Om medlemskap

Rätt till medlemskap har alla, oavsett studiebakgrund, som fyllt 58 år samt även yngre personer som uppbär pension av något slag. Rätt till medlemskap har även make/maka till eller samboende med den som är medlem i USU.
Medlemskap i föreningen krävs för att kunna delta i USU:s aktiviteter. Som medlem får du delta utan avgift i Tisdagsföreläsningarna samt mot avgift delta i föreläsningsserier, studiecirklar, resor, studiebesök och övriga arrangemang.
Medlemskapet gäller för ett kalenderår och kostar 250 kr. OBS! För den som anmäler sig som medlem under november och december gäller medlemskapet även påföljande kalenderår.
Ledsagare eller skrivtolk (hörselhjälp) får medfölja, men medlemskort behövs även för dem. Läs under fliken Frågor & svar – Medlemskap.
Medlemsavgift återbetalas inte.

För att bli medlem klickar du på knappen Sök medlemskap i menyn och följer anvisningarna. Du får direkt en faktura per mejl, eller per vanligt brev om du saknar mejladress. Medlemskapet träder i kraft när fakturan är betald. Därefter får du ett brev med medlemskortet.

Du kan även anmäla dig till vårt sekretariat per brev eller telefon. Ange då namn, adress, telefon(er), eventuell mejladress samt personnummer (obligatoriskt endast vid deltagande i cirkel) eller födelseår.

Redan medlem? När du anmäler dig upplyses du både vid anmälan och per mejl om att du redan är medlem.
Vill du ändra din adress eller övriga personuppgifter? Gå in på Mina sidor och välj “Kontrollera och uppdatera mina personuppgifter” eller anmäl till sekretariatet.

Rulla till toppen