UPU rapport nr 5

Att bli och vara pensionär – en ljusnande framtid Pensionären en enastående resurs.

Rapport från tre studiecirklar inom Uppsala Pensionärsuniversitet hösten 2001 och våren 2003 sammanställd av cirkelledaren Maj Aldskogius
Uppsala 2002 (93 sid)Idéen till studiecirklarna hade uppkommit vid diskussioner med FoU-centrum för äldre i Uppsala, som senare försökt få igång flera studiecirklar med liknande uppläggning och innehåll som UPU:s i andra organisationer, t ex SPF och PRO. Sammanlagt 23 personer deltog i UPU:s tre cirklar under ledning av Maj Aldskogius som också svarat för sammanställning av rapporten.
 
Målsättningen för cirklarna va bl a
  • att samla och sprida erfarenheter om pensionärslivet till pensionärerna själva och till andra i samhället
  • att sammanställa erfarenheterna så att andra kan ta del av vad som framkommit
  • att sprida erfarenheterna till beslutsfattare och andra, som har inflytande över äldres villkor i samhället
Följande temata kring att bli och vara pensionär behandlas i rapporten:
  • Bakgrund – fram till pensioneringen
  • Att bli pensionär – pensioneringsdagen och tiden omedelbart efter
  • Livet som pensionär – hur jag använder min tid
  • Livskvalitet – vad är det för mig
  • Identitet och självkänsla – samhörighet, grupptillhörighet, ensamhet
  • När livet känns bra och när det känns svårt
Deltagarna har skrivit ner sina egna tankar som här publiceras i stort sett utan redigering. I rapporten sammanfattas också de idéer och förslag som gruppen har fört fram till beslutsfattare i samhället. Dessa förslag har senare bla diskuterats vid en konferens i augusti 2003 som sammanfattas i UPU- rapport nr 6.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 23 januari 2018 12:35