Rapport nr 21

Från Big Bang till människa


LADDA NER SOM PDF-FIL 
Rapport nr 21 Från Big Bang till människa bygger på föreläsningar från tre terminer, vt 2016 - vt 2017. Det övergripande temat är Den biologiska evolutionen. Artiklarna är vittomspännande och behandlar allt från livets uppkomst på jorden, växters och djurs evolution, utvecklingen av Homo sapiens till människans nuvarande situation med hektisk livsstil och förändrade kostvanor. Är vi rustade för den sortens liv? En avslutande artikel diskuterar människans framtid på vår lilla planet.

De flesta föreläsarna har själva skrivit sina artiklar men några har tillåtit rapportgruppens medlemmar att referera deras föreläsning.

Rapporten har tagits fram av Gunilla Öbrink, Birgitta Johansson, Lena Jonsell och Lennart Prage.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 11 november 2019 10:06