Aktiviteter inom internationell verksamhet


Senioruniversitetets utbytesresor syftar till att ge en djupare inblick i hur våra europeiska pensionärsvänner lever. Vi bor därför om möjligt hemma hos varandra och planerar gemensamt vissa måltider och utflykter. En utbytesgrupp bör helst inte överstiga 10 personer. En vecka inklusive resdagarna har blivit norm för resornas längd.Vi planerar nu för två utbyten under år 2020: Chester i England och Hamburg i Tyskland. Båda grupperna planeras komma till Sverige i maj månad och vi reser till Chester resp. Hamburg i september 2020.

Genomförda utbyten
Två utbyten har genomförts under vår/höst 2018.

Det ena var ett vänskapsutbyte mellan senioruniversitetet i Lignano i Italien och Uppsala Senioruniversitet. I september besökte Senioruniversitetets medlemmar sina seniorkolleger i italienska Lignano och dess tvillingstad Bibione. Dessförinnan besökte åtta italienare Uppsala.

Det andra utbytet gjordes mellan seniorer i staden Vannes i Frankrike och Uppsala Senioruniversitet. Sexton franska seniorer besökte Uppsala i maj varpå lika många svenska seniorer besökte Vannes i Bretagne med boende i familj på båda ställena. 


EU-projekt

Åren 2015-17 pågick ett forskningsinriktat projekt, ”Edu-Sen-Net”, där Uppsala Senioruniversitet deltog tillsammans med senioruniversitet i sex andra länder. Avsikten med EU-projektet var att få nya grupper intresserade för senioruniversitetens verksamhet, bland annat boende utanför tätorterna, funktionshindrade och invandrare. Bidraget från programmet Erasmus plus var cirka 110 000 euro, varav drygt 14 000 euro var avsatta till arbetet inom Uppsala Senioruniversitet.
Koordinator för projektet var Comenius University i Bratislava. Från Uppsala Senioruniversitet deltog följande projektledningsgrupp: Björn Odin, Alice Rinell Hermansson, Maj Aldskogius, Per-Olof Osterman och Ulla Myhrman.
I samband med detta projekt ordnade EFOS en internationell konferens i Uppsala under våren 2016 dit medlemmar vid Uppsala Senioruniversitet var välkomna. En svensk sammanfattning av Uppsaladelen av EU-projektet finns tillgänglig i Rapport nr 22, se Arkiv - Rapporter.
Upplysningar: odin.bjorn(at)gmail.com

Senior i det digitala samhället

USU har tillsammans med sex andra europeiska Senioruniversitet
inom EFOS sökt medel för att genomföra ett nytt forskningsorienterat projekt och inför hösten fått ett positivt besked. Projektmedlen kommer från Erasmus+, ett program inom EU, och är beviljade för två år från september 2019. Projektet heter ”Senior´s Learning in the Digital Society” (SeLiD) och handlar om hur vi som seniorer ska kunna utveckla vår digitala kompetens. Under arbetet kommer bland annat behoven hos USU:s medlemmar att kartläggas.
Vi utbyter fortlöpande erfarenheter med de andra senioruniversiteten i Alicante, Bratislava, Brno, Chemnitz, Dresden, Magdeburg och Wroclaw. Syftet är att skapa ett system för stöd åt medlemmarna för att hantera vanliga digitala problem.
Projektet leds av EFOS styrelse, där undertecknad och Brittmari Ekholm finns som representanter för USU. Benny Eklund med stor erfarenhet från IT-området blir projektledare för den svenska delen.
Björn Odin

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 12 februari 2020 10:49