Aktiviteter inom internationell verksamhet


Internationella utbyten

USUs utbytesresor syftar till att ge en djupare inblick i hur våra europeiska pensionärsvänner lever. Vi bor därför om möjligt hemma hos varandra och planerar gemensamt vissa måltider och utflykter. En utbytesgrupp bör inte överstiga tio personer. En vecka inklusive resdagar har blivit norm för resornas längd.

Genomförda utbyten

2009-2010 Groningen, Nederländerna
2010-2011 Hamburg, Tyskland
2011-2011 Dresden, Tyskland
2012-2012 Alicante, Spanien
2013-2013 Orleans, Frankrike
2014-2015 Fetcham, Storbritannien
2016 Reykjavik, Island
2018-2018 Vannes, Frankrike
2018-2018 Lignano, Italien

Planerade utbyten

Två utbyten, ett med Chester i England och ett med Hamburg, Tyskland, planerades äga rum under år 2020. På grund av pandemin har dessa utbyten inte blivit av. När pandemin är slut kommer kontakter ånyo tas med Chester och Hamburg.

EU-projekt, Senior´s Learning in the Digital Society (SeLiD)

Det EU-finansierade projektet Senior´s Learning in the Digital Society (SeLiD) startades senhösten 2019 tillsammans med sex andra europeiska senioruniversitet. Dess syfte är att undersöka om och hur man ska kunna bidra till att seniorer inte hamnar vid sidan om den digitala utvecklingen. Projektet var ursprungligen tvåårigt, men har på grund av pandemin förlängts med ett halvår till våren 2022.

Projektet inleddes med en enkät som var gemensam för samtliga deltagande senioruniversitet. Dess syfte var att kartlägga behoven av utbildning och stöd. I Uppsala delades enkäten ut i samband med en tisdagsföreläsning. Resultatet av den visade att 87 % ansåg sig ha acceptabla eller mycket goda IT-kunskaper. De viktigaste ändamålen för IT-användandet var informationssökning, fotografering samt bankärenden. Till skillnad från våra europeiska vänner angav merparten av de svenska respondenterna att de inte kunde se några hinder alls för den egna IT-användningen. Påpekas bör dock att 90 % av dem uppgav att de hade universitetsbakgrund.

Under hösten skickades en enkät till de USU-medlemmar som inte har någon angiven e-postadress i vårt register. Svarsfrekvensen var god och resultatet av den enkäten är under bearbetning. Nästa steg blir att tillsammans med SeniorNet Uppsala utarbeta kurser, som vänder sig till de medlemmar som önskar att komma in på det digitala spåret.

Edu-Sen-Net-projektet, avslutat

Det EU-finansierade projektet Educational Senior Network (Edu-Sen-Net) , i vilket Internationella arbetsgruppen deltog 2014-2017 är avslutat. Se Utbildning på äldre dagar, hemsidans Arkiv, Rapporter. 
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 3 februari 2021 22:52