Historik

Ordförande i Uppsala Senioruniversitets styrelse


Anne Walder (1916-1998) (bild)
Fil.dr., lektor i engelska och franska i Uppsala.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 1979-1985. Initiativtagare till Uppsala Pensionärsuniversitet, nu Uppsala Senioruniversitet, verksam i USU:s sekretariat 1983-1986, redaktör för Medlemsbladet 1979 – 1985 samt ledare av studiecirklar i fransk litteratur 1980 – 1985. Styrelseledamot i AIUTA 1980 – 1984. Hedersmedlem 1986.

Margit Persson (1910-2000) (bild)
Fil.mag., läroverksadjunkt i svenska, tyska och franska i Uppsala.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 1985-1989. Styrelseledamot 1981-1985, verksam i USU:s sekretariat 1984 – 1990 samt ledare för studiecirkel om svensk litteraturhistoria 1979 – 1989. Styrelseledamot i AIUTA 1984 – 1986. Hedersmedlem 1994.

Åke Vinterbäck (1913 –2002) (bild)
Fil.dr., docent i fysik, universitetslektor och byråchef vid Uppsala universitet, administratör för Kenya Science Teachers Collage vid Uppsala universitet.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 1989 – 1994. Styrelseledamot 1985 – 1999. Aktiv i arbetsgrupperna för tisdagsföreläsningar och serier och cirklar 1995 – 2002. Styrelseledamot i AIUTA 1986 – 1994. Hedersmedlem 1994.

Harriet Wiklund (1921 – 2000) (bild)
Med.lic., medicine hedersdoktor, f.d. överläkare vid Kliniken för allmän onkologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 1994-1998. Styrelseledamot 1991-1998 och aktiv i arbetsgruppen för serier och cirklar 1994 – 1998.

Lars-Gunnar Holmström (1926 – 2013) (bild)
Fil.dr., universitetslektor i pedagogik vid Uppsala universitet.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 1999-2001. Styrelseledamot och vice ordf. 1996-1998. Aktiv i arbetsgruppen för serier och cirklar 1994- 2001 och i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar 1996-1997. Ansvarig för en utvärdering av USU:s verksamhet och aktiv i den policygrupp som följde.

Ragnar Bergling (f. 1924) (bild)
Fil.dr., docent, universitetslektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, kommunal förtroendeman i Uppsala.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2002 – 2006. Styrelseledamot och vice ordf. 1999 – 2001, ordförande i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar 1996 – 2006, aktiv i serier och cirklar 2000 – 2005 samt i rapportseriegruppen 2003-2013. Initiativtagare till ett samråd för funktionärer inom USU. Hedersmedlem 2009.

Maj Aldskogius (f. 1934) (bild)
Fil.dr., universitetslektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, avdelningsdirektör vid Styrelsen för Uppsala högskoleregion, rektor för vårdhögskolan i Uppsala.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2006-2009. Styrelseledamot 2002 – 2009, vice ordf. 2003–2006. Initiativtagare till flera av USU:s arbetsgrupper, ordförande i resegruppen, rapportseriegruppen, internationella gruppen och AV-gruppen. Ansvarig för konstseminarier, studiecirklar samt för föreläsningsserien ”Min Musik” 2005-2016. Styrelseledamot i AIUTA 2002–2006 och i EFOS 2006-2011. Hedersmedlem 2014.

Kersti Ullenhag (f. 1936) (bild)
Fil.dr., professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2009–2010. Aktiv i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar 2008, 2010-2015.

Ulla Myhrman (f. 1941) (bild)
Fil.dr. i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, universitetslektor, byråchef och planeringschef vid Uppsala universitet.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2010 -2013. Styrelseledamot 2013-2017. Ansvarig för utvecklingen av strukturen för styrelsearbetet, aktiv i WebbIT-gruppen samt ledare för en grupp som 2011 tog fram en framtidsvision för USU.

Britt-Louise Gunnarsson (f. 1945) (bild)
Fil.dr. i nordiska språk. Professor vid Stockholms universitet 1998 – 2002 och vid Uppsala universitet 2003-2012.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2013-2017. Ansvarig för upprättandet av en långsiktig budgetplan 2013. Ordförande vid AIUTA-konferensen 2013, USU:s 35-årsjubileum 2014 och EFOS-konferensen 2016.


 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 14 september 2017 10:35