Redaktionen

Redaktionen producerar årligen fem nummer av Medlemsbladet och två nummer av Programbladet som papperstidningar och för webben som pdf-filer. Medlemsbladet innehåller bland annat artiklar om valda cirklar, föreläsningsserier, tisdagsföreläsningar och utflykter. Medlemsbladet publicerar också artiklar om andra evenemang och aktiviteter vid senioruniversitetet. Dessutom återfinns information från ordförande och sekretariat och om kommande resor och studiebesök. Nummer 2 innehåller årsmöteshandlingar.

Programbladet publiceras under månaderna januari och augusti och distribueras samtidigt som Medlemsbladet nummer 1 och 4. Programbladet innehåller det totala programutbudet för våren respektive hösten.

Redaktionen anlitas också av Senioruniversitetet för att utforma annat informationsmaterial där redaktionens särskilda kompetens är viktig.

Nuvarande redaktion
Rulla till toppen