Övre raden från vänster: Ingemar Åkeson, Anne-Marie Pernulf, Niklas Rommel, Christina Jutterström, Hans Svensson. Nedre raden: Margareta Fahlgren, Anki Mattisson, Maria Wold-Troell, Christina Glimelius.

Styrelsen

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen:

  • fastställer föreslagna studiecirklar och föreläsningsserier, tisdagsföreläsningar, studiebesök, resor, övriga arrangemang
  • ansvarar för ekonomiska frågor
  • ansvarar för samverkansavtal med Folkuniversitetet
  • samverkar med andra senior/pensionärsuniversitet, i Sverige och internationellt
  • bevakar frågor av intresse för seniorer.
Styrelse 2023-24

Ordförande: Anki Mattisson (070-978 15 32)
Vice ordförande: Kristina Glimelius (070-678 50 10)
Sekreterare: Niklas Rommel (070-628 61 88)
Kassaförvaltare: Ingemar Åkeson (073-357 87 44)
Vice sekreterare: Hans Svensson (070-699 48 07)
Biträdande kassaförvaltare: Christina Jutterström (070-302 80 50)
Ledamot: Margareta Fahlgren (072-234 08 99)
Suppleant: Anne-Marie Pernulf (070-314 10 03)
Suppleant: Maria Wold-Troell (018-10 12 07)

Rulla till toppen