Internationell verksamhet


En av Uppsala Senioruniversitets uppgifter är, enligt stadgarna, att ha kontakter med senioruniversitet utanför Sverige. Senioruniversitetet deltar därför i arbetet inom två stora internationella nätverk: AIUTA (L’Association Internationale des Universités du Troisième Age) och EFOS (European Federation of Older Students at the Universities).

Organisationerna arbetar för ett livslångt lärande genom att verka för seniorers tillträde till utbildning, kunskapsutbyte mellan medlemsländerna och gemensamma projekt till gagn för seniorer. Det gör man bland annat genom olika former av påverkan gentemot beslutsfattare inom och utom EU: centralt, nationellt och regionalt. Båda organisationerna anordnar konferenser och symposier, och har ett nätverk som leder till utbyten mellan länder.

AIUTA:s medlemmar är senioruniversitet i olika delar av världen. Sekretariatet ligger i Toulouse i Frankrike. Majoriteten av medlemsorganisationerna finns i Europa, men AIUTA har också medlemmar i Afrika, Asien, Latinamerika och Nordamerika. Uppsala Senioruniversitet har en styrelseplats i AIUTA sedan flera år tillbaka. Karin Carlsson är för närvarande ordinarie ledamot och Carin Söderberg suppleant. http://www.aiu3a.com
EFOS medlemmar kommer från Europa och har sitt sekretariat i Bratislava, Slovakien. Uppsala Senioruniversitet har representation i EFOS styrelse genom Björn Odin (för närvarande vice ordförande i EFOS) med Brittmari Ekholm som suppleant. http://www.efos-europa.eu

En stor del av de utbyten som initieras och anordnas av Uppsala Senioruniversitet har sin grund i de kontakter som skapas genom medlemskapet i AIUTA och EFOS. Internationella kontaktnät skapas dessutom via Senioruniversitetets cirkelverksamhet, särskilt språkcirklarna, och via direkta förfrågningar från internationella organisationer. Denna verksamhet leder till utbyten med utländska senioruniversitet och till studiebesök utanför Sverige.

Den internationella verksamheten samlas i den Internationella arbetsgruppen.
Gruppens medlemmar framgår av avsnitt "Funktionärer"

Pågående och kommande aktiviteter inom den internationella verksamheten:
Se "Utbyten och projekt"!
Riktlinjer för AIUTA:s verksamhet. Se här!

Utbyten och projekt

Utbyte med Bretagne

Nyheter


2015-05-22
Det internationella nätverket AIUTA har ny webbsida www.aiu3a.com
___________________________
2015-02-10

EU-satsning på nya grupper

Uppsala Senioruniversitet har beviljats bidrag till ett
projekt inom Erasmus plus, tillsammans med sex andra
senioruniversitet i Europa.

Newsletters

U3A Signpost

Se här!

AIUTA Newsletter No 15

Se här!

AIUTA Newsletter No 14

Se här!

AIUTA Newsletter No 12

Se här!

AIUTA Newsletter No 11

Se här!

AIUTA Newsletter No 9
Se här!

Koncentrerad filmning av tisdagsföreläsning

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Jens Danielsson

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017 10:53