Regler för deltagande


MEDLEMSSKAP
Rätt till medlemskap har alla, oavsett studiebakgrund, som fyllt 58 år samt även yngre personer som uppbär pension av något slag. Rätt till medlemskap har även make/maka till eller samboende med den som är medlem i USU.

Medlemskap krävs för att kunna anmäla sig till och delta i USU:s aktiviteter.

Medlemskapet gäller för ett kalenderår och kostar 250 kr. För den som blir medlem under november och december gäller medlemskapet även påföljande kalenderår. Medlemsavgiften återbetalas inte.

Ledsagare. Den som enligt kommunen har rätt till ledsagare kan utan avgift få medlemskap för ledsagare, läs här.

Skrivtolk (hörselhjälp) får man från kommunen. Skrivtolken deltar utan avgift, läs här.


TISDAGSFÖRELÄSNINGAR

Tisdagsföreläsningarna är gratis för Senioruniversitets medlemmar, men giltigt medlemskort ska uppvisas vid entrén. Detta gäller även ledsagare.


FÖRELÄSNINGSSERIER OCH STUDIECIRKLAR
Förnyad anmälan varje termin krävs för alla serier/cirklar. Anmälan kan EJ göras till serie- eller cirkelledare. Deltagare i aktiviteter som är fortsättningar från föregående termin har inte företräde framför nya deltagare (med undantag för dem som följt språkcirklar på nivå A1 eller A2 och som fortsätter på högst nivå A2, om de betalat cirkeln senast det datum som angivits på utskickad faktura).

En anmälan är bindande, men om du vill hoppa av en serie eller cirkel, och anmäler detta senast 2 dagar efter första sammankomsten, återbetalas avgiften efter ett administrativt avdrag på 75 kr. Samma avgift gäller för byte av serie eller cirkel. Om en serie eller cirkel måste ställas in återbetalas hela avgiften.

Turordning följer anmälningstidpunkt. Om du anmäler dig till en serie eller cirkel som är fulltecknad, hamnar du automatiskt på reservplats. De som skickat in blankett/brev börjar anmälas av sekretariatet när systemet öppnat, alltså i konkurrens med dem som anmäler sig själva via webbplatsen.

Kostnaden för litteratur, studiematerial och eventuella studiebesök ingår vanligen inte i avgiften. En studietimme omfattar 45 minuter om inget annat anges.

Vid försenad betalning kan påminnelseavgift komma att tas ut.

Biljett krävs för deltagande i föreläsningsserie (gäller ej Tisdagsföreläsningar). Den som laddat ner vår mobilapp Uppsala Senioruniversitet hittar aktuell biljett där under Mina anmälningar.
Till övriga skickas biljetter ut några dagar före seriestart, per brev eller e-post. Tid och lokal, som kan ha ändrats, anges på varje biljett. Den som inte hunnit få sin biljett går dit ändå och prickas av på lista.

Inga kallelser till cirklar skickas ut. Deltagarna går till första sammankomsten. Meddela alltid cirkelledaren vid förhinder. 

Ändringar i programmet som eventuellt sker sedan katalogen tryckts anges på USU:s hemsida, www.usu.se, och meddelas berörda deltagare.

Personuppgifter behandlas enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Personnummer krävs för deltagande i våra cirklar (men inte för föreläsningar eller andra aktiviteter). Det är ett villkor för det statsbidrag vi får via Folkuniversitetet.

Ledsagare och skrivtolk (se här) betalar ingen avgift men ska anmälas för att beredas plats.


RESOR OCH STUDIEBESÖK


ÖVRIGA ARRANGEMANG
Se respektive aktivitet
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 12 december 2021 19:11