Välkommen till Uppsala Senioruniversitet 2019

Uppsala Senioruniversitet erbjuder sina medlemmar stimulerande studiecirklar, föreläsningsserier, föreläsningar, studiebesök, teaterresor, resor mm.
Vi firar ju 40-årsjubileum den 12 november. Läs om det i Medlemsbladet nr 4, sidan 6. Aulan är nu full, och vi kan inte ta emot fler anmälningar.

Medlemsbladet Nr 4-2019  se här


Programmet för HT 2019 ligger under fliken Program. Programmet för VT 2020 läggs där i december.

Nummer 1 2020 av Medlemsbladet och Programbladet kommer i brevlådan kring 9 jan 2020. Första dag för anmälan till serier och cirklar är 14 januari. 

Faktura för förnyat medlemskap 2020 har skickats med med e-post 4 november eller som separat brev.

Filmade föreläsningar:

Tisdagsföreläsningen 29/10: Hur planeras ett sjukhusbygge? Reflektioner mot bakgrund av Akademiska sjukhusets stora utbyggnad med Susanne Ek Rundblom finns nu uppladdad på hemsidan.

Tillståndet i världen 4/11: Turkiet, Syrien och den kurdiska frågan med Aras Lindh finns nu uppladdad på hemsidan.

För att se film, gå in under 'Från arrangemang / 'Filmade föreläsningar'  eller 'Mina Sidor' och logga in. I menyn t v ser du 'Filmer'. Tryck på den länken och sedan kan du välja film. Varje film ligger kvar i fjorton dagar.
   Behöver du ledsagare eller skrivtolk (hörselhjälp)? Läs här.

Aktuella ändringar

Serie 14/15, Tillståndet i världen. Nya föreläsare.
4 november: Aras Lindh, analytiker vid Utrikespolitiska institutet - Turkiet, Syrien och den kurdiska frågan.
18 november: Rouzbeh Parsi, Utrikespolitiska institutet - Konfrontationerna i Persiska viken.

Nyheter

2019-09-17
Utbyte med Chester och Hamburg

Intresseanmälan Chester och Hamburg. Se här

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 6 november 2019 14:22