Hedersmedlemmar

Hedersmedlem 1986

Anne Walder (1916 – 1998) (bild)
Fil.dr., lektor i engelska och franska i Uppsala.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 1979-1985. Initiativtagare till Uppsala Pensionärsuniversitet, nu Uppsala Senioruniversitet, verksam i USU:s sekretariat 1983-1986, redaktör för Medlemsbladet 1979 – 1985 och ledare av studiecirklar i fransk litteratur 1980 – 1985. Styrelseledamot i AIUTA 1980 – 1984. Hedersmedlem 1986.

Hedersmedlemmar 1994

Robert Myrdal (1905 – 2003) (bild)
Fil.dr., rektor vid Mariebergs folkhögskola, lektor i historia och samhällskunskap i Uppsala.

Styrelseledamot 1981 – 1988, verksam i USU:s sekretariat 1984 – 1988. Ansvarig för föreläsningsserier och studiecirklar med historiska teman. Hedersmedlem 1994.

Margit Persson (1910 – 2000) (bild)
Fil.mag., läroverksadjunkt i svenska, tyska och franska i Uppsala.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 1985 -1989. Styrelseledamot 1981-1985, verksam i USU:s sekretariat 1984 – 1990, ledare för studiecirkel om svensk litteraturhistoria 1979 – 1989. Styrelseledamot i AIUTA 1984 – 1986. Hedersmedlem 1994.

Åke Vinterbäck (1913 –2002) (bild)
Fil.dr., docent i fysik, universitetslektor och byråchef vid Uppsala universitet, administratör för Kenya Science Teachers Collage vid Uppsala universitet. 

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 1989 – 1994. Styrelseledamot 1985 – 1999. Aktiv i arbetsgrupperna för tisdagsföreläsningar och serier och cirklar 1995 – 2002. Styrelseledamot i AIUTA 1986 – 1994. Hedersmedlem 1994.

Rudolf Zeitler (1912 – 2005) (bild)
Fil.dr., Dr. Phil., professor i konsthistoria med konstteori vid Uppsala universitet.

Styrelseledamot 1981 – 1989. Föreläsare i serier och i tisdagsföreläsningar med teman inom konsthistoria och angränsande områden. Hedersmedlem 1994.

Hedersmedlem 1998

Julia Holmquist (1916 – 2007) (bild)
Fil.kand., fakultetssekreterare och byrådirektör vid Uppsala universitet.

Styrelseledamot 1985-1997, sekreterare 1987-1988. Verksam i USU:s sekretariat 1983 – 1999. Hedersmedlem 1998.

Hedersmedlemmar 2004

Sven Alin (1918 – 2009) (bild)
Fil.kand., musiklärar- och högre organist- och kantorsexamen, lektor i musikens metodik vid lärarutbildningen i Uppsala 1950 – 1983, konsertpianist och pianopedagog.

Ledare av musikcirklar vid USU under 19 år och ansvarig för föreläsningar om seriös konstmusik. Hedersmedlem 2004.

Brita Arbman (1925 – 2016) (bild)
Leg. läkare, geriatriker.

Studieledare och aktiv i arbetsgruppen för serier och cirklar 1992-2003, ansvarig för studiecirklar 1991 – 2004. Hedersmedlem 2004.

Teddy Brunius (1922- 2011) (bild)
Fil.dr., docent, universitetslektor i estetik vid Uppsala universitet, professor i filosofi vid olika universitet i USA, professor i konsthistoria vid Köpenhamns universitet 1972-1992. Kulturmedarbetare i UNT under många år.

Föreläsare under 19 år i serier med olika teman inom konsthistoria och estetik samt guide vid konstresor till Italien, Skagen och Gotland. Hedersmedlem 2004.

Lisbeth Forsberg (1918 – 2008) (bild)
Förskollärarexamen, Fil.mag. i nordiska språk, litteraturvetenskap och tyska, adjunkt vid Linnéskolan och Katedralskolan i Uppsala.

Styrelseledamot 1989-1993 och aktiv i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar 1991 – 2001. Initiativtagare till ”Skrivarstugan” 1991 och ledare för cirkeln. Hedersmedlem 2004.

Bengt-Erik Ronne (f. 1928) (bild)
Fil.dr i fysik. Utbildningsledare vid Stockholms universitet, avdelningsdirektör vid UKÄ/UHÄ och SLU.

Styrelseledamot 1994 – 2002, kassör 1994 – 2002. Dataansvarig 1994 – 2001 och webbmaster för USU:s hemsida 1997 – 2001. Ansvarig, tillsammans med Annastina Sekunde, för datoriseringen av medlemsregistret. Hedersmedlem 2004.

