Uppsala Senioruniversitets bildarkiv


Alla album > 10 Ordförande och hedersmedlemmar (33 bilder)
1556
Ingrid Åberg f. 1938. Docent i historia. Styrelseledamot 2013-2019. Sekretariatet 2010-2018. Arbetsgruppen för serier och cirklar sedan 2009 och sammankallande i humanioragruppen till 2019.Tisdagsföreläsningsgruppen sedan 2010. Serieansvarig för ett otal föreläsningsserier och Tisdagsföreläsningar. Initiativtagare till Torsdags/Kvällssalongerna och ansvarig för dem sedan dess. Hedersledamot 2019.
1554
Lars Sunnås (f 1939) Fil. mag. i språk, lärare och lärarutbildare, läromedelsförfattare, Education Manager på Oracle och Progress. Medlem av AV-gruppen och dess samordnare sedan 2011. WebbIT-gruppen sedan 2013. Ledare för filmteamet sedan start 2016. Arbetsgruppen för serier och cirklar, språkgruppen, 2012-2016. Serieansvarig för en föreläsningsserie sedan 2017. Hedersledamot 2019.
1333
Robert Myrdal (1905–2003) : Fil.dr., rektor vid Marieborgs folkhögskola, lektor i historia och samhällskunskap i Uppsala. Styrelseledamot 1981 – 1988, verksam i USU:s sekretariat 1984 - 1988. Ansvarig för föreläsningsserier och studiecirklar med historiska teman. Hedersmedlem 1994.
1305
Brita Arbman (1925 – 2016): Leg. läkare, geriatriker. Studieledare och aktiv i arbetsgruppen för serier och cirklar 1992-2003, ansvarig för studiecirklar 1991 – 2004. Hedersmedlem 2004.
1578
Monika Ekman (f 1942). Fil.mag i språk, gymnasielärare i latin, franska, engelska och allmän språkkunskap vid Katedralskolan i Uppsala, författare till grammatik och läromedel i franska. Cirkelledare sedan 2007. Styrelseledamot i USU 2008-2011. Arbetsgruppen för serier och cirklar, sammankallande för språkgruppen sedan 2008. Serieansvarig för flera föreläsningsserier. Hedersledamot 2019.
1298
Kersti Ullenhag (f. 1936): Fil.dr., professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2009–2010. Aktiv i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar 2008, 2010-2015.
1579
Rune Hedman (f. 1933): Fil.lic. i historia vid Uppsala universitet, departementsråd och arkivchef i regeringskansliet, nämndeman vid Uppsala tingsrätt 2003-2014, representant för Fp i kommunens äldrenämnd 2002-2006. Ledamot i USU;s styrelse 2004-2011.Rapportgruppen 2003-2014 och dess ordförande 2004-2012. WebbIT-gruppen från start 2006-2013. Stipendiegruppen 2011-2012. serieansvarig för flera föreläsningsserier. USU-representant i UPS (Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd) från 2014 och medlem i dess styrelse sedan 2016. Hedersledamot 2019.
1577
Brittmari Ekholm. (f. 1938):Fil.kand. i språk och statskunskap. Avd dir vid Uppsala universitet. Styrelseledamot i USU och des s sekreterare 2007-2014. En av USU:s representant i AUTA (l`Assocoation International des Universites du troisieme age) 2006-2004 resp EF0S (European Federation of Older Students) sedan 2014. Resegruppen 2008-2014. USU-representant och styrelseledamot i UPS (Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd) sedan 2014 och dess ordförande från april 2021.Hedersledarmot 2019.
1315
Bertil Eriksson (f. 1942): Teleingenjör, systemutvecklare och projektledare vid SAAB:s flygdivision och automobil. Styrelseledamot 2005 – 2012. Vice ordf. i WebbIT- gruppen 2006 -2012 och är dess ordförande sedan 2014. Dataansvarig för USU:s verksamhet sedan 2001. Ansvarig för vidareutvecklandet av matrikelsystemet samt för testandet och införandet av det nya datoriserade anmälningssystemet 2014. Hedersmedlem 2014.
