USU:s rapportserie


Rapportgruppens medlemmar framgår av avsnittet "Funktionärer".
Till varje rapport finns en sammanfattning som nås via länk i rapportens titel. Vissa rapporter kan laddas ner som pdf-filer. Flera rapporter kan också beställas från Sekretariatet mot en kostnad + porto.

RapporterRapport från en forskningscirkel inom Uppsala Pensionärsuniversitet.
Av Maj Aldskogius, Ragnar Bergling och Nils Hellzén. 2001
Pris 50 kr + porto.

Redovisning av ett studiecirkelarbete höstterminen 1999 - vårterminen 2000.
Cirkelledare: Per Malmberg. 2002
Pris 60 kr + porto.

Rapport från två studiecirklar hösten 2001 sammanställd av cirkelledaren Maj Aldskogius. 2002.
Pris 60 kr + porto.

Rapport från ett idéseminarium i Uppsala den 27 augusti 2003 anordnat av FoU-centrum äldre och Uppsala Pensionärsuniversitet i samarbete med SPF och PRO Uppsala .
Sammanställd av Maj Aldskogius, Birgitta Hedman och Rune Hedman. 2003.
Pris 30 kr + porto.

Sammanställd av Hans Aldskogius, Maj Aldskogius, Ragnar Bergling, Birgitta Hedman och Rune Hedman. 2004.

Rapporten innehåller tre föredrag som hölls vid seminariet i anslutning till Uppsala Pensionärsuniversitets 25-årsjubileum, jämte välkomstord av Pensionärsuniversitetets ordförande. docent Ragnar Bergling. 

Pris 100 kr + porto


Papperskopia pris 100 kr + porto 

Pris 50 kr + porto.

Pris 100 kr + porto.

14. Äldres rätt till lika villkor i samhället. Ett forskningsorienterat projekt inom Uppsala Senioruniversitet. Författare: Maj Aldskogius, Alice Rinell Hermansson och Björn Odin. Uppsala  2012. Pris 50 kr + porto.  

15. ”Tag och skriv." Tjugo år med Uppsala Senioruniversitets Skrivarstuga. Författare: Kia Sjöström. Uppsala 2012. Pris 100 kr + porto.

16. Entusiasm och engagemang.Språkcirklar vid Uppsala Senioruniversitet. Uppsala 2013. Papperskopia pris 50 kr + porto.

17. Equal Opportunities for Senior Citizens. Report from a conference.     Uppsala 2013. Papperskopia pris 50 kr + porto.

18. Uppsala Senioruniversitet 35 år, Åren 2009–2014. Uppsala 2014. Papperskopia pris 40 kr + porto. 

19. Fokus på Mellanöstern.  Uppsala 2015.
Papperskopia pris 100 kr + porto

Papperskopia pris 100 kr + porto

Paperskopia pris 100 kr + porto

Nyheter

2018-05-03

Den aviserade EduSenNet-rapporten är tyvärr försenad och kommer i tryck först till hösten.


2017-10-14

Rapport Nr 21

"Från Big Bang till människa"

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson (webbmaster@usu.se)

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 3 maj 2018 10:44