Författarnamn: anita

Varför har USU ett bildarkiv?

Bakgrund:USU:s har sedan 2005 ett bildarkiv, som f n omfattar ca 1500 bilder. Till Bildarkivet bidrar medlemmar som är intresserade av att tillföra fotografier som speglar USU:s verksamhet. De fotografier som finns i Bildarkivet har överlämnats av medlemmen till USU med rätt att utnyttjas i Bildarkivet samt i Medlemsbladet, men förblir alltid fotografens egendom. För […]

Varför har USU ett bildarkiv? Läs mer »

Engelsk text

UPPSALA UNIVERSITY OF THE THIRD AGE 1. Name and location: Uppsala Senior University (U3A), Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, Sweden. Telephone: +46 18 24 35 01. Mail: usu@usu.se. Home page: www.usu.se 2. Membership: Uppsala U3A started its activities in 1979. The actual number of members is approx. 4 000. The annual fee is SEK 250. This

Engelsk text Läs mer »

Bildtyp och kvalitet

Bilderna är normalt digitala men även pappersbilder, negativ eller diabilder kan lämnas in. Bilderna skannas då av bildarkivansvarig och lagras digitalt i föreningens bildarkiv. Presentationer och bildspel i PowerPoint-format kan arkiveras, däremot inte filmer. Från resor, större sammankomster och liknande kan antalet bilder från deltagarna bli stort. Sådana bilder överförs i egna mappar till en

Bildtyp och kvalitet Läs mer »

Aktiviteter inom internationell verksamhet

Internationella utbyten USUs utbytesresor syftar till att ge en djupare inblick i hur våra europeiska pensionärsvänner lever. Vi bor därför om möjligt hemma hos varandra och planerar gemensamt vissa måltider och utflykter. En utbytesgrupp bör inte överstiga tio personer. En vecka inklusive resdagar har blivit norm för resornas längd. Aktuella utbyten 2023 De planerade utbytena

Aktiviteter inom internationell verksamhet Läs mer »

Rulla till toppen