Studiecirklar i

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK


Nr 22. Gifter – till skada men även till nytta. Digitalt via Zoom

Olle Matsson, professor em. i kemi, Uppsala universitet, tfn 070-857 83 45.
”Allting är gift och ingenting är utan gift och endast dosen gör att något inte är gift” skrev naturvetaren Paracelsus redan på 1500-talet. Det finns all anledning att påminna sig om vilken sanning som faktiskt ligger i orden. Gränsen mellan två ytterligheter är ofta hårfin, så även i gifternas värld. Allt är gift – ja; men allt gift dödar inte. Gift kan också ge liv. Cirkeln bygger bl.a. på cirkelledarens bok Allt är gift: om dödliga ämnen och deras roll i historien och syftar till breddning och fördjupning av cirkeln Allt är gift under hösten 2019, men förutsätter inte tidigare deltagande.

Tid: Onsdagar udda veckor 17/3–26/5 kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Avgift: 300 kr.

Nr 23. Materialkemi i kulturellt perspektiv. Utgår


Nr 24. Vårt universum och andras. Ges samtidigt digitalt via zoom (24A) och i lokal (24B)

Staffan Yngve, professor em. i teoretisk fysik, tfn 070-297 80 16. 
Cirkeln är en fristående fortsättning på ”Vårt universum” som tyvärr fick avbrytas vårterminen 2020 på grund av pandemin. Den bygger på en populärvetenskaplig bok, Our Universe. An Astronomer’s Guide, av den brittiska astronomen Joanna Dunkley, professor vid Princeton university. Det är dock inte obligatoriskt att anskaffa den. I cirkeln ska vi följa Joanna Dunkley i spåren på upptäcktsfärd i vårt universum, underförstått att det inte kan uteslutas att det finns flera universa.

Tid: Torsdagar udda veckor 4/2–29/4 (ej 1/4) kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Via zoom och i Beurlingrummet 10238, Ångströmlaboratoriet plan 0 (eventuellt byte till lokal i city).  
Avgift: 300 kr. 

Nr 25. Lyssna till klimat- och resursforskare i Uppsala. Digitalt via Zoom

Kjell Aleklett, professor em. i globala energisystem, Uppsala universitet, tfn 072-727 29 90.
Vi får nästan dagligen med hänvisning till Greta Thunberg höra att vi ska lyssna på forskarna. Den tillämpade forskningen vid institutionen för geovetenskaper är riktad mot frågor av värde för vår civilisation såsom tillgång till rent vatten, mineralresurser och koldioxidupptagning. Områden i fokus är miljö- och naturresursfrågor, bl.a. studier av föroreningar i grundvatten, sjöar och hav, bullerspridning, prospektering efter malmer, mineral och fossila bränslen, väder- och klimatprognoser, vindkraft, bedömning av jordbävningsrisker samt undersökning av platser för djupförvar av kärnbränsleavfall eller deponering av koldioxid (www.geo.uu.se/forskning/). Det blir också en genomgång av de framtida scenarier som IPCC har presenterat.

Tid: Tisdagar jämna veckor 9/2–20/4 kl. 15.30–17.00. 12 timmar.
Avgift: 300 kr.

Nr 26. Floristik. Exkursioner. Uppskjutet till hösten

Mattias Iwarsson, fil.lic., tfn 076-113 31 32.
Vi träffas första gången inomhus, en möjlighet att få komma in i Evolutionsmuseet Botanik/herbariet. Därefter tränar vi växtkunskap under exkursioner till olika klassiska växtlokaler. Cirkeln kan passa både för nybörjare och mer kunniga botanister. Det blir inte några längre vandringar, ca 2 km i delvis kuperad terräng. Oömma kläder rekommenderas. Lupp med 10x förstoring är nödvändig liksom en bra flora, t.ex. Krok & Almquist Svensk flora, helst 29e upplagan. Vi tränar på bestämningsnycklar och lär känna den vilda Uppsalafloran, något som kan stimulera till egenstudier och intresse för botaniken.

