin (018-71 00 65)
Carin Söderberg (018-51 21 65)
Christina Tellgren (018-32 04 32)

Stipendiegrupp

Ulla Myhrman, smkall (018-50 53 16)
Lars Nilsson (070-662 18 67)
Kerstin Thelander (018-54 10 74)

Revisorer

Grant Thorton revisionsbyrå (Tommy Helmerskog 018-65 81 66, Malin Nyström 018-65 81 82)

Valberedning

Gudmar Lönnerholm, smkall (072-227 10 77)
Ulla Myhrman (018-50 53 16)
Margaretha Sund (018-10 31 44)

Bildarkivansvarig

Bengt Everitt (070-247 80 34)

Webbmaster

Jens Danielsson (018-21 81 34)
Två av Uppsala Pensionärsuniversitets grundare 1979

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Jens Danielsson

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 14 februari 2018 10:20