Pågående och kommande aktiviteter inom internationell verksamhet


Utbyten och studiebesök

Under utarbetande.

Konferenser och kurser

Sommarskola på Mallorca 

Next Summer University in Mallorca Balears for seniors will be from 3 to 9 September in Palma. Contact: joan.amer@uib.cat

AIUTA: styrelsemöte och konferens i Bratislava, Slovakien 18.5 - 20.5.2017 "Equal learning possibilities for the elderly". Upplysningar: Karin-e.carlsson
o
@
o
telia.com
 


Rapporter:

Uppsala Senioruniversitet: Equal Opportunities for Senior Citizens. Report from a conference arranged by Uppsala U3A and AIUTA, 2013. Summary in French. Se här!
Uppsala Senioruniversitet: Entusiasm och engagemang. Språkcirklar vid Uppsala Senioruniversitet. 2013. Summary in English. Se här!
Université de Reims: Les seniors et l’art. AIUTA report from Professeur Patrick Demouy, 2014. 
Upplysningar: karin-e.carlsson
o
@
o
telia.com

Université de Toulouse Capitole: AIUTA report. International Cooperation and U3A, Professor François Vellas, 2014

EU-Projekt

Åren 2015-17 pågår ett forskningsinriktat projekt, ”Edu-Sen-Net”, där Uppsala Senioruniversitet deltar tillsammans med senioruniversitet i sex andra länder. Avsikten med EU-projektet är att få nya grupper intresserade för senioruniversitetens verksamhet, bland annat boende utanför tätorterna, funktionshindrade och invandrare. Bidraget från programmet Erasmus plus är cirka 110 000 euro, varav drygt 14 000 euro har avsatts till arbetet inom Uppsala Senioruniversitet.

Koordinator för projektet är Comenius University i Bratislava. Från Uppsala Senioruniversitet deltar följande projektledningsgrupp: Björn Odin, Alice Rinell Hermansson, Maj Aldskogius, Per-Olof Osterman och Ulla Myhrman.
I samband med detta projekt ordnar EFOS en internationell konferens i Uppsala under våren 2016 dit medlemmar vid Uppsala Senioruniversitet är välkomna.
Upplysningar: odin.bjorn
o
@
o
gmail.com


Jazzälskare

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Kontakta oss om Du är intresserad av att komma med i USU eller om Du vill veta mer om oss.

Webbmaster: Jens Danielsson

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 11 mars 2017 16:30