Övrigt

Bildtyp och kvalitet

Bilderna är normalt digitala men även pappersbilder, negativ eller diabilder kan lämnas in. Bilderna skannas då av bildarkivansvarig och lagras digitalt i föreningens bildarkiv. Presentationer och bildspel i PowerPoint-format kan arkiveras, däremot inte filmer. Från resor, större sammankomster och liknande kan antalet bilder från deltagarna bli stort. Sådana bilder överförs i egna mappar till en

Bildtyp och kvalitet Läs mer »

Aktiviteter inom internationell verksamhet

Internationella utbyten USUs utbytesresor syftar till att ge en djupare inblick i hur våra europeiska pensionärsvänner lever. Vi bor därför om möjligt hemma hos varandra och planerar gemensamt vissa måltider och utflykter. En utbytesgrupp bör inte överstiga tio personer. En vecka inklusive resdagar har blivit norm för resornas längd. Aktuella utbyten 2023 De planerade utbytena

Aktiviteter inom internationell verksamhet Läs mer »

Rulla till toppen