UPU rapport nr 6

Äldre – en resurs på arbetsmarknaden

Ladda ner som pdf-fil


Ett idéseminarium med temat ”Äldre – en resurs på arbetsmarknaden?” anordnades i augusti 2003 av FoU-centrum äldre i Uppsala län och Uppsala Pensionärsuniversitet i samarbete med SPF och PRO, Uppsala. Representanter för de stora offentliga arbetsgivarna i Uppsala, kommunen, landstinget och universitetet samt de fackliga organisationerna SACO, TCO och LO medverkade vid seminariet.

Vid seminariet uppmärksammades de krafter som idag verkar för en tidigare pensionering - bristande ork och hälsa på grund av ansträngande arbetsvillkor, arbetsgivarens behov av förnyelse och föryngring av arbetskraften, ekonomiska möjligheter (avtalspension) och en längtan till att själv styra sin tid och sitt liv. Samtidigt framhölls starka argument för en senare pensionering - personliga önskemål om fortsatt arbete, arbetsgivarens behov av arbetskraft och de äldres kompetens och insikten om den samhällsekonomiska nödvändigheten att allt fler i framtiden arbetar allt längre.
 
En förändring av dagens arbetsmarknad kräver åtgärder för att förbättra psykisk och fysisk arbetsmiljö. Vidare krävs en aktiv karriärplanering och planering inför pensionering med beaktande av enskilda individers behov inklusive möjligheter att fortsätta arbeta efter ordinarie pensionsålder. Arbetsmarknadens parter har ett ansvar för detta utvecklingsarbete.
 
Rapporten ger avslutningsvis ett antal förslag till hur man bör gå vidare med frågor som behandlades under seminariet.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 23 januari 2018 12:31