Rapport nr 15

”Tag och skriv”

Tjugo år med Uppsala Senioruniversitets Skrivarstuga

Författare Kia Sjöström, Uppsala 2012

LADDA NER SOM PDF-FIL

I samband med att Skrivarstugan 2011 firade sitt 20-årsjubileum väcktes tanken att dokumentera den verksamhet som bedrivits i denna studiecirkel som är en av de mest långlivade inom Uppsala Senioruniversitet.
                   
Kia Sjöström, som för närvarande leder Skrivarstugan, har sammanställt rapporten, med biträde av Agneta Sundelöf, och svarar för inledande och sammanbindande texter. Hon har varit huvudansvarig för urvalet av texter men tidigare ledare av Skrivarstugan har medverkat i det arbetet och de har också redovisat sina erfarenheter av arbetet i Skrivarstugan och gett synpunkter på vad den har betytt för deltagarna.
                     
Under årens lopp har elva personer fungerat som ledare (under en period drevs två skrivarstugor parallellt), och ett drygt hundratal personer har deltagit i studiecirklarna. Kontinuiteten har varit stor. En dryg fjärdedel har deltagit mellan sex och tio år.
                     
Skrivarstugorna har inte varit ”skrivarkurser” i egentlig mening, med inriktning mot formell textgranskning, utan har erbjudit en form av ”skrivarsamvaro” med stor frihet för deltagarna att förverkliga sina egna ambitioner som skribent, och som både gett möjlighet att presentera egna alster för gruppen vid mötena och att få synpunkter från de andra deltagarna. Det ges också exempel på hur man ibland i gruppen samlat sig kring ett gemensamt tema.
                     
De texter som producerats under årens lopp har, med smärre undantag, arkiverats i Folkrörelsearkivet i Uppsala län. Där finns nu ett mycket stort material som denna korta rapport kan erbjuda några smakprov ur. Här finns prosa och poesi. Haikudikter och centrallyrik likaväl som ett skämtsamt ABC för seniorer. Här finns texter med minnen från olika skeden i livet – många barndomsminnen men också berättelser om dramatiska och livsavgörande episoder senare i livet. Här hittar man också kåserande framställningar av lustiga och tankeväckande upplevelser. Ett särskilt avsnitt ägnas åt Maj Söderberg som deltagit i Skrivarstugan under större delen av dess tid och som under åren bidragit med ett mycket stort antal texter.
                     
Även om rapporten endast kan presentera en bråkdel av den textmassa som finns arkiverad ger den en glimt av den mångfald av texter som Skrivarstugans deltagare skapat och fått ta del av.

”Tag och skriv. Tjugo år med Uppsala Senioruniversitets Skrivarstuga". Författare: Kia Sjöström. Uppsala 2012. Pris 100 kr + ev. porto.

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 27 februari 2017 17:04