Tid:
kl. 13.00–17.00 Gamla Uppsala. Samling vid Tingshögen
kl. 13.00–17.00 Kvarnbo, Håga, buss 2 ändhållplats
kl. 13.00–17.00 Slalombacken i Sunnersta
kl. 13.00–17.00 Botaniska trädgården. Samling vid Tropiska växthuset
Lokal: Evolutionsmuseet Botanik, Norbyvägen 16  därefter enligt anvisningar ovan.
Avgift: 600 kr.
Uppskjutet till hösten

Nr 27. Fåglar under våren, Grupp 1. Exkursioner

Pekka Westin, Upplands ornitologiska förening, tfn 070-572 80 42.
Vi träffas första gången inomhus och gör därefter exkursioner till olika fågellokaler. Främst nybörjare men även mer vana fågelskådare är välkomna. Resorna förutsätter färd i egna bilar, ingen samåkning. Du bör kunna röra dig några kilometer i naturen och vara utrustad med stövlar, oömma kläder och kikare. En fågelbok är också bra att ha.

Tid: Måndag 29/3 kl. 10.00–11.30. Därefter följande tider (om dåligt väder omöjliggör exkursionen ändras tiden):
14/4 kl. 8.00–10.00 Ulva kvarn
26/4 kl. 8.00–12.00 Dalkarlskärret
5/5 kl. 13.00–17.00 Hjälstaviken
17/5 kl. 7.00–15.00 Ledskär
26/5 kl. 6.00–11.00 Wiks slottspark
9/6 kl. 22.00–1.00 Övre föret, Kungsängen
Lokal: Missionskyrkan, Musiksalen den 31/8, därefter utomhus.
 Avgift: 750 kr.

Nr 28. Fåglar under våren, Grupp 2. Exkursioner

Anders Nordin, fil.dr, Evolutionsmuseet, tfn 076-843 14 28.
Vi träffas första gången inomhus, därefter görs exkursioner till olika fågellokaler. Främst nybörjare men även mer vana är välkomna. Vi färdas i egna bilar, ingen samåkning. Du bör kunna röra dig några kilometer i naturen. Du ska vara utrustad med stövlar, oömma varma kläder och kikare. Har du tubkikare kommer den väl till pass vid vissa av exkursionerna. En fågelbok är alltid bra att ha.

Tid: Onsdag 14/4 kl. 10.00–11.30. Därefter följande tider (om dåligt väder omöjliggör exkursionen ändras tiden):
21/4 kl. 8.00–12.00 Dalkarlskärret
27/4 kl. 8.00–12.00 Fysingen
6/5 kl. 8.00–12.00 Dalbyviken, Vreta udde
17/5 kl. 8.00–12.00 Hjälstaviken
26/5 kl. 7.00–11.00 Askare hage, Venngarn
4/6 kl. 21.00–24.00 Övre Föret, Fyrisån
Lokal: Evolutionsmuseet, Norbyvägen 16 den 14/4, därefter utomhus.
Avgift: 750 kr.

Nr 29. Fåglar under våren, Grupp 3. Exkursioner

Gunnar Ehrenroth, Upplands ornitologiska förening, tfn 018-26 12 26, 076-780 70 17.
Vi träffas första gången inomhus, därefter görs exkursioner till olika fågellokaler. Främst nybörjare men även mer vana är välkomna. Vi färdas i egna bilar, ingen samåkning. Du bör kunna röra dig några kilometer i naturen. Du ska vara utrustad med stövlar, oömma varma kläder och kikare. Har du tubkikare kommer den väl till pass vid vissa av exkursionerna. En fågelbok är alltid bra att ha.

Tid: Måndag 22/3 kl. 10.00–11.30. Därefter följande tider (om dåligt väder omöjliggör exkursionen ändras tiden):
6/4 kl. 8.00–12.00 Hjälstaviken, slättsjö
19/4 kl. 7.00–11.00 Börje sjö – Lumpen, storskog
5/5 kl. 6.00–10.00 Kungshamn – Morga naturreservat, skog och äng, utsikt över Ekoln
17/5 kl. 7.00–11.00 Vendelsjön, slättsjö
25/5 kl. 7.00–13.00 Ledskär, havsvik med strandängar och våtmark
7/6 kl. 22.00–1.00 Bälinge mossar – Långsjön – Viksta stentorg, nattsångare
Lokal: Storgatan 11, stora salen den 22/3,
därefter utomhus.
Avgift: 750 kr.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 29 april 2021 09:27