Studiecirklar i

SPRÅK


Vid Uