Arbetsgruppen för serier och cirklar

Arbetsgruppen har som uppgift att utarbeta USUs program avseende föreläsningsserier (förutom tisdagsföreläsningarna), studiecirklar och övriga arrangemang. Målet är att ta fram ett så rikhaltigt och varierat program som möjligt för nästa termin. Arbetsgruppens förslag föreläggs USUs styrelse som beslutar om de terminsvisa programmen. I genomförandet har studieledarna och kansliet en viktig roll.

Arbetsgruppen består av fem ämnesgrupper (Humaniora, Samhällsvetenskap, Naturvetenskap och teknik, Medicin och vård, Språk) samt ordförande, vice ordförande och studieledare. Ämnesgrupperna har 4-8 medlemmar.

Varje termin inleds med ett uppstartsmöte då alla som ingår i arbetsgruppen samlas en heldag och diskuterar förslag om kommande termins programinslag. På förmiddagen samlas tvärgrupper med medlemmar som har varierande bakgrund och erfarenheter och spånar fritt om förslag till kommande program. Under förmiddagspassen visas sann kreativitet i grupperna som tar fram ett mycket stort antal förslag, där förslag framförda av enskilda funktionärer och andra medlemmar i USU inkluderas, liksom exempel från liknande organisationer. På eftermiddagen fortsätter sedan diskussionerna i de fem ämnesgrupperna.

Under de följande månaderna pågår ett intensivt arbete i ämnesgrupperna som konkretiserar de förslag man väljer att gå vidare med (föreläsningsserier, studiecirklar, övriga arrangemang, t.ex torsdagssalonger). De lägger ner ett omfattande arbete på att finna personer som kan medverka i de föreläsningsserier som föreslås och ledare för aktuella cirklar. Det är lätt att inse vilken nytta vi har av medlemmarnas stora kontaktnät inom respektive område när det gäller att få föreläsare att ställa upp. Detsamma gäller nya cirklar och cirkelledare. Gruppen skriver sedan en text med introduktion och uppgifter om föreläsarna.

Ett första preliminärt beslut om kommande termin tas vid ett möte med gruppföreträdarna och studieledarna efter drygt en månad. Därefter fortsätter detaljplaneringen inkl. studieledarnas schemaläggning och lokalbokningar. Efter ytterligare en månad beslutar arbetsgruppen om detaljerna i nästa termins program och framlägger det för beslut i styrelsen.

I utarbetandet av programinslagen strävas efter att kunna presentera serier och cirklar som har bredd och som kan förväntas intressera medlemmarna. En önskan är att ha med både serier som är dagsaktuella och serier med historiska aspekter inom ämnesområdena. Ofta samarbetar 2-3 ämnesgrupper i utformningen av föreläsningsserierna.

De allmänna formella och ekonomiska ramarna för verksamheten beslutas av styrelsen efter förslag från eller diskussion med arbetsgruppen. I detta ingår t.ex. antal föreläsningar eller träffar, antal deltagare i studiecirklar, lokalutnyttjande, ersättning till föreläsare och cirkelledare. USU har ett nära samarbete med Folkuniversitetet (FU).

Arbetsgruppen ansvarar för ett årligt kollegium som i första hand riktar sig till ledarna av studiecirklarna, med deltagande av medlemmarna i arbetsgruppen och styrelsen. Syftet är att redovisa och diskutera erfarenheter från studieverksamheten, presentera utvecklingslinjer inom pedagogiken och fånga upp synpunkter på den fortsatta verksamheten.

Arbetsgrupper Serier och cirklar

Jörgen Boivie, ordförande (070-319 01 16)
Anki Mattisson, vice ordförande (070-978 15 32)

Humaniora
Axel Brattberg, smkall (070-423 27 31)
Gunnar Birgegård (070-215 09 89)
Gunnel Fagius (070-214 13 70)
Eva Heggestad (070-605 83 88)
Carola Hermelin (076-777 07 71)
Lena Kåreland (018-50 72 11)
Ingrid Åberg (018-13 63 36, 070-302 39 27)

Samhällsvetenskap
Sten Åke Bylund, smkall (070-648 67 85)
Gunnel Forsberg (070-631 60 18)
Maths Isacson (070-541 58 74)
Stina Johansson (070-216 43 07)
Claes Leijon (070-602 53 17)
Lars Nilsson (070-662 18 67)
Cecilia Pahlberg (076-019 55 06)

Naturvetenskap & teknik
Yvonne Brandt Andersson, smkall (070-659 81 47)
Jan Frisk (070-514 63 26)
Bo Höistad (018-30 37 04, 070-975 01 43)
Conny Larsson (070-336 34 40)
Göran Milbrink (070-941 59 05)
Staffan Yngve (070-297 80 16)

Medicin & vård
Anne-Marie Pernulf, smkall (070-314 10 03)
Kristina Glimelius (070-678 50 10)
Jan Fagius (073-584 06 49)
Dan Larhammar (070-634 92 14)
Per Olof Osterman (070-374 72 92)
Jan Stålhammar (070-578 28 68)

Språk
Monika Ekman, smkall (070-938 38 62)
Anders Fredholm (070-6611472)
Hubert Ittner (070 725 22 45)
Sven Jonsson (073-075 15 70)
Lars-Gunnar Larsson (073-327 77 99)
Hans Svensson (070-699 48 07)
Carin Söderberg (073-619 18 80)
Jan-Ola Östman (072-448 11 42)

Studieledare
Kristina Lernevall, smkall (072-552 20 60)
Eva Högström (070-317 45 87)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Margareta Ingemarsson (070-285 95 97)
Malin Åkerblom (070-354 27 62)

Rulla till toppen