Studiecirklar i

RELIGION, FILOSOFI OCH HISTORIA


Nr 18. Kyrkobesök

Jörn Johansson, fil.lic., f.d. gymnasielärare i latin, tfn 070-837 21 11, carmina3208@gmail.com.

Vi besöker sex uppländska  kyrkor. Vid varje besök visas
bildspel om detaljer i kyrkan och om en legend eller ett
tema som berörs i kyrkorna. Den som inte har tillgång till
bil kan ringa till cirkelledaren i god tid före besöket.
25 april. Vendels kyrka. Sankt Göranslegenden.
2 maj. Dannemora kyrka. Marias roller.
9 maj. Tensta kyrka. Birgittas liv.
16 maj. Vaksala kyrka. De visa och de fåvitska jungfrurna.
23 maj. Husby-Sjutolfts kyrka. Judarnas roll i kristendomens framväxt.
30 maj. Bälinge kyrka. Martyrerna.

Tid: Varje måndag 25/4–30/5 kl. 10.00–11.30. 12 timmar.
Lokal: Respektive kyrka.
Avgift: 350 kr.

Nr 19. Medeltiden på nära håll – ett kulturarv

Jörn Johansson, fil.lic., f.d. gymnasielärare i latin, tfn 070-837 21 11, carmina3208@gmail.com.

Lär känna den medeltida byggtekniken.
Lär känna en utbildningssatsning som bland annat
ledde fram till de första universiteten.
Lär känna de människor, som på nytt introducerade
Aristoteles och Platon i västerländsk kultur.
Följ musikens utveckling fram till renässansen.
Träffa människorna bakom bilderna: en del maktgalna, en del nytänkare, en del fritänkare (de blev oftast inte särskilt gamla), en del originella, en del eftersägare, en del försjunkna i andakt, en del med svärdet i hand enligt den gamla vanliga våldsmodellen, en del lysande begåvningar, en del rejält korkade, en del välvilliga personer, en del fundamentalister. Alltså människor som är ganska lika vår egen tids människor.

Tid: Varje torsdag 17/2–24/3 kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble.
Avgift: 350 kr.

Nr 20. Vad innebär det att existera?

Startar med Zoom

Karin Linnell, högskoleadjunkt, karin@skogell.com.
Sätt dig in i filosofiska resonemang! Du får insikter i hur olika filosofer – främst Søren Kierkegaard – har reflekterat kring djupa existentiella frågor. Existentiell hälsa innebär bland annat att du får ett fungerande språk för att uttrycka dina känslor, vilket gör dem mer hanterbara. Filosofi betyder kärlek till vishet, vilket under antiken innebar en strävan efter det sanna, det goda och det sköna. Tillsammans reflekterar vi utifrån dessa begrepp och fokuserar på vad en av våra mest kända existentialister i den västerländska filosofihistorien menar är innebörden av att vara människa. Vidare behandlas människans sårbarhet i svåra situationer. Vi tar också upp existentialismens grundläggande frågor om livets mening, frihetens möjlighet, självmedvetenhet, ansvar och ångest. Studiematerial: Artiklar med existentiella frågeställningar samt delar ur Kierkegaards författarskap.

Tid: Torsdagar udda veckor 17/2–31/3 samt jämn vecka 21/4 och udda vecka 28/4 kl. 14.00–16.00. 16 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark.
Avgift: 525 kr.

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 14 januari 2022 00:11