Välkommen till Uppsala Senioruniversitet 

Uppsala Senioruniversitet erbjuder sina medlemmar stimulerande studiecirklar, föreläsningsserier, föreläsningar, studiebesök, teaterresor, resor mm.

Information till alla medlemmar om filmade föreläsningar i Bellmanserien

   Vår fantastiska föreläsare Johanna Broman Åkesson har på eget initiativ filmat den fjärde föreläsningen i Bellmanserien och kommer också att filma de resterande två inom kort. Filmerna kommer att erbjudas alla medlemmar som vill ta del av dem. Stort tack till Johanna för detta!
   För att ta del av filmerna, gå in på vår webbplats, gå till mina sidor (du måste logga in) och välj ’Filmer’.
   Per Olof Osterman, Ordförande

Brev från ordförande med föreläsningstips, se här

Senioruniversitetet ställer in all verksamhet under våren!

   Den allmänna smittspridningen med coronavirus Covid-19 har nu skjutit fart och läget och myndigheternas rekommendationer ändras fort. Vår verksamhet har alltmer påverkats med inställda föreläsningar och glesnande åhörarskaror.
   I serierna har ungefär 2/3 av föreläsningarna hunnit genomföras. Läget för
studiecirklarna varierar mycket. En har avslutats, andra inte kommit igång.
Till styrelsemötet 17 mars föreslogs att filma Tisdagsföreläsningar och de fem mest välbokade serierna, dock utan publik, men med tillgång för alla medlemmar att se filmerna samt att överlåta till studiecirklarnas ledare och deltagare att bestämma om sin fortsatta verksamhet. De nya
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat den 16 mars med innebörden att alla över 70 år ska isolera sig i hemmet gör att dessa planer inte kan genomföras.
   Vår förening har begränsad administrativ kapacitet som helt bygger på volontärer, som befinner sig i riskgrupperna. Vi har också stora fasta kostnader kvar även för inställd verksamhet och vi kommer att betala cirkelledarna för vårterminen. Det är därför inte möjligt att ordna
återbetalning för inställda föreläsningar och pågående cirklar.

Styrelsen har den 17 mars beslutat att
* alla föreläsningsserier för återstående del av terminen ställs in
* många inställda föreläsningar planeras ingå i höstens program
* alla studiecirklar ställs in
* alla kvarvarande övriga arrangemang ställs in denna termin
* alla planerade resor denna termin ställs in
* avgifter för inställda föreläsningar och studiecirklar inte återbetalas,
förutom för cirklar som ännu inte startat
* årsmötet skjuts upp tills vidare.

Per Olof Osterman
Ordförande

Medlemsbladet Nr 3-2020 se här

Nästa nummer av Medlemsbladet, nr 4-2020, kommer i brevlådan kring 10 aug 2020.  

Hela programmet VT 2020, med eventuella ändringar, finns under fliken PROGRAM. 

Det tryckta programmet finns under fliken ARKIV.Uppsala Senioruniversitet firar 40 år
  • USU:s Hedersmedlemmar
  • USU:s sångkör Goldsingers
  • Ordförande Per Olof Osterman hälsar välkommen
  • USU:s Jazzensemble framförde musik
  • Jacke Sjödin summerar
Filmade föreläsningar:

Johanna Broman Åkessons Bellmansföreläsning:  Liksom en herdinna, högtidsklädd... finns nu upplagd på hemsidan.

Johanna Broman Åkessons Bellmansföreläsning: Storm och böljor tystna ren - naturen. finns nu upplagd på hemsidan.

Föreläsningen om coronaviruset 27/2: Från banal förkylning till dödlig lunginflammation. Om coronaviruset från SARS över MERS till Wuhan med Johan Carlson finns nu upplagd på hemsidan.

Jubileumsföreläsningarna: Vi har spelat in de fyra föreläsningarna som gavs i samband med Senioruniversitetets 40-årsfirande i aulan och dessutom Jacke Sjödins humoristiska rimmade kommentarer till dessa. Alla filmerna finns uppladdade på hemsidan.

För att se film, gå in under 'Från arrangemang' / 'Filmade föreläsningar'  eller 'Mina Sidor' och logga in. I menyn t v ser du 'Filmer'. Tryck på den länken och sedan kan du välja film. Varje film ligger kvar i fjorton dagar.
   Behöver du ledsagare eller skrivtolk (hörselhjälp)? Läs här.

Aktuella ändringar

Sekretariatet är stängt
men nås via epost, telefonsvarare och brev.

Alla vårens aktiviteter
är INSTÄLLDA

Nyheter

2019-05-28
USU mobilapp
Information om nedladdning, inloggning, aktivering med mera, se
Mobilappens användning

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 2 april 2020 10:44