Sekretariat


Sekretariatet är USU:s verkställande organ. Dess medlemmar, vilka liksom övriga USU:s funktionärer är volontärer, framgår av avsnittet "Funktionärer". Sekretariatet träffas cirka tio gånger per år för att planlägga verksamheten och fördela arbetsuppgifterna enligt nedan.
Sekretariatet bemannar föreningens expedition och sköter den huvudsakliga delen av administrationen som bl.a. innebär att vara den centrala kontaktytan mellan medlemmar och föreningen.
Man ansvarar för all medlemsadministration, anmälningar till olika serier, cirklar och resor samt ekonomiadminstration och den övriga administration som genomförandet av dessa aktiviteter kräver.

Sekretariatets IT-ansvariga sköter Senioruniversitetets hela datasystem.

Sekretariatet bistår vid behov styrelse, serieansvariga, cirkelledare, studieledare och arbetsgrupper med bakgrundsdata, utskick, kopiering och annat.

Sekretariatet administrerar förekommande samråd och vårkollegium.

Sekretariatet ansvarar också för material till Folkrörelsearkivet och för vissa delar av webbplatsen.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 29 mars 2021 18:22