Välkommen till Uppsala Senioruniversitet 

Uppsala Senioruniversitet erbjuder sina medlemmar stimulerande studiecirklar, föreläsningsserier, föreläsningar, studiebesök, teaterresor, resor mm.

2020-08-04

Till alla medlemmar i Uppsala Senioruniversitet
Ett reviderat program med stort utbud ersätter det ordinarie i höst!

Pandemin gällande covid-19 har avtagit men Folkhälsomyndigheten och andra experter är överens om att den fortsätter i höst. Styrelsen har därför beslutat att arrangera ett reviderat program i enlighet med vad som tidigare förvarnats och är, med tanke på omständigheterna, mycket nöjd med utbudets stora omfattning. Det aktuella programmet ligger under fliken PROGRAM.

Programmet omfattar ca 70 procent av planerade serier, 9 miniserier och ca 70 procent av de planerade studiecirklarna. Miniserierna fångar upp inställda föreläsningar från våren och är kostnadsfria för dem som deltog i våras. Föreläsningsserierna filmas med begränsat antal deltagare på plats i föreläsningssalen (f n 50) eller sänds som webbinarium med hjälp av nätverktyget Zoom. Filmerna lagras som vanligt 14 dagar efter föreläsningen för deltagarna i serien att ta del av på nätet. Samtliga studiecirklar ges som distansundervisning med hjälp av nätverktyget Zoom. Ett par tillfällen ges att öva nätverktyget Zoom, se nedan.

Första anmälningsdag är den 27 augusti. USU kan inte som annars luta sig mot erfarenhet när det gäller beräkningar av medlemmarnas intresse för olika aktiviteter. Vi har filmat föreläsningar sedan 2016 men aldrig i den nu planerade omfattningen och nu med begränsat antal deltagare på plats. Webbinarier och distansundervisning med hjälp av Zoom är nya aktiviteter. Vi hoppas på medlemmarnas förståelse om inkörningsproblem uppstår på grund av den höga ambitionsnivån med ny teknik. Styrelsen räknar med färre antal deltagare per aktivitet jämfört med normalt och därmed ett budgeterat ekonomiskt underskott. För att inte äventyra föreningens ekonomi kommer aktiviteter som inte samlar tillräckligt många deltagare att ställas in om underskottet inte täcks av överskott i annan aktivitet. En ekonomisk buffert behövs om verksamheten även våren 2021 påverkas av pandemin.
Vänligen vänta med att betala era anmälda aktiviteter tills ni får faktura per epost eller brev så att inte inställda aktiviteter leder till många återbetalningar!
Varmt välkomna till höstens aktiviteter!
Per Olof Osterman, ordförande

Övningstillfällen för nätverktyget Zoom
Vid några tillfällen före anmälningsdags kommer vi att ha Öppet hus för att träna att använda Zoom, så man ska kunna delta i studiecirklar och webbinarier. Vi sänder datum, inbjudan och mer information till dem som har angivit e-postadress. Kontrollera gärna på Mina sidor att epostadressen är korrekt, ändra annars där.

Tips till våra medlemmar i coronatider

Nytt: Naturvetenskapliga seminarier, Uppsala universitet, se här
Dåtida och nutida kunskap om människans luktsinne, se här
Vandringstips om arkitektur i och natur kring Uppsala, se här
Utvalda tips om kultur på nätet; bidra till Wikipedia, läs här

Medlemsbladet Nr 4-2020 se härDet kommer i brevlådan kring 10 augusti.

Nästa nummer av Medlemsbladet, nr 5-2020, kommer i brevlådan i oktober 2020.  


Hela tryckta programmet HT 2020 finns här

Programmet finns också under fliken PROGRAM, och uppdateras där kontinuerligt.Uppsala Senioruniversitet firar 40 år
  • USU:s Jazzensemble framförde musik
  • Ordförande Per Olof Osterman hälsar välkommen
  • USU:s Hedersmedlemmar
  • Jacke Sjödin summerar
  • USU:s sångkör Goldsingers
Filmade föreläsningar:

Jubileumsföreläsningarna: Vi har spelat in de fyra föreläsningarna som gavs i samband med Senioruniversitetets 40-årsfirande i aulan och dessutom Jacke Sjödins humoristiska rimmade kommentarer till dessa. Alla filmerna finns uppladdade på hemsidan.

För att se film, gå in under 'Från arrangemang' / 'Filmade föreläsningar'  eller 'Mina Sidor' och logga in. I menyn t v ser du 'Filmer'. Tryck på den länken och sedan kan du välja film. Varje film ligger kvar i fjorton dagar.
   Behöver du ledsagare eller skrivtolk (hörselhjälp)? Läs här.

Aktuella ändringar

Nyheter

2020-05-16
Sekretariatet
är inte bemannat på plats men nås via epost, telefonsvarare och brev.

2020-08-05
Anmälan till resa i höst
Wij trädgårdar 5 september. Se Program/Resor.

2019-05-28
USU mobilapp
Information om nedladdning, inloggning, aktivering med mera, se
Mobilappens användning

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 5 augusti 2020 09:56