Programändringar

Här hittar du förändringar gentemot programbladet vårterminen 2024. Aktuella tider etc är införda under fliken Program/anmälan.

Tisdagsföreläsningar

Föreläsningsserier

Nr 4 HT 2023. Japanbilden. Föreläsningen 6 dec är flyttad till måndag 15 jan.

Nr 13 HT 2023. Tillståndet i välfärden. Föreläsningen 27 nov. är flyttad till 15 jan 2024.  Ny föreläsare och titel: Ann-Sofie Bergman, docent i socialt arbete, Stockholms universitet. Barns omsorgsansvar i familjen förr och nu.

Nr 2. Island i saga och verklighet är flyttad till Missionskyrkans kyrksal. Filmas.

Nr 3 B. Nedslag i konsten är nyinsatt och kan ses enbart som film.

Nr 5. Min musik. Angiven föreläsare har fått förhinder och ersätts av Gunnar Birgegård med föreläsningen “Vatten i Musiken”.

Nr 6. Levande jazzhistoria äger rum kl. 10.15-11.45 angivna torsdagar.

Nr 9. Ljus och mörker är flyttad till Slottsbiografen

Nr 10. Tillståndet i världen. Filmen från föreläsningen 29/1 ligger på deltagarnas Mina sidor men med knappt hörbart ljud.

Nr 12. Forskning i världsklass är flyttad till Slottsbiografen

Nr 13. Tillståndet i Välfärden är flyttad till Slottsbiografen, filmas inte

Nr 15. Från hästar till Tesla är flyttad till Slottsbiografen

Studiecirklar

Nr 29. Ett stärkt medborgarperspektiv är dubblerad. 29 A ges ursprunglig tid, 29 B torsdagar 15.15 från 8/2.

Nr 34. Naturgeografi. Lokalen i Missionskyrkan är rum Skogstibble.

Nr 35. Fåglar under våren 1 startar 15/4 kl. 10.00 i Håga by, Café Kulturoasen. Ny cirkelledare Olof Sjöberg.

Nr 40 och 41. Engelsk konversation B1-B2. Ny cirkelledare Christina Cullhed.
Nr 41. Ny lokal och tid: Sensus onsdagar jämna veckor 24/1–3/4 kl. 9.15–10.45

Nr 57. Klassisk grekiska är inställd.

Nr 69. Italiensk konversation B2, Grupp 2  är inställd.

Nr 66. Italienska B1, Grupp 1. Ny cirkelledare Annalisa Bucceri.
Nr 67. Italienska B1, Grupp 2. Ny cirkelledare Lisa Hagelin.
Nr 71. Italiensk konversation C1. Ny cirkelledare Lisa Hagelin.
Nr 72. Italiensk konversation C2. Ny cirkelledare Annalisa Bucceri.

Smärre tidsändringar
39. Arabiska A1. Uppehåll även 30/4.
66. Italienska B1 (AB) Annalisa Bucceri. Varje torsdag 25/1–18/4 (ej 28/3).
67. Italienska B1 (LH) Lisa Hagelin. Varje tisdag 23/1–30/4 (ej 20/2, 26/3, 2/4).
71. Italiensk konversation C1 (LH). Lisa Hagelin. 23/1–30/4 (ej 20/2, 26/3, 2/4).
72. Italiensk konversation C1 (AB). Annalisa Bucceri. 29/1–29/4 (ej 25/3, 1/4).
82. Spanska A1 4e terminen. 8.00–9.30.
83. Spanska A1 5e terminen. (ej 23/2, 29/3, 12/4).
86. Spanska B1 4e terminen, Grupp 1. (ej 23/2, 29/3, 12/4).
87. Spanska B1 4e terminen, Grupp 1. (ej 22/2, 28/3).  

Rulla till toppen