Medlemsbladet


USU ger årligen ut 5 nummer av Medlemsbladet som innehåller uppgifter om cirklar, föreläsningsserier, tisdagsföreläsningar, utflykter, resor till teatrar och operor mm. Dessutom publiceras korta referat från vissa av de aktiviteter som har bedrivits samt en hel del information som kan vara av intresse för våra medlemmar.

Av speciell betydelse är de två nummer som publiceras under månaderna augusti och december/januari. I dessa redovisas alla cirklar och föreläsningsserier, tisdagsföreläsningar samt huvuddelen av de utflykter och teaterresor mm som medlemmarna erbjuds delta i under den närmaste terminen.

Arbetsgruppen för Medlemsbladet framgår av avsnittet "Funktionärer"

De som önskar ta del av Medlemsbladet kan klicka på det på startsidan. Det kan också beställas genom att ringa till vårt kansli.
Jazzälskare

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Kontakta oss om Du är intresserad av att komma med i USU eller om Du vill veta mer om oss.

Webbmaster: Jens Danielsson

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 1 november 2013 20:23