Anmälningsinformation

Öppna Program/Anmälan och klicka på den aktivitet du är intresserad av. De flesta aktiviteterna har en period med Öppen anmälan inför lottning där tidpunkt för anmälan saknar betydelse. Till den kan du anmäla dig genom att klicka på Boka. Till resor kan du anmäla ytterligare en person som du vill delta tillsammans med (partneranmälan), och då kommer båda eller ingen med vid lottning och direktanmälan.

Rangordna dina val genom att anmäla dig först till det du helst vill komma med på vid lottning.

Du får automatiskt en bekräftelse på din anmälan direkt till din e-post (kan tyvärr hamna i annan brevlåda än din inkorg). Om du har anmält dig till en aktivitet som ska lottas har du i mailet en möjlighet att avboka dig fram till lottningen. Efter lottning får du e-post om antagning/reservplats, och betalningsinformation.

Efter lottning gäller Direktanmälan. Står detta i informationen om aktiviteten så antas du direkt om det finns plats, annars får du en reservplats. I mail/brev får du veta resultatet. Är du antagen anges betalningsinformation. Vill du avboka ska du kontakta sekretariatet.

Om du står på reservplats och det blir en ledig plats kommer du automatiskt få ett antagningsbesked per e-post med betalningsinformation.

Lottning
Alla som anmäler sig till aktiviteter som ska lottas, s.k. Öppen anmälan, hamnar i en grupp där tidpunkt då anmälan registrerades saknar betydelse.
När öppen anmälan avslutats undersöks om någon aktivitet blivit överbokad. Om så är fallet sker lottning. Vid lottningen tar systemet hänsyn till den sökandes prioritering. Den aktivitet man först anmäler sig till får prioritet 1. Detta innebär att man först skall anmäla sig till den aktivitet man helst vill gå på, därefter den man sätter som nr 2 osv.
Om man inte fick plats på aktiviteten med prio 1 kommer man ha förtur till aktiviteten med prio 2 osv.

Rangordna genom att först anmäla dig till det du helst vill gå på. Du kan också byta prioritetsordning på dina Mina sidor (åtkomliga först i augusti) med de gröna pilarna vid dina aktiviteter.

Det här betyder symbolerna
Grön Gott om plats; Gul Mer än hälften bokat; Orange Endast enstaka platser kvar; Rött Fullbokat. Anmälningar placeras på kölista; Grått Ingen information finns om platstillgång.

Betalning
Om du har en giltig mailadress registrerad i systemet kommer du, om du fått en plats, att få ett mail som anger vilka aktiviteter du bokats på. I samma mail finns möjlighet att klicka på en knapp Betala som visar vilka aktiviteter som återstår att betala. Du kan välja att betala alla samtidigt eller välja att betala några du markerar med ett kryss.

De betalningsmetoder som finns redovisas och du kan välja mellan Swish och bankgirobetalning.

Rulla till toppen