Revisorer

Revisorernas uppgift är att före årsmötet granska årsredovisning, räkenskaper och förvaltning för det avslutade verksamhetsåret och redovisa resultatet därav i en revisionsberättelse.

Innevarande års revisorer:

Grant Thorton revisionsbyrå (018-65 81 00; Carin Forsström och suppleant Elisabeth Mård)

Rulla till toppen