Medlemsbladet


Uppsala Senioruniversitet ger årligen ut fyra nummer av Medlemsbladet som innehåller information om cirklar, föreläsningsserier, tisdagsföreläsningar, utflykter, resor till teatrar och operor mm. Dessutom publiceras referat från vissa av de aktiviteter som har bedrivits samt en hel del annan information som kan vara av intresse för medlemmarna.

Som bilaga till de två nummer (nr 1 och nr 3) som publiceras under augusti och januari medföljer Programbladet, som redovisar alla cirklar och föreläsningsserier, tisdagsföreläsningar och övriga arrangemang i Senioruniversitetes regi. Programbladet innehåller också ett kalendarium över de resor och studiebesök som medlemmarna erbjuds delta i under den närmaste terminen.

Arbetsgruppen för Medlemsbladet framgår av avsnittet "Funktionärer"

De som önskar ta del av Medlemsbladet kan klicka på det på startsidan. Det kan också beställas genom att ringa till vårt kansli.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 12 februari 2018 11:47