Alla funktionärer

Bilder på de flesta funktionärerna finns i bildarkivet

Styrelsen 2024-2025

Ordförande: Anki Mattisson (070-978 15 32)
Vice ordförande: Kristina Glimelius (070-678 50 10)
Sekreterare: Niklas Rommel (070-628 61 88)
Kassaförvaltare: Ingemar Åkeson (073-357 87 44)
Vice sekreterare: Hans Svensson (070-699 48 07)
Ledamot: Christina Jutterström (070-302 80 50)
Ledamot: Margaretha Fahlgren (072-234 08 99)
Suppleant, Biträdande kassaförvaltare: Ralph Bergehall (070-521 31 55)
Suppleant: Anne-Marie Pernulf (070-314 10 03)

Sekretariatet

Ingegerd Warborn, ordförande (079-349 89 08)
Mia Bellqvist (070-514 65 91)
Ralph Bergehall (070-521 31 55)
Cecilia Fredhammar (073-038 88 35)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Eva Högström (070-317 45 87)
Kristina Lernevall (072-552 20 60)
Mia Virving (070-968 76 36)
Agneta Åhlin (072-175 04 74)
Malin Åkerblom (070-354 27 62)

Webb- och MA-förvaltning (WeMA)
Mia Bellqvist (070-514 65 91)
Bertil Eriksson (070-890 49 96)
Cecilia Fredhammar (073-038 88 35)
Eva Högström (070-317 45 87)
Malin Åkerblom (070-354 27 62)

IT-stöd
Bertil Eriksson (070-890 49 96) 
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Christer Nerhed (070-630 21 48)
Mariann Rosbäck (073-324 06 56)

Kassörer
Ralph Bergehall (070-521 31 55)
Kerstin Högberg (073-077 62 27)

Arbetsgrupper

Tisdagsföreläsningar

Eva Willén, ordförande (073-993 71 77)
Jan Fagius (073-584 06 49)
Gunnel Forsberg (070-631 60 18)
Bo Höistad (018-30 37 04, 070-975 01 43)
Maths Isacson (070-541 58 74)
Lena Sommestad (070–216 89 45)

Scanninggrupp
Britt Gunnarsson, smkall (070-857 83 45)
Eva Lind (076-297 79 95)
Gudrun Lind (070-493 39 71)
Gunilla Nilsson (070-602 01 02)

Serier och Cirklar

Jörgen Boivie, ordförande (070-319 01 16)
Anki Mattisson, vice ordförande (070-978 15 32)

Humaniora
Axel Brattberg, smkall (070-423 27 31)
Gunnar Birgegård (070-215 09 89)
Gunnel Fagius (070-214 13 70)
Eva Heggestad (070-605 83 88)
Carola Hermelin (076-777 07 71)
Lena Kåreland (018-50 72 11)
Ingrid Åberg (018-13 63 36, 070-302 39 27)

Samhällsvetenskap
Sten Åke Bylund, smkall (070-648 67 85)
Gunnel Forsberg (070-631 60 18)
Maths Isacson (070-541 58 74)
Stina Johansson (070-216 43 07)
Claes Leijon (070-602 53 17)
Lars Nilsson (070-662 18 67)
Cecilia Pahlberg (076-019 55 06)

Naturvetenskap & teknik
Yvonne Brandt Andersson, smkall (070-659 81 47)
Jan Frisk (070-514 63 26)
Bo Höistad (018-30 37 04, 070-975 01 43)
Conny Larsson (070-336 34 40)
Göran Milbrink (070-941 59 05)
Staffan Yngve (070-297 80 16)

Medicin & vård
Anne-Marie Pernulf, smkall (070-314 10 03)
Kristina Glimelius (070-678 50 10)
Jan Fagius (073-584 06 49)
Dan Larhammar (070-634 92 14)
Per Olof Osterman (070-374 72 92)
Jan Stålhammar (070-578 28 68)

Språk
Monika Ekman, smkall (070-938 38 62)
Anders Fredholm (070-6611472)
Hubert Ittner (070 725 22 45)
Sven Jonsson (073-075 15 70)
Lars-Gunnar Larsson (073-327 77 99)
Hans Svensson (070-699 48 07)
Carin Söderberg (073-619 18 80)
Jan-Ola Östman (072-448 11 42)

Studieledare
Kristina Lernevall, smkall (072-552 20 60)
Eva Högström (070-317 45 87)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Margareta Ingemarsson (070-285 95 97)
Malin Åkerblom (070-354 27 62)

Resor och studiebesök

Hans Svensson, ordförande (070-699 48 07)
Lena Ahnlund (070-892 37 30)
Jeanette Backman (070-381 98 02)
Mia Bellqvist (070-514 65 91)
Eva Carlestål (070-826 77 30)
Mia Virving (070-968 76 36)
Agneta Åhlin (072-175 04 74)

Redaktionen

AV-teknik gruppen

Lasse Sunnås, samordnare (070-835 06 98)
Robert Berthagen (070-583 79 39)
Inga-Lill Bratteby Ribbing (072-203 57 58)
Christian Elvhage (070-522 73 85)  
Bengt Everitt (070-247 80 34)
Peo Fällmar (070-397 54 57)
Stefan Gunnarsson (073-682 74 23)
Kerstin Hallnäs (070-680 62 53)
Bengt Härdin (070-329 36 15)
Brittmari Jansson  (070-582 82 60)
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Erik Larsson (076-024 48 15)
Anita Lundberg (073-362 88 01)
Johan Mörner (073-539 20 28)
Bo Olsson (018-36 74 16)
Carl-Magnus Pettersson (072-722 07 07)
Håkan Rundlöf (070-607 25 15)
Carl Göran Stålnacke (070-745 33 51)
Seppo Suomi (070-219 97 08)
Ove Virhammar (072-711 02 10)
Maria Wold Troell (018-10 12 07)

IT-gruppen

Bertil Eriksson, ordförande (070-890 49 96)
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Mariann Rosbäck (073-324 06 56)

Internationell verksamhet

Eva Carlestål, ordförande (070-826 77 30)
Benny Eklund (070-510 13 06)
Brittmari Ekholm (073-154 28 26)
Anders Fredholm (070-661 14 72)
Yvonne Orre (070-595 77 06)
Christina Tellgren (070-938 40 69)

Valberedning

Ulla Myhrman, smkl (073-024 28 40)
Göran Dahlin (070-547 10 84)
Ulf Hansson (070-546 16 78)

Rulla till toppen