Annastina Sekunde (f. 1923) (bild)
Verksam inom Uppsala universitet med ekonomi- och redovisningsfrågor samt utveckling av datorisering av desamma.

Styrelseledamot 1993 – 1997, verksam i USU:s sekretariat 1989 – 2003, studieledare 1993-94, aktiv i gruppen som hanterade webbplatsen 1994 – 2000. Ansvarig, tillsammans med Bengt-Erik Ronne, för datoriseringen av medlemsregistret. Hedersmedlem 2004.

Hedersmedlemmar 2009

Ragnar Bergling (f. 1924) (bild)
Fil.dr., docent, universitetslektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, kommunal förtroendeman i Uppsala.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2002 – 2006. Styrelseledamot och vice ordf. 1999 – 2001, ordförande i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar 1996 – 2006. Aktiv i serier och cirklar 2000 – 2005 samt i rapportseriegruppen 2003-2013. Initiativ-tagare till ett samråd för funktionärer inom USU. Hedersmedlem 2009.

Karl Gustafsson (1907 – 2013) (bild)

Aktiv inom Uppsala Senioruniversitet alltsedan starten 1979 och fram till sin död, vikarierande cirkelledare även efter det att han fyllt 102 år. Verksam i USU:s sekretariat och studieledare 1983 – 1984. Hedersmedlem 2009.

Per Malmberg (1927 – 2013) (bild)
Filosofie hedersdoktor, högskolelektor i metodik vid lärarutbildningen vid Uppsala universitet. Folkskollärare, Fil. kand., rektor och skoldirektör i Luleå.

Aktiv i arbetsgruppen för serier och cirklar 1996–2009 och i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar. Ansvarig för rekryteringen av lärare till studiecirklar i språk och skapare av en modell för att fastlägga kompetensnivåer för språkcirklarna, ”Stjärnsystemet”, som använts för deltagarnas självskattning under flera år. Hedersmedlem 2009.

Elsa Söderqvist (1929 – 2020) (bild)

Styrelseledamot 2004 – 2007. Verksam i USU:s sekretariat 1996 – 2009 och dess ordförande 2001 – 2005. Hedersmedlem 2009.

Hedersmedlemmar 2014

Maj Aldskogius (f. 1934) (bild)
Fil.dr., universitetslektor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, avdelningsdirektör vid Styrelsen för Uppsala högskoleregion, rektor för vårdhögskolan i Uppsala.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2006-2009. Styrelseledamot 2002 – 2009, vice ordf. 2003–2006. Initiativtagare till flera av USU:s arbetsgrupper, ordförande i resegruppen, rapportseriegruppen, internationella gruppen och AV-gruppen. Ansvarig för konstseminarier, studiecirklar samt för föreläsningsserien ”Min Musik” 2005-2016. Styrelseledamot i AIUTA 2002–2006 och i EFOS 2006-2011. Hedersmedlem 2014.

Johnny Andersson (f. 1935) (bild)
Filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Departementsråd i utbildningsdepartementet och universitetsdirektör vid Uppsala universitet.

Styrelseledamot 2003 – 2004 och 2006 – 2011, vice ordf. 2006 – 2011. Aktiv i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar 2006 – 2014 och dess ordförande 2006 – 2011. Hedersmedlem 2014.

Gudrun Bäckström (f. 1937) (bild)
Postadministratör och postmästare i Stockholm, Uppsala och Storvreta.

Verksam i USU:s sekretariat sedan 1999, studieledare 2007–2008 och aktiv i resegruppen 2010 – 2016. Hedersmedlem 2014.

Bertil Eriksson (f. 1942) (bild)
Teleingenjör, systemutvecklare och projektledare vid SAAB:s flygdivision och automobil.

Styrelseledamot 2005 – 2012. Vice ordf. i WebbIT- gruppen 2006 -2012 och är dess ordförande sedan 2014. Dataansvarig för USU:s verksamhet sedan 2001. Ansvarig för vidareutvecklandet av matrikelsystemet samt för anpassning och införande av det nya datoriserade anmälningssystemet 2014. Hedersmedlem 2014.

Birgitta Hedman (f. 1936) (bild)
Fil.lic i statistik, statistikchef vid Statistiska Centralbyrån, ”Gender Statistics Expert” med uppdrag för bl.a. FN, EU och SIDA.

Ordförande i arbetsgruppen för serier och cirklar 2005 – 2013. Aktiv som medlem och artikelförfattare i USU:s rapportseriegrupp 2003 – 2013. Hedersmedlem 2014.

Bo Nylund (f. 1932) (bild)
Fil. mag. i historia och religionshistoria, licentiat i systematisk teologi, teologie hedersdoktor, lektor vid gymnasieskolan i Uppsala och lärare vid teologiska fakulteten i Uppsala. Verksam i olika folkrörelser, Svenska kyrkan m.m.

