USU:s rapportserie


Rapportgruppens medlemmar framgår av avsnittet "Funktionärer".
Till varje rapport finns en sammanfattning som nås via länk i rapportens titel. Flertalet rapporter kan laddas ner som pdf-filer. Flera rapporter kan också beställas från Sekretariatet.

RapporterRapport från en forskningscirkel inom Uppsala Pensionärsuniversitet.
Av Maj Aldskogius, Ragnar Bergling och Nils Hellzén. 2001

Redovisning av ett studiecirkelarbete höstterminen 1999 - vårterminen 2000.
Cirkelledare: Per Malmberg. 2002

Rapport från två studiecirklar hösten 2001 sammanställd av cirkelledaren Maj Aldskogius. 2002.

Rapport från ett idéseminarium i Uppsala den 27 augusti 2003 anordnat av FoU-centrum äldre och Uppsala Pensionärsuniversitet i samarbete med SPF och PRO Uppsala .
Sammanställd av Maj Aldskogius, Birgitta Hedman och Rune Hedman. 2003.

Sammanställd av Hans Aldskogius, Maj Aldskogius, Ragnar Bergling, Birgitta Hedman och Rune Hedman. 2004.

Rapporten innehåller tre föredrag som hölls vid seminariet i anslutning till Uppsala Pensionärsuniversitets 25-årsjubileum, jämte välkomstord av Pensionärsuniversitetets ordförande, docent Ragnar Bergling. 


14. Äldres rätt till lika villkor i samhället. Ett forskningsorienterat projekt inom Uppsala Senioruniversitet. Författare: Maj Aldskogius, Alice Rinell Hermansson och Björn Odin. Uppsala  2012. 

15. Tag och skriv." Tjugo år med Uppsala Senioruniversitets Skrivarstuga. Författare: Kia Sjöström. Uppsala 2012.

Språkcirklar vid Uppsala Senioruniversitet 

17. Lika möjligheter för äldre. Equal Opportunities for Senior Citizens. Report from a conference arranged by Uppsala University of the Third Age and AIUTA/IAUTA - International Association of Universities of the Third Age in Uppsala, September 2013


22. Utbildning på äldre dagar. Den svenska delen av EU-projektet Educational Senior Network (EduSenNet). Uppsala 2018.

23. Uppsala Senioruniversitet 40 år. Åren 2014–2019

Nyheter

Uppsala Senioruniversitet 40 år åren 2014–2019 Rapport
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 26 januari 2023 11:52