Välkommen till Uppsala Senioruniversitet

Uppsala Senioruniversitet erbjuder sina medlemmar stimulerande studiecirklar, föreläsningsserier, föreläsningar, studiebesök, teaterresor, resor mm.

Medlemsbladet Nr 1-2020  se här

Nummer 2 2020 kommer kring 3 mars 2020. 


Hela programmet VT 2020, med eventuella ändringar, finns under fliken PROGRAM. 

Det tryckta programmet finns under fliken ARKIV.


På Mina sidor, under Medlemskap, syns om man betalt medlemskapet, och OCR-nummer för att betala. 

Uppsala Senioruniversitet firar 40 år
  • USU:s sångkör Goldsingers
  • Ordförande Per Olof Osterman hälsar välkommen
  • USU:s Jazzensemble framförde musik
  • Jacke Sjödin summerar
  • USU:s Hedersmedlemmar
Filmade föreläsningar:

Tillståndet i världen 27/1: Island förr och nu med Estrid Brekkan finns nu upplagd på hemsidan.
 
Tisdagsföreläsningen 21/1: Vad kan göras åt kunskapmotståndet -  mitt, ert och andras med Arne Jarrick finns nu upplagd på hemsidan

Jubileumsföreläsningarna: Vi har spelat in de fyra föreläsningarna som gavs i samband med Senioruniversitetets 40-årsfirande i aulan och dessutom Jacke Sjödins humoristiska rimmade kommentarer till dessa. Alla filmerna finns nu uppladdade på hemsidan.

För att se film, gå in under 'Från arrangemang / 'Filmade föreläsningar'  eller 'Mina Sidor' och logga in. I menyn t v ser du 'Filmer'. Tryck på den länken och sedan kan du välja film. Varje film ligger kvar i fjorton dagar.
   Behöver du ledsagare eller skrivtolk (hörselhjälp)? Läs här.

Aktuella ändringar

Serie 16, Rätt eller orätt? Juridiska dilemman
är flyttad till Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6 B

Serie 19, Farsoter
är flyttad till Missionskyrkans Kyrksal, och platser finns.

Cirkel 23, Irländska författare
är dubblerad, heter nr 23,5, och går onsdagar jämna veckor.

Cirkel 76, Italiensk konversation, Gr 1
Tid: 11.00-12.30.

Cirkel 77, Italiensk konversation, Gr 2
Tid: 13.30-15.00.

Cirkel 82, Latin 1:a terminen
Ny lokal och tid: Sensus, Sal Maja, Västra Ågatan 16 kl. 15.15–16.45.

Cirkel 83, Latin 6:e terminen
Ny lokal och tid: Sensus, Sal Maja, Västra Ågatan 16 kl. 13.30–15.00.

Cirklar 93-98, 102-103
Ny lokal: Annexet, Bergsbrunnagatan 1.

Cirkel 103, Spanska C1
Ny startdag: 30/1.

Nyheter

2019-05-28
USU mobilapp
Information om nedladdning, inloggning, aktivering med mera, se
Mobilappens användning

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 27 januari 2020 18:58