Tisdagsföreläsningar våren 2017

Tid: Tisdagar jämna veckor kl. 13.15 till cirka 14.30.
Lokal: Grönwallsalen, ingång 70 Akademiska sjukhuset, eller Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40.
Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften.
Tisdagsföreläsningarna kommer att filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på dem på www.usu.se under två veckor efter respektive föreläsningstillfälle 

10 januari
Peter Wallensteen
Diplomati i fredens tecken. Nordisk medling sedan andra världskriget 
Gästvärd: Maths Isacson 
Grönwallsalen

24 januari
Fredrik Charpentier Ljungqvist 
Klimatförändringar under 10 000 år och deras påverkan på historien 
Gästvärd: Eva Willén 
Missionskyrkan

7 februari
Kjell-Åke Nordquist

Konflikt och krig i religionens namn 
Gästvärd: Jan Fagius 
Missionskyrkan

21 februari
Anki Mattisson

Från liten duk till helkaklat. Om Svenska Akademiens ordbok och dess innehåll
Gästvärd: Ingrid Åberg
Missionskyrkan

7 mars
Gunnar Ingelman

Fotvandring i fysikaliska rum – partikelfysik på CERN och i Big Bang 
Gästvärd: Bo Höistad
Grönwallsalen

21 mars
Solveig Jülich

Mänskliga marsvin: Medicinska experiment och forskningsetikens framväxt
Gästvärd: Maths Isacson
Grönwallsalen

4 april
Klas-Göran Karlsson

Ryska revolutionen efter hundra år 
Gästvärd: Ingrid Åberg Grönwallsalen

2 maj
Therese Nilsson

Blir vi sjuka av inkomstskillnader? 
Gästvärd: Jan Fagius Grönwallsalen

Presentation av tisdagsföreläsare våren 2017


Peter Wallensteen är seniorprofessor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Han doktorerade 1973 och utnämndes 1985 till förste innehavare av Dag Hammarskölds professur i ämnet. Ett specialområde är studier av internationella sanktioner. 1979–2015 ledde han Uppsala Conflict Data Program, en globalt respekterad källa för data om krig och fred. Han har varit involverad som medlare och tredje part i en rad konflikter. 2016 publicerade han och en kollega en bok om nordisk fredsdiplomati med analyser av ett 40-tal medlingsinsatser sedan 1945.

Fredrik Charpentier Ljungqvist är fil.dr i historia och knuten till Historiska institutionen, Centrum för medeltids- studier och Bolincentret för klimatforskning, alla vid Stockholms universitet. Han forskar både inom nordisk medeltidshistoria och klimathistoria och har publicerat många vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar inom båda ämnena. Charpentier Ljungqvist är författare till de populärvetenskapliga böckerna Den långa medeltiden (2015) och Global nedkylning (2009). Han är aktiv i flera internationella forskningsprojekt inom klimat- och miljöhistoria.

Freds- och konfliktforskaren Kjell-Åke Nordquist är från hösten 2016 professor i internationella relationer med särskild inriktning på praktiskt fredsbyggande och mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan i Stockholm. Han har bland annat deltagit i medlingsinsatser mellan motståndsorganisationer i Östtimor och Indonesien (Sida), representerat UD i arbete för fred i Colombia och arbetat för nationell försoning i Mellanöstern och Kaukasus. Redaktör för antologin Gods and Arms. On Religion and Armed Conflict, 2013.

Anki Mattisson är docent i nordiska språk och f.d. ordbokschef vid Svenska Akademiens ordboksredaktion i Lund. Efter 15 år som ortnamnsvårdare vid Lantmäteriverket bytte hon från ortnamn till ord och började som redaktör. Under hennes första år vid redaktionen lämnade man äntligen den av såväl medier som den akademiska världen häcklade bokstaven S och passerade T och U in på V. Den vanligaste frågan från allmänheten långt in på 2000-talet var: Har ni kommit förbi SNIGEL än? Sedan 2016 finns en ny redigitaliserad och strukturerad version av SAOB gratis på nätet.

Gunnar Ingelman är professor i subatomär fysik vid Uppsala universitet sedan år 2000. Hans forskningsområde är teoretisk partikelfysik i nära kontakt med experimentella data, speciellt den starka kraften mellan kvarkar som förmedlas av gluoner. I anslutning till LHC-acceleratorn på CERN studeras även ny fysik bortom standardmodellen, till exemepel rörande hypotetiska nya partiklar och fenomen med relevans för kosmologi. Hans forskning har prisbelönats vid flera tillfällen. Han har skrivit ett flertal populärvetenskapliga artiklar och är en uppskattad fördragshållare för att göra den teoretiska partikelfysiken begriplig för ett brett auditorium.

Solveig Jülich är professor i idé- och lärdomshistoria med inriktning mot kulturhistorisk medicinhistoria. Leder för närvarande ett sexårigt forskningsprojekt som syftar till att stärka Sveriges medicinhistoriska forskning: Medicin i livets gränsområden: Fosterforskning och framväxten av etisk kontrovers i Sverige. Efter disputationen tjänstgjorde hon som universitetslektor vid Institutionen för Tema vid Linköpings universitet. Mellan 2006 och 2010 var hon forskarassistent vid Stockholms universitet. Sedan 2014 är hon verksam vid Uppsala universitet.

Klas-Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet med ett brett intresse för internationell samtidshistoria. Ett av hans stora forskningsintressen rör Ryssland och Kaukasusområdet, där han ägnat uppmärksamhet bland annat åt frågor om historieskrivning, etniska konflikter och regimers terror mot den egna befolkningen. Åren 2001–2008 ledde han det stora forskningsprojektet Förintelsen och den europeiska historiekulturen. Karlsson är författare till huvuddelen av Nationalencyklopedins artiklar om Östeuropas historia. Han har också varit ordförande i Historielärarnas Förening.

Therese Nilsson är docent och universitetslektor vid Institutionen för nationalekonomi vid Lunds universitet, och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Hon har publicerat artiklar och rapporter om globalisering, demokrati och jämlikhet, på senare tid med tonvikt på hälsorisker som konsekvens av ekonomisk ojämlikhet. Hon publicerade 2016 tillsammans med kollegorna Daniel Waldenström och Andreas Bergh boken Sick of Inequality? An Introduction to the Relationship between Inequality and Health.

Programändringar


Jazzälskare

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Kontakta oss om Du är intresserad av att komma med i USU eller om Du vill veta mer om oss.

Webbmaster: Jens Danielsson

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 28 december 2016 00:00