Paneldebatt

Uppsalas snabba tillväxt – hot eller möjlighet?
Uppsala senioruniversitet har i flera år haft föreläsningsserier som handlat om Uppsala ur olika perspektiv, t.ex. historia, samhällsplanering, arkitektur, grönmiljö m.m. Med den här debatten vill vi ge tillfälle till en fördjupad dialog om Uppsalas aktuella utveckling. Uppsala är sedan flera decennier en mycket attraktiv kommun att bo och arbeta i. Befolkningen växer och nya bostäder byggs i en allt snabbare takt. Utmaningarna är många när det t.ex. gäller skola, barnomsorg och integration samt för möjligheten, inte minst ekonomiskt, att klara bostadsbehovet för de mest behövande grupperna. Bostadsbyggandet sker till stor del i befintliga stadsdelar genom s.k. förtätning. Tanken är att fler Uppsalabor i en allt tätare stadsmiljö skall få glädje av närheten till service, utbildning, arbetsplatser samt möjligheter till naturliga träffpunkter. Men förtätningen innebär på flera håll samtidigt också konflikter med kulturmiljö och identitet men i hög grad även för de närboende i form av konkurrens om skol- och barnomsorgsplatser, trängre gaturum och parkstråk, mörkare innergårdar, mindre lekutrymmen m.m. Frågorna är många.

Uppsala senioruniversitet inbjuder därför alla medlemmar till information, frågor och debatt om den aktuella utvecklingen.

Ansvarig: Sten Åke Bylund, f.d. fastighetsdir., konsult, tfn 070-648 67 85.
Medverkande: kommunalråden Erik Pelling(s) och Fredrik Ahlstedt(m), Uppsala kommun, Per G. Berg, professor i landskapsarkitektur, SLU, samt Sten Åke Bylund, 1:e vice ordf. i Föreningen Vårda Uppsala.
Moderator: Maria Ripenberg, debattredaktör och ledarskribent på UNT.

Tid: Onsdagen 13 september kl. 13.30–15.30.
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen.
Fri entré för alla medlemmar i Uppsala senioruniversitet. Ingen anmälan.
OBS! Medtag medlemskort.

Torsdagssalong 


Torsdagssalong – på en onsdag!
Finland - 100 år av litterär självständighet
Medverkande: Kirsten Holm, konstnär och musiker, sjunger och spelar
på kantele ur den gamla runotraditionen. Torsten Pettersson, professor
i litteraturvetenskap, talar på temat ”Skapa den sol som inte finns. Tankar och känslor i finsk poesi”.
Ansvariga: Ingrid Åberg och Gunilla Öbrink

Tid: Onsdagen (OBS veckodagen!) den 22 november kl. 19.00
Lokal: Träffpunkten, Storgatan 11
Avgift: 150 kr. Förfriskningar ingår.
Anmäl deltagande till sekretariatet, telefon(svarare) 018-24 35 01.
Första anmälningsdag: Måndag 6 november från kl. 07.00

Bob Dylan i Uppsala
När Bob Dylan tilldelades Nobelpriset i litteratur för år 2016, väckte det viss uppståndelse både i Sverige och internationellt. Svenska Akademien motiverade sitt val med att han ”skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”.
Gunnar Danielsson, rektor vid Folkuniversitetet, Region Öst, tolkar och sjunger Dylans texter tillsammans med musikvetaren och dylanexperten Eyolf Østrem.
Ansvariga: Ingrid Åberg, tfn 070 302 39 27, och Gunilla Öbrink, tfn 070-324 65 45.

Tid: Torsdag 21 september kl. 19.00.
Lokal: Träffpunkten, Storgatan 11.
Avgift: 150 kr. Förfriskningar ingår.

Anmäl deltagande till sekretariatet, telefon(svarare) 018-24 35 01.
Första anmälningsdag: Måndag 4 september från kl. 7.00.

Ändringar/Nyheter


Storfilm i fyra delar

Jag, Claudius – historien om romarrikets mäktigaste familj
En filmserie producerad av BBC 1976. Herbert Wise stod för regin. Serien har även getts i svensk TV. Serien bygger på en roman av Robert Graves från 1934 och är ett drygt 10 timmar långt epos, en släktsaga om en mycket mäktig familj i det romerska imperiet. Där utspelas en familjekonflikt i kampen om kejsarmakten. Vi får följa kejsar Claudius (41–54 e.Kr.) när han återberättar historien om släktens kamp om tronen, från Augustus, vidare till Tiberius och den illa beryktade Caligula. Denne efterträddes av Claudius och efter honom kom kejsar Nero till makten. Claudius spelas av Derek Jakobi.
Ansvariga: Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-52 29 98, 070-938 38 62, och Karl Johan Eklund, f.d. länsantikvarie, tfn 018-52 45 05.

INSTÄLLD


Jazzensemble

Jazzensemblen som pågått i tre terminer fortsätter under hösten 2017. För närvarande kan inga nya anmälningar tas emot.
Ansvariga: Sten Åke Bylund, f.d. fastighetsdir., konsult, tfn 070-648 67 85,
och Ulf Johansson Werre, musiker, storbandsledare, universitetslärare, Uppsala universitet, tfn 018-30 28 09. Maestro vid samtliga tillfällen är Ulf Johansson Werre.

Tid: Fredagarna 29/9, 20/10, 3/11, 17/11, 8/12, 15/12 kl. 13.15–14.45.
Lokal: Musicum, Kyrkogårdsgatan 4.
Avgift: 1 500 kr.
Den moderna konsten: Lars Lambert undervisar

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Jens Danielsson

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 17 november 2017 00:17