UPU rapport nr 8

Seniorerna - en tillgång här och nu!

Seminarium med anledning av 25-årsjubileet 2004.


Rapporten innehåller tre föredrag som hölls vid seminariet i anslutning till Uppsala Pensionärsuniversitets 25-årsjubileum, jämte välkomstord av Pensionärsuniversitetets ordförande, docent Ragnar Bergling. 

Birgitta Dahl , välkänd politiker, riksdagsledamot och riksdagens talman 1997-2002 talade över ämnet Demokratin - vårt gemensamma ansvar livet igenom. Mot bakgrund av en översikt av den svenska välfärdsstatens utveckling diskuterade hon särskilt folkrörelsernas, de politiska partiernas och ansvarsmedvetna medborgares roll i en demokrati, och uppehöll sig också särskilt vid vikten av internationellt samarbete, och underströk att det är viktigt att internationella frågor verkligen tas upp på den inhemska politiska agendan.. 

Barbro Westerholm, medicine doktor, forskare, administratör och politiker, och för närvarande ordförande för Sveriges Pensionärsförbund, föreläste om Seniorerna - en nödvändig resurs i samhället. Hon belyste olika åldersbegrepp - kronologisk, psykologisk, social och funktionell ålder - och olika myter om de äldres situation. Framför allt underströk hon betydelsen av att som äldre engagera sig i sociala nätverk som kan fungera som stöd för en själv och andra, och också att en viktig uppgift för äldre är att fungera som förebild för unga människor. 

Martin H:son Holmdahl, professor i medicin vid Uppsala universitet och också dess prorektor och rektor 1970-1989, talade över ämnet Betydelsen av ett aktivt liv som senior. Han redovisade resultat från longitudinella studier som pekar på en förbättrad hälsa högre upp i åren för den svenska befolkningen. Samhället kan göra viktiga insatser i fråga om förebyggande medicinsk vård och socialt stöd, men fysisk och mental aktivitet är ömsesidigt befrämjande för hälsan, och hobbies och andra aktiviteter som uppmuntrar till sociala kontakter är därför utomordentligt viktiga; våra egna ansträngningar för att behålla hälsan och för att upprätthålla sociala kontakter med familj och vänner är väsentliga för att vi skall få ett gott liv som seniorer.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 23 januari 2018 12:23