Internationell verksamhet


En av Uppsala Senioruniversitets uppgifter är, enligt stadgarna, att ha kontakter med senioruniversitet utanför Sverige. Senioruniversitetet deltar därför i arbetet inom det europeiska nätverket EFOS (European Federation of Older Students at the Universities).

Organisationen arbetar för ett livslångt lärande genom att verka för seniorers tillträde till utbildning, kunskapsutbyte mellan medlemsländerna och gemensamma projekt till gagn för seniorer. Det gör man bland annat genom olika former av påverkan gentemot beslutsfattare inom och utom EU: centralt, nationellt och regionalt. Organisationen anordnar konferenser och symposier, och har ett nätverk som leder till utbyten mellan länder.

EFOS medlemmar kommer från Europa och har sitt sekretariat i Bratislava, Slovakien. Uppsala Senioruniversitet har representation i EFOS styrelse genom Björn Odin (för närvarande vice ordförande i EFOS) med Brittmari Ekholm som suppleant. http://www.efos-europa.eu

En stor del av de utbyten som initieras och anordnas av Uppsala Senioruniversitet har sin grund i de kontakter som skapas genom medlemskapet i EFOS. Internationella kontaktnät skapas dessutom via Senioruniversitetets cirkelverksamhet, särskilt språkcirklarna, och via direkta förfrågningar från internationella organisationer. Denna verksamhet leder till utbyten med utländska senioruniversitet och till studiebesök utanför Sverige.

Den internationella verksamheten samlas i den Internationella arbetsgruppen.
Gruppens medlemmar framgår av avsnitt "Funktionärer"

Aktiviteter inom den internationella verksamheten:

En svensk sammanfattning av Uppsala-delen av EU-projektet EduSeNet finns nu tillgänglig. Upplysningar: Björn Odin, odin.bjorn@gmail.com

Utbyten och projekt

Utbyte med Bretagne

Nyheter


2015-02-10

EU-satsning på nya grupper

Uppsala Senioruniversitet har beviljats bidrag till ett
projekt inom Erasmus plus, tillsammans med sex andra
senioruniversitet i Europa.

Newsletters

U3A Signpost

Se här!

AIUTA Newsletter No 15

Se här!

AIUTA Newsletter No 14

Se här!

AIUTA Newsletter No 12

Se här!

AIUTA Newsletter No 11

Se här!

AIUTA Newsletter No 9
Se här!

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 20 november 2018 16:19