Internationell verksamhet


En av Uppsala Senioruniversitets uppgifter är, enligt stadgarna, att ha kontakter med senioruniversitet utanför Sverige. Senioruniversitetet deltar därför i arbetet inom det europeiska nätverket EFOS (European Federation of Older Students at the Universities) och organiserar bilaterala utbyten mellan medlemmar i andra länder. Dessutom deltar Senioruniversitetet i internationella projekt med en forskningsorienterad inriktning.

EFOS arbetar för ett livslångt lärande genom att verka för seniorers tillträde till utbildning, kunskapsutbyte mellan medlemsländerna och gemensamma projekt till gagn för seniorer. Det gör man bland annat genom olika former av påverkan gentemot beslutsfattare inom och utom EU: centralt, nationellt och regionalt. EFOS är bland annat representerat i FN:s rådgivande organ: "Vienna NGO-committee on Ageing". Organisationen anordnar konferenser och symposier, och har ett nätverk som leder till utbyten mellan länder. Ett samarbetsavtal "Memorandum of Cooperation" finns sedan 2016 mellan EFOS och den världsomspännande organisationen AIUTA (l´Association Internationale des Universités du Troisième Age).

EFOS medlemmar kommer från Europa och har sitt sekretariat i Bratislava, Slovakien. Uppsala Senioruniversitet har representation i EFOS styrelse genom Björn Odin (för närvarande vice ordförande i EFOS) med Brittmari Ekholm som suppleant. http://www.efos-europa.eu

En stor del av de utbyten som initieras och anordnas av Uppsala Senioruniversitet har sin grund i de kontakter som skapas genom medlemskapet i EFOS. Internationella kontaktnät skapas dessutom via Senioruniversitetets cirkelverksamhet, särskilt språkcirklarna, och via direkta förfrågningar från internationella organisationer. Denna verksamhet leder till utbyten med utländska senioruniversitet och till studiebesök utanför Sverige.

Målet med de internationella utbytena är att ge medlemmarna förståelse för andra seniorers livsvillkor och skapa möjligheter att utbyta kulturella erfarenheter samt göra jämförande studier med det besökta senioruniversitetet i syfte att utveckla Uppsala Senioruniversitet.

Den internationella verksamheten samlas i den Internationella arbetsgruppen.
Gruppens medlemmar framgår av avsnitt "Funktionärer"

Aktiviteter inom den internationella verksamheten:

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 12 februari 2020 08:54