Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna

Medlemskap

 • Hur blir jag medlem?
  Du kan själv anmäla dig via webbplatsen under Anmälan – Bli medlem.
  Har du ingen dator kan du kontakta sekretariatet så hjälper vi dig.
  Vi skickar en medlemsfaktura och du blir medlem när avgiften är betald och registrerad hos oss. Se mera här.
 • Måste jag vara medlem för att gå på t ex tisdagsföreläsningar?
  Ja, du måste vara medlem för att få delta i alla våra aktiviteter. På tisdagsföreläsningar ska du visa upp ditt medlemskort.
 • Vad kostar medlemskap?
  Medlemsavgiften är 250 kronor per kalenderår. Medlemskap anmält under november och december gäller även hela nästa år.
 • Har jag betalat medlemsavgiften?
  Gå in på Mina sidor och se under Medlemskap.
 • Kan jag ta med ledsagare?
  Har du rätt till ledsagare enligt kommunen kan du be USU om ett medlemskort utan avgift.för ledsagare, som får eget medlemsnummer.  På det står ditt namn och "ledsagare". Ledsagare, som inte behöver vara samma person gång från gång, får följa med på Tisdagsföreläsningar och på föreläsningsserier och cirklar utan avgift. De ska dock anmälas med sitt medlemsnummer till serier och cirklar för att beredas plats. Kontakta sekretariatet så faktura inte skickas.
  För resor och studiebesök betalas som för vanlig medlem.
 • Kan jag ta med skrivtolk (hörselhjälp)?
  Medlem med hörselnedsättning kan beställa skrivtolk hos Region Uppsalas tolkcentral, www.regionuppsala.se/tolkcentralen.
  Be USU om ett medlemskort för skrivtolk, utan avgift. På det står ditt namn och "skrivtolk". Skrivtolk får följa med på Tisdagsföreläsningar och på föreläsningsserier och cirklar utan avgift. Skrivtolk ska dock anmälas till serier och cirklar för att beredas plats. 
  För resor och studiebesök betalas som för vanlig medlem.
 • Varför ska jag uppge mitt födelseår? Mitt personnummer?
  Vi använder åldersstatistik i ett flertal sammanhang för att kontinuerligt förbättra USU. Dessutom har vi en åldersgräns.
  Personnummer behövs bara när man deltar i studiecirkel, och då för att USU ska erhålla statsbidrag.
 • Vilken integritetspolicy har USU?
  Se vår policy under fliken Om USU.

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 9 maj 2022 17:10