UPU rapport nr 3 och 4

Anhörigvård och anhörigstöd i Uppsala

Rapport från en forskningscirkel inom Uppsala Pensionärsuniversitet
Av Maj Aldskogius, Ragnar Bergling och Nils Hellzén (86 sid)

Vad hände egentligen den tid vi själva var unga?

Redovisning av ett studiecirkelarbete höstterminen 1999 – vårterminen 2000. Cirkelledare: Per Malmberg (75 sid)Uppsala Pensionärsuniversitet startade hösten 1999 två studiecirklar med ”forskningsorienterad verksamhet” inom olika ämnesområden. 
 
Utgångspunkten var den kunskap och erfarenhet som vi äldre bär med oss från ett långt liv – oftast aldrig nedtecknad -  och vår nyfikenhet att försöka förstå vad som sker och som påverkar vår livssituation. Förhoppningen var att dessa cirklar skulle leda till ny kunskap och nya frågeställningar som i dokumenterad form skulle kunna spridas även utanför forskningscirkeln.
 
Den ena av dessa två cirklar leddes av Maj Aldskogius och rörde Anhörigvård och anhörigstöd i Uppsala (rapport nr 3). Rapporten är författad av tre av de fem cirkeldeltagarna, Maj Aldskogius, Ragnar Bergling och Nils Hellzén
 
Anhörigvård är ett område där vi äldre har en rik erfarenhet. De anhöriga anses i dag svara för cirkla 2/3 av vårdbehovet i samhället och den ges ofta i form av ”dygnet-runt-vård”. I rapporten sammanfattas dels vården av de gamla och  äldrepolitiken under det senaste årtiondet rent allmänt och dels utvecklingen  och ”Anhörig 300 ” i Uppsala kommun.  Rapporten avslutas med idéer och förslag till bl a gemensam policy för anhörigvård och anhörigstöd i Uppsala kommun.  
 
Den andra cirkeln leddes av Per Malmberg och rörde ”Vad hände egentligen den tid vi själva var unga?” (UPU rapport nr 4) I rapporten redovisar de elva deltagarna minnesbilder från två olika temata,  dels från andra världskriget och dels  från skolor och andra utbildningsvägar – ”bildningsgång”. 
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 23 januari 2018 12:39