Styrelsen

styrelsen 2024

Styrelsen från vänster: Hans Svensson, Niklas Rommel, Margareta Fahlgren, Ralph Bergehall, Kristina Glimelius, Anne-Marie Pernulf, Ingemar Åkeson, Anki Mattisson. Ej med i bild: Christina Jutterström.

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen:

  • fastställer föreslagna studiecirklar och föreläsningsserier, tisdagsföreläsningar, studiebesök, resor, övriga arrangemang
  • ansvarar för ekonomiska frågor
  • ansvarar för samverkansavtal med Folkuniversitetet
  • samverkar med andra senior/pensionärsuniversitet, i Sverige och internationellt
  • bevakar frågor av intresse för seniorer.
Styrelse 2023-24

Ordförande: Anki Mattisson (070-978 15 32)
Vice ordförande: Kristina Glimelius (070-678 50 10)
Sekreterare: Niklas Rommel (070-628 61 88)
Kassaförvaltare: Ingemar Åkeson (073-357 87 44)
Vice sekreterare: Hans Svensson (070-699 48 07)
Ledamot: Christina Jutterström (070-302 80 50)
Ledamot: Margaretha Fahlgren (072-234 08 99)
Suppleant, Biträdande kassaförvaltare: Ralph Bergehall (070-521 31 55)
Suppleant: Anne-Marie Pernulf (070-314 10 03)

Rulla till toppen