1299
Ulla Myhrman (f. 1941): Fil.dr. i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, universitetslektor, byråchef och planeringschef vid Uppsala universitet. Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2010 -2013. Styrelseledamot 2013-2017. Ansvarig för utvecklingen av strukturen för styrelsearbetet, aktiv i WebbIT-gruppen samt ledare för en grupp som 2011 tog fram en framtidsvision för USU. Hedersledamot 2019.
1297
Maj Aldskogius (f. 1934): Fil.dr., universitetslektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, avdelningsdirektör vid Styrelsen för Uppsala högskoleregion, rektor för vårdhögskolan i Uppsala. Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2006-2009. Styrelseledamot 2002 – 2009, vice ordf. 2003–2006. Initiativtagare till flera av USU:s arbetsgrupper, ordförande i resegruppen, rapportseriegruppen, internationella gruppen och AV-gruppen. Ansvarig för konstseminarier, studiecirklar samt för föreläsningsserien ”Min Musik” 2005-2016. Styrelseledamot i AIUTA 2002–2006 och i EFOS 2006-2011. Hedersmedlem 2014.
1316
Birgitta Hedman (f. 1936): Fil.lic i statistik, statistikchef vid Statistiska Centralbyrån, ”Gender Statistics Expert” med uppdrag för bl.a. FN, EU och SIDA. Ordförande i arbetsgruppen för serier och cirklar 2005 - 2013. Aktiv som medlem och artikelförfattare i USU:s rapportseriegrupp 2003 - 2013. Hedersmedlem 2014.
1313
Johnny Andersson (f. 1935): Filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Departementsråd i utbildningsdepartementet och universitetsdirektör vid Uppsala universitet. Styrelseledamot 2003 – 2004 och 2006 – 2011, vice ordf. 2006 – 2011. Aktiv i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar 2006 – 2014 och dess ordförande 2006 –2011. Hedersmedlem 2014.
1300
Britt-Louise Gunnarsson (f. 1945): Fil.dr. i nordiska språk. Professor vid Stockholms universitet 1998 – 2002 och vid Uppsala universitet 2003-2012. Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2013-2017. Ansvarig för upprättandet av en långsiktig budgetplan 2013. Ordförande vid AIUTA-konferensen 2013, USU:s 35-årsjubileum 2014 och EFOS-konferensen 2016. Hedersledamot 2019.
1583
Malin Åkerblom f. 1940. Docent i miljökemi. Sektionschef vid Statens Lantbrukskemiska Laboratorium/Institutionen för Miljöanalys, SLU 1976-1996. Programdirektör kemi vid International Science Program, Uppsala universitet 1997-2007. Sekretariatet sedan 2008 och dess ordförande sedan 2010. WebbIT-gruppen sedan 2010. Studieledare sedan 2009. Arbetsgruppen för serier och cirklar sedan 2009 och dess vice ordförande 2014-2017. Hedersledamot 2019.

Om bildarkivet

Bildarkivansvarig
Bengt Everitt
Telefon 0702-47 80 34
E-post: bildarkiveto@ousu.se

Hur gör man?

Bildarkivet består av ett huvudalbum och ett antal underalbum. Du hittar en bild genom att i sökrutan ange namn på person eller fotograf, aktivitet, plats eller datum. Du kan också söka på bilder i ett visst underalbum. Genom att klicka på bilden får du fram information.

Varför har vi ett bildarkiv och vem lämnar in bilder? Läs här

Hur lämnar man bilder till bildarkivet Läs här

Publicering och nyttjanderätt. Läs här

Vi är angelägna om att bild- informationen är korrekt. Det kan saknas namn på personer, datum kan vara fel. Hjälp oss att hitta detta. Meddela bildarkivansvarig.  

Klicka på underalbumet
" Efterlysningar" så får du
får du några exempel på
sådana bilder.

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 4 september 2020 10:24