Medlem av arbetsgruppen för serier och cirklar 2001-2002 och från 2005. Ledare för ett stort antal studiecirklar om världsreligionerna samt om tro och vetande sedan 1998. Hedersmedlem 2014.

Hedersmedlemmar 2019  

Brittmari Ekholm (f. 1938)
Fil.kand. i språk och statskunskap. Avdelningsdirektör vid Uppsala universitet.

Styrelseledamot i USU och dess sekreterare 2007-2014. Internationella gruppen från 2006 och dess ordförande 2010-2019. En av USUs representanter i AIUTA (l’Association Internationale des Universités du troisième age) 2006-2014. En av USUs representanter i EFOS (European Federation of Older Students) sedan 2014. Resegruppen 2008-2014. USU-representant och styrelsemedlem i UPS (Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd) sedan 2014 och dess vice ordförande från april 2021.

Monika Ekman (f. 1942)
Fil.mag. i språk, gymnasielärare i latin, franska, engelska och allmän språkkunskap vid Katedralskolan i Uppsala, författare till grammatik och läromedel i franska.

Cirkelledare sedan 2007. Styrelseledamot 2008-2011. Stipendiegruppen 2011-2012. Arbetsgruppen för serier och cirklar och sammankallande för språkgruppen sedan 2008. Serieansvarig för flera föreläsningsserier. 

Britt-Louise Gunnarsson (f. 1945) (bild)
Fil.dr. i nordiska språk. Professor vid Stockholms universitet 1998–2002 och vid Uppsala universitet 2003–2012.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2013–2017, styrelseledamot 2017–2018. Ansvarig för upprättandet av en långsiktig budgetplan 2013. Ordförande vid AIUTA-konferensen 2013, USU:s 35-årsjubileum 2014 och EFOS-konferensen 2016.

Rune Hedman (f. 1933)
Fil.lic i historia vid Uppsala universitet, departementsråd och arkivchef i regeringskansliet, nämndeman vid Uppsala tingsrätt 2003-2014, representant för Fp i kommunens äldrenämnd 2002-2006. 

Ledamot i styrelsen 2004-2011. Rapportgruppen 2003-2014 och dess ordförande 2004–2012. WebbIT-gruppen från start 2006-2013. Stipendiegruppen 2011–2012. Serieansvarig för flera föreläsningsserier. USU-representant i UPS (Uppsalas Pensionärsföreningars Samarbetsråd) från 2014, och medlem i dess styrelse sedan 2016.

Ulla Myhrman (f. 1941)
Fil.dr. i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, universitetslektor, byråchef och planeringschef vid Uppsala universitet.

Ordförande i Uppsala Senioruniversitet 2010-2013. Styrelseledamot 2013-2017. Ansvarig för utvecklingen av strukturen för styrelsearbetet. Ledare för en grupp som 2011 tog fram en framtidsvision för USU. WebbIT-gruppen 2010-2011. Sammankallande i stipendiegruppen 2013-2018. Valberedningen sedan 2017 och dess sammankallande sedan 2020. 

Lasse Sunnås (f. 1939)
Fil.mag. i språk, lärare och lärarutbildare, läromedelsförfattare, Education Manager på Oracle och Progress. 

Medlem av AV-gruppen och dess samordnare sedan 2011. WebbIT-gruppen sedan 2013. Ledare för filmteamet sedan start 2016. Arbetsgruppen för serier och cirklar, språkgruppen, 2012–2016. Serieansvarig för en föreläsningsserie sedan 2017.

Ingrid Åberg (f. 1938)
Docent i historia.

Styrelseledamot 2013–2019. Sekretariatet 2010-2018. Arbetsgruppen för serier och cirklar sedan 2009 och sammankallande i humanioragruppen till 2019. Tisdagsföreläsningsgruppen sedan 2010. Serieansvarig för ett otal föreläsningsserier och Tisdagsföreläsningar. Initiativtagare 2014 till Torsdags/Kvällssalongerna och ansvarig för dem sedan dess.

Malin Åkerblom (f. 1940)
Docent i miljökemi. Sektionschef vid Statens Lantbrukskemiska Laboratorium/Institutionen för Miljöanalys, SLU 1976-1996. Programdirektör kemi vid International Science Program, Uppsala universitet 1997-2007.

Sekretariatet sedan 2008 och dess ordförande 2010-2024. WebbIT-gruppen sedan 2010. Studieledare sedan 2009. Arbetsgruppen för serier och cirklar sedan 2009 och dess vice ordförande 2014–2017. 

Hedersmedlem 2023 

Per Olof Osterman

Rulla till toppen