Sekretariat

Sekretariatet är USU:s verkställande organ. Dess medlemmar, vilka liksom övriga USU:s funktionärer är volontärer. Sekretariatet träffas cirka tio gånger per år för att planlägga verksamheten och fördela arbetsuppgifterna enligt nedan.

Sekretariatet bemannar föreningens expedition och sköter den huvudsakliga delen av administrationen som bl.a. innebär att vara den centrala kontaktytan mellan medlemmar och föreningen. Man ansvarar för all medlemsadministration, anmälningar till olika serier, cirklar och resor samt ekonomiadminstration och den övriga administration som genomförandet av dessa aktiviteter kräver.
Sekretariatet ansvarar även för webbplatsens innehåll och struktur.
Sekretariatets IT-ansvariga sköter Senioruniversitetets hela datasystem.
Sekretariatet bistår vid behov styrelse, serieansvariga, cirkelledare, studieledare och arbetsgrupper med bakgrundsdata, utskick, kopiering och annat.
Sekretariatet administrerar förekommande samråd och vårkollegium.
Sekretariatet ansvarar också för material till Folkrörelsearkivet och för vissa delar av webbplatsen.

Nuvarande Sekretariat

Ingegerd Warborn, ordförande (079-349 89 08)
Mia Bellqvist (070-514 65 91)
Ralph Bergehall (070-521 31 55)
Cecilia Fredhammar (073-038 88 35)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Eva Högström (070-317 45 87)
Kristina Lernevall (072-552 20 60)
Mia Virving (070-968 76 36)
Agneta Åhlin (072-175 04 74)
Malin Åkerblom (070-354 27 62)

IT-stöd
Bertil Eriksson (070-890 49 96) 
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Christer Nerhed (070-630 21 48)
Mariann Rosbäck (073-324 06 56)

Kassörer
Ralph Bergehall (070-521 31 55)
Kerstin Högberg (073-077 62 27)

Rulla till toppen