Välkommen till Uppsala Senioruniversitet 

Uppsala Senioruniversitet erbjuder sina medlemmar stimulerande studiecirklar, föreläsningsserier, föreläsningar, studiebesök, teaterresor, resor mm.

2020-06-17

Välkommen till en spännande höst!

Pandemin med covid-19 har börjat mattas men den framtida utvecklingen är osäker och pandemin kan i hög grad komma att påverka vår verksamhet även i höst.
   Arbetsgruppen för serier och cirklar har tagit fram ett fullständigt program för höstterminen med motsvarande struktur som tidigare terminer. Det omfattar 20 föreläsningsserier á sex föreläsningar och 9 miniserier med 2-4 föreläsningar som ställdes in under våren. Medlemmar som betalat för vårens serier erbjuds dessa senare föreläsningar avgiftsfritt och nya deltagare erbjuds plats mot anpassad avgift. Antalet studiecirklar motsvarar senaste årens. Programmet kommer att läggas ut på vår webbplats under juli månad och genomförs om inte myndighetens restriktioner lägger hinder i vägen.
   I ett värsta scenario tvingar pandemin oss att ställa in alla aktiviteteter. Styrelsen har emellertid arbetat med alternativa planer för att kunna erbjuda medlemmarna mycket av det ordinarie programmet, om än i delvis andra former.
   För de serier som placerats i Missionskyrkan eller Pingstkyrkan innebär de alternativa planerna att närvaro i föreläsningssalen kombineras med filmning av föreläsningen och där eventuella begränsningar i medgivet antal på plats kan ändras under terminen. För andra föreläsningar har möjligheten att använda nätsända föreläsningar som webbinarier undersökts.
   Vi har under senvåren utbildat ett 15-tal cirkelledare i distansundervisning och många studiecirklar kan på så sätt erbjudas, men långt ifrån alla de planerade 89. Teknisk support kommer att erbjudas deltagare och cirkelledare som vill satsa på distansundervisning.
   Beslut om höstens aktiviteteter tas första veckan i augusti. Därefter meddelas alla medlemmar per epost eller brev. Vi hoppas ha allt på plats när anmälningstiden börjar den 27 augusti!
Varmt välkomna till höstens aktiviteter!
Per Olof Osterman, ordförande

Tips till våra medlemmar i coronatider

Nytt: Naturvetenskapliga seminarier, Uppsala universitet, se här
Dåtida och nutida kunskap om människans luktsinne, se här
Vandringstips om arkitektur i och natur kring Uppsala, se här
Utvalda tips om kultur på nätet; bidra till Wikipedia, läs här

Medlemsbladet Nr 4-2020 se härDet kommer i brevlådan kring 10 augusti.

Nästa nummer av Medlemsbladet, nr 5-2020, kommer i brevlådan i oktober 2020.  


Hela programmet HT 2020 finns här
Uppsala Senioruniversitet firar 40 år
  • USU:s sångkör Goldsingers
  • Ordförande Per Olof Osterman hälsar välkommen
  • USU:s Jazzensemble framförde musik
  • Jacke Sjödin summerar
  • USU:s Hedersmedlemmar
Filmade föreläsningar:

Jubileumsföreläsningarna: Vi har spelat in de fyra föreläsningarna som gavs i samband med Senioruniversitetets 40-årsfirande i aulan och dessutom Jacke Sjödins humoristiska rimmade kommentarer till dessa. Alla filmerna finns uppladdade på hemsidan.

För att se film, gå in under 'Från arrangemang' / 'Filmade föreläsningar'  eller 'Mina Sidor' och logga in. I menyn t v ser du 'Filmer'. Tryck på den länken och sedan kan du välja film. Varje film ligger kvar i fjorton dagar.
   Behöver du ledsagare eller skrivtolk (hörselhjälp)? Läs här.

Aktuella ändringar

Nyheter

2020-05-16
Sekretariatet är stängt
men nås via epost, telefonsvarare och brev.

2019-05-28
USU mobilapp
Information om nedladdning, inloggning, aktivering med mera, se
Mobilappens användning

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 5 juli 2020 19:55