Tisdagsföreläsningar hösten 2017

Tid: Tisdagar jämna veckor kl. 13.15 till cirka 14.30.
Lokal: Grönwallsalen, ingång 70 Akademiska sjukhuset, eller Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40.

Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften. Medlemskort uppvisas.
Tisdagsföreläsningarna kommer att filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på dem på www.usu.se under två veckor efter respektive föreläsningstillfälle. 

5 september
Maria Gunther 
Vetenskapsjournalistik – ett försvar mot faktaresistens
Gästvärd: Bo Höistad
Grönwallsalen

19 september
Lena Holmqvist

Brott och straff – från öga för öga till dagens straffskalor
Gästvärd: Jan Fagius
Grönwallsalen

3 oktober
Elna-Marie Larsson

Det skulle aldrig Wilhelm Conrad Röntgen ha trott – hur vi kan avbilda hjärnan idag
Gästvärd: Jan Fagius
Grönwallsalen

17 oktober
Arne Ljungqvist

Från Mühlegg till Johaug. Antidopningsbyrån Wadas kamp mot fusk inom idrotten
Gästvärd: Ingrid Åberg
Missionskyrkan

31 oktober
Tone Tingsgård

Sverige i Afghanistan 2002–2014 
Gästvärd: Ingrid Åberg 
Missionskyrkan

14 november
Dan Larhammar

Hur hittar man en akupunkturpunkt? Kritisk granskning av alter- nativmedicinska behandlingsmetoder.
Gästvärd: Jan Fagius
Grönwallsalen

28 november
Frauke Ecke
Bäverns återkomst i det svenska landskapet – från utrotad till älskad och hatad
Gästvärd: Eva Willén
Grönwallsalen

12 december
Gabriel Söderberg
”Nobelpriset i ekonomi” – hur och varför kom det till?
Gästvärd: Maths Isacson
Grönwallsalen

Presentation av tisdagsföreläsare hösten 2017


Maria Gunther är civilingenjör i teknisk fysik. Hon disputerade i Uppsala 1998 i elementarpartikelfysik på ett arbete som utfördes vid CERN i Geneve. Under IT-boomen i slutet av 1990-talet var hon systemutvecklare med inrikt- ning mot IT-säkerhet. Åren 2005–2011 bodde hon i Wien, där hon bland annat arbetade med klimatforskning på forskningsinstitutet IIASA. Maria har varit frilansande vetenskapsreporter och skrivit artiklar främst inom fysik, matematik och astronomi. Hon har publicerat en bok om de vetenskapliga bristerna i kreationism och intelligent design, Big Bang eller Varde Ljus – skapelsemyten som pseudovetenskap. Sedan 2013 är hon vetenskapsredaktör och ansvarig för vetenskapsbevakningen på Dagens Nyheter.

Lena Holmqvist är universitetslektor i straffrätt vid Uppsala universitet. Hon har i många år undervisat om hur brottspåföljd bestäms. Hon har inte bara vänt sig till studenter utan också föreläst för olika yrkesgrupper. Dessutom har hon deltagit i delar av utredningsarbetet som ligger till grund för hur påföljdssystemet är utformat och arbetat med lagstiftningsfrågor på Justitie- departementet.

Elna-Marie Larsson är professor i neuroradiologi vid Uppsala universitet, överläkare på Akademiska sjukhuset och gästprofessor vid Linköpings universitet. Hon är tidigare president i The European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology och bedriver forskning med fokus på magnetkamerateknikens möjligheter att studera struktur och funktion i den friska och sjuka hjärnan.

Arne Ljungqvist har varit professor i patologi och prorektor vid Karolinska Institutet, rektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan och ordförande i Riksidrottsförbundet. I många år var han medlem i Internationella Olympiska kommittén, ordförande i dess medicinska kommitté samt vice ordförande i Wada, World Anti-Doping Agency. Han är en känd profil i arbetet mot dopning och fortfarande verksam. I OS 1952 representerade Ljungqvist Sverige i höjdhopp. Hans personliga rekord är 2,01 i saxstil.

Tone Tingsgård är universitetslärare i ryska vid Uppsala universitet. Hon var från 1994 till 2010 riksdagsledamot (S) och vice ordförande i Försvarsutskottet mellan 1998 och 2006. I mars 2017 presenterade hon sin utredning om Sveriges samlade engagemang i Afghanistan 2002–2014. Utredningen visar både på brister i insatsen och på positiva resultat. Inte minst identifieras lärdomar inför kommande komplexa internationella krishanteringsinsatser.

Dan Larhammar är apotekare och professor vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Han forskar om hjärnan, hormoner och evolutionen. Ett specialintresse är skiljelinjen mellan vetenskap och pseudo- vetenskap och varför människor så ofta tror på orimliga påståenden inom alternativmedicin och parapsykologi. Han är tidigare ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning och är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, där han för närvarande är ordförande för kommittén för skolfrågor.

Frauke Ecke är docent i landskapsekologi och arbetar som universitetslektor i zooekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon forskar framför allt om populations- och landskapsekologi hos gnagare och deras zoonoser, det vill säga djurspridda sjukdomar. Smådäggdjur ligger henne varmt om hjärtat och hon är ansvarig för den svenska miljöövervakningen av smågnagare som har bedrivits i Sverige sedan 1971. I nationella och internationella projekt studerar hon betydelsen av bävern – en sann ekosystemingenjör – för funktionen av och som länken mellan akvatiska och terrestra system.

Gabriel Söderberg är forskare i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och ekonom på Sveriges Riksbank. Hans forskning rör främst ekonomisk instabilitet och hur samhällen utvecklar verktyg för att hantera detta. Under senare tid har han studerat den svenska modellen och finansiella regleringar. Tillsammans med professor Avner Offer, University of Oxford, har han nyligen publicerat boken The Nobel Factor: The Prize in Economics, Social Democracy and the Market Turn.

Programändringar


Den moderna konsten: Lars Lambert undervisar

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Jens Danielsson

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 30 juni 2017 19:32