• Jag har läst att Zoom har dålig säkerhet – hur ser USU på det?
  Coronaviruset har lett till en mycket snabb omstrukturering från socialt till digitalt. Uppsala Senioruniversitet (USU) använder Zoom, en molnbaserad IT-plattform för digitala möten, för att möjliggöra denna omställning.
  Zooms framgångar i coronavirusets spår har kantats av skandaler om säkerhetsrisker vilket har resulterat i att många länders regeringar och företag helt har förbjudit användningen av Zoom.
  Många svenska företag och organisationer använder dock Zoom idag, bland annat Uppsala universitet och många andra universitet.
  Säkerhetsriskerna är av två slag med varierande allvarlighetsgrad. Den första typen av risk innebär att oinbjudna kan gå in i ett möte, vilket kallas “Zoom-bombning”. Den andra risken i Zoom är att ett möte kan hackas och avlyssnas.
  Den första risken kan hanteras genom att alla deltagare begär tillstånd av mötesledaren att komma med på mötet. Det innebär att i en mindre grupp (studiecirkel) är det ganska lätt att förhindra objudna att komma in.
  I större grupper (webbinarier) är den metoden i praktiken svår men genom att använda lösenord (numera ett krav) och skicka ut inbjudan till mötena sent så försvåras spridningen till obehöriga.
  Kraven på säkerhet varierar med användningsområde och inom USU avhandlas normalt inga känsliga uppgifter via zoom vilket gör att konsekvensen av ett intrång inte blir av ekonomisk art utan mer ett störande av pågående verksamhet.

 • Varför har Uppsala senioruniversitet valt Zoom för digitala möten?
  Den plötsliga nedstängningen av all verksamhet på grund av pandemin ledde till att ledningen med kort varsel efterfrågade digitala verktyg för att kommunicera. USU samarbetar med Folkuniversitetet som använder Zoom och kunde förse USU med såväl kurser i användningen av Zoom som förmånliga licensavgifter.
  De flesta av våra cirkelledare och ledande funktionärer har utbildats via Folkuniversitetets Zoom-kurser. Valet av Zoom blev därför enkelt. Vi bedömde att Zoom var tillräckligt bra för våra behov.

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 20 september 2021 17:16