Uppsala Senioruniversitets bildarkiv


Alla album > 10 Ordförande och hedersmedlemmar (27 bilder)
1333
Robert Myrdal (1905–2003) : Fil.dr., rektor vid Marieborgs folkhögskola, lektor i historia och samhällskunskap i Uppsala. Styrelseledamot 1981 – 1988, verksam i USU:s sekretariat 1984 - 1988. Ansvarig för föreläsningsserier och studiecirklar med historiska teman. Hedersmedlem 1994.
1305
Brita Arbman (1925 – 2016): Leg. läkare, geriatriker. Studieledare och aktiv i arbetsgruppen för serier och cirklar 1992-2003, ansvarig för studiecirklar 1991 – 2004. Hedersmedlem 2004.
1302
Rudolf Zeitler (1912-2005): Fil.dr., Dr. Phil., professor i konsthistoria med konstteori vid Uppsala universitet. Styrelseledamot 1981 – 1989. Föreläsare i serier och i tisdagsföreläsningar med teman inom konsthistoria och angränsande områden. Hedersmedlem 1994.
1298
Kersti Ullenhag (f. 1936): Fil.dr., professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2009–2010. Aktiv i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar 2008, 2010-2015.
1315
Bertil Eriksson (f. 1942): Teleingenjör, systemutvecklare och projektledare vid SAAB:s flygdivision och automobil. Styrelseledamot 2005 – 2012. Vice ordf. i WebbIT- gruppen 2006 -2012 och är dess ordförande sedan 2014. Dataansvarig för USU:s verksamhet sedan 2001. Ansvarig för vidareutvecklandet av matrikelsystemet samt för testandet och införandet av det nya datoriserade anmälningssystemet 2014. Hedersmedlem 2014.
1299
Ulla Myhrman (f. 1941): Fil.dr. i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, universitetslektor, byråchef och planeringschef vid Uppsala universitet. Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2010 -2013. Styrelseledamot 2013-2017. Ansvarig för utvecklingen av strukturen för styrelsearbetet, aktiv i WebbIT-gruppen samt ledare för en grupp som 2011 tog fram en framtidsvision för USU.
1297
Maj Aldskogius (f. 1934): Fil.dr., universitetslektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, avdelningsdirektör vid Styrelsen för Uppsala högskoleregion, rektor för vårdhögskolan i Uppsala. Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2006-2009. Styrelseledamot 2002 – 2009, vice ordf. 2003–2006. Initiativtagare till flera av USU:s arbetsgrupper, ordförande i resegruppen, rapportseriegruppen, internationella gruppen och AV-gruppen. Ansvarig för konstseminarier, studiecirklar samt för föreläsningsserien ”Min Musik” 2005-2016. Styrelseledamot i AIUTA 2002–2006 och i EFOS 2006-2011. Hedersmedlem 2014.
1316
Birgitta Hedman (f. 1936): Fil.lic i statistik, statistikchef vid Statistiska Centralbyrån, ”Gender Statistics Expert” med uppdrag för bl.a. FN, EU och SIDA. Ordförande i arbetsgruppen för serier och cirklar 2005 - 2013. Aktiv som medlem och artikelförfattare i USU:s rapportseriegrupp 2003 - 2013. Hedersmedlem 2014.
1313
Johnny Andersson (f. 1935): Filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Departementsråd i utbildningsdepartementet och universitetsdirektör vid Uppsala universitet. Styrelseledamot 2003 – 2004 och 2006 – 2011, vice ordf. 2006 – 2011. Aktiv i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar 2006 – 2014 och dess ordförande 2006 –2011. Hedersmedlem 2014.
1300
Britt-Louise Gunnarsson (f. 1945): Fil.dr. i nordiska språk. Professor vid Stockholms universitet 1998 – 2002 och vid Uppsala universitet 2003-2012. Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2013-2017. Ansvarig för upprättandet av en långsiktig budgetplan 2013. Ordförande vid AIUTA-konferensen 2013, USU:s 35-årsjubileum 2014 och EFOS-konferensen 2016.
1312
Elsa Söderqvist (f. 1929): Styrelseledamot 2004 – 2007. Verksam i USU:s sekretariat 1996 -2009 och dess ordförande 2001 – 2005. Hedersmedlem 2009.
1314
Gudrun Bäckström (f. 1937): Postadministratör och postmästare i Stockholm, Uppsala och Storvreta. Verksam i USU:s sekretariat sedan 1999, studieledare 2007–2008 och aktiv i resegruppen 2010 – 2016. Hedersmedlem 2014.
1310
Karl Gustafsson (1907 – 2013): Folkskollärare, Fil. kand., rektor och skoldirektör i Luleå. Aktiv inom Uppsala Senioruniversitet alltsedan starten 1979 och fram till sin död, vikarierande cirkelledare även efter det att han fyllt 102 år. Verksam i USU:s sekretariat och studieledare 1983 – 1984. Hedersmedlem 2009.
1311
Per Malmberg (1927 – 2013): Filosofie hedersdoktor, högskolelektor i metodik vid lärarutbildningen vid Uppsala universitet. Aktiv i arbetsgruppen för serier och cirklar 1996–2009 och i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar. Ansvarig för rekryteringen av lärare till studiecirklar i språk och skapare av en modell för att fastlägga kompetensnivåer för språkcirklarna, ”Stjärnsystemet”, som använts för deltagarnas självskattning under flera år. Hedersmedlem 2009.
1296
Ragnar Bergling (f. 1924): Fil.dr., docent, universitetslektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, kommunal förtroendeman i Uppsala. Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2002 – 2006. Styrelseledamot och vice ordf. 1999 – 2001, ordförande i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar 1996 – 2006, aktiv i serier och cirklar 2000 – 2005 samt i rapportseriegruppen 2003-2013. Initiativtagare till ett samråd för funktionärer inom USU. Hedersmedlem 2009.

Om bildarkivet

Bildarkivansvarig
Bengt Everitt
Telefon 0702-47 80 34
E-post: bildarkiveto@ousu.se

Hur gör man?

Bildarkivet består av ett huvudalbum och ett antal underalbum. Du hittar en bild genom att i sökrutan ange namn på person eller fotograf, aktivitet, plats eller datum. Du kan också söka på bilder i ett visst underalbum. Genom att klicka på bilden får du fram information.

Varför har vi ett bildarkiv och vem lämnar in bilder? Läs här

Hur lämnar man bilder till bildarkivet Läs här

Publicering och nyttjanderätt. Läs här

Vi är angelägna om att bild- informationen är korrekt. Det kan saknas namn på personer, datum kan vara fel. Hjälp oss att hitta detta. Meddela bildarkivansvarig.  

Klicka på underalbumet
" Efterlysningar" så får du
får du några exempel på
sådana bilder.

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 4 september 2020 10:24