Tisdagsföreläsningar våren 2018

Tid: Tisdagar jämna veckor kl. 13.15 till cirka 14.30.
Lokal: Grönwallsalen, ingång 70 Akademiska sjukhuset, eller Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40.

Kom i god tid för att vara säker på att få plats. Vi måste följa givna brandsäkerhetsregler och får inte överbelasta salarna.
Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften. Medlemskort uppvisas.
Tisdagsföreläsningarna kommer att filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på dem på www.usu.se under två veckor efter respektive föreläsningstillfälle.


23 januari
Roger Elg

Den gröna staden – en resa genom 200 år
Gästvärd: Eva Willén
Missionskyrkan

6 februari
Johan Stahre

Arbetskompis eller fiende – människor och robotar på framtidens arbetsmarknad
Gästvärd: Bo Höistad
Missionskyrkan

20 februari
Leif Zern

Judendomen och det heliga 
Gästvärd: Ingrid Åberg 
Missionskyrkan

6 mars
Martin Ingelsson

Demens – hur utvecklas den och hur kan vi bemästra den
Gästvärd: Jan Fagius
Grönwallsalen

20 mars
Kjell Östberg

1968 – när allting var i rörelse 
Gästvärd: Maths Isacson 
Missionskyrkan

3 april
Åsa Danielsson

Vattenproblematik i världen – från torka till översvämningar 
Gästvärd: Gunnel Forsberg 
Grönwallsalen

17 april
Catharina Grünbaum 
Svenska språkets rikedom 
Gästvärd: Jan Fagius 
Grönwallsalen

15 maj
Carl-Reinhold Bråkenhielm

Kan människan förädlas? Transhumanism som livsåskådning 
Gästvärd: Jan Fagius
Grönwallsalen

Presentation av tisdagsföreläsare våren 2018


Roger Elg är landskapsarkitekt vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har undervisat på landskapsarkitektprogrammet på Institutionen för Stad och Land sedan 1997. Roger Elg har fokus på gestaltning och förvaltning av vegetation i stadsplanering samt hantering av vegetation i kulturhistoriska miljöer. Samarbeten på kommun- och riksnivå liksom med Statens Fastighetsverk har bland annat lett till framtagande av parkprogram, vård- program och vårdplaner. Hans pågående forskning inriktar sig på hur vegetation har använts i stadens offentliga rum under perioden 1800-2000, fallstudie Uppsala.

Johan Stahre är professor i produktionssystem vid Chalmers tekniska högskola. Han är vice programchef för det nationella strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Stahres forskning handlar om produktion, automation, digitalisering och mänskliga faktorer. I ett av hans projekt, ”Framtidsoperatören”, utvecklade man framtidens arbetsverktyg, baserade på iPhones och informationsteknik för att förstärka operatörernas innovationsförmåga. I dag leder han ett projekt i samarbete med Ericsson och SKF som ska utnyttja framtidens 5G-teknik i tillverkningsindustrin. Johan Stahre har lett internationella projekt om social hållbarhet, automation och mänsklig styrning av produktionssystem.

Leif Zern är teater- och litteraturkritiker, numera verksam på Dagens Nyheter. Han arbetade tidigare på Expressens kultursidor, där han också var chef 1982–1993. Han är även författare och har gett ut en rad studier om bland annat Ingmar Bergman, Shakespeare och Jon Fosse. I boken Kaddish på motorcykel berättar Zern om sin far och om hur den judiska uppväxten präglade hans barndom och liv.

Martin Ingelsson är läkare och specialist i geriatrik, det vill säga sjukdomar som särskilt drabbar äldre människor. Han disputerade 2001 med arbeten om Alzheimers sjukdom, vår vanligaste demenssjukdom, och har sedan vid Karolinska Institutet, Harvard Medical School i Boston samt här i Uppsala fortsatt arbetet med att kartlägga och försöka bemästra sjukdomar med demensutveckling. Han utnämndes 2016 till professor i geriatrik vid Uppsala universitet.

Kjell Östberg är professor vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Hans forskning har främst handlat om nya och gamla sociala rörelser. Våren 2018 kommer hans bok om 1968 ut i en ny upplaga. Han har tidigare bland annat rönt uppmärksamhet för sin biografi i två band om Olof Palme som nominerades till Augustpriset 2008.

Åsa Danielsson är biträdande professor i miljövetenskap vid Institutionen för Tema vid Linköpings universitet. Hon har publicerat vetenskapliga artiklar och rapporter om olika vattenrelaterade frågor. Hennes forskning har framför allt handlat om modellering av övergödningsproblematiken i Östersjön, dess orsak och verkan och framtida utveckling. Danielsson har ett brett intresse för vattenfrågor i världen och de förändringar i tid och rum som uppträder som en respons på naturlig variation och mänsklig påverkan.

Catharina Grünbaum var verksam i Svenska språknämnden innan hon under ett par decennier var korrekturchef, språkvårdare och språkspaltsskribent på Dagens Nyheter. Hennes insatser för svenska språket har belönats med bland annat Erik Wellanders och Svenska Akademiens språkvårdspriser samt ?loso?e hedersdoktorat vid Stockholms universitet. Hon är styrelseledamot i såväl Alf Henrikson-sällskapet som Bellmanssällskapet och redaktör för deras respektive medlemsblad.

Carl Reinhold Bråkenhielm
är teolog och präst, professor emeritus i empirisk livsåskådningsforskning och numera seniorprofessor vid Uppsala universitet. Han har i ett stort antal böcker utvecklat teologiska aspekter på etik och moral, men också engagerat sig i diskussioner om religion och naturvetenskap, ett engagemang som illustreras av boktitlar som Verklighetsbilder och (tillsammans med Torbjörn Fagerström) Gud & Darwin - känner de varandra? Ett bioteologiskt samtal.

Programändringar


     USU-styrelsen 2018

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Jens Danielsson

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 17 december 2017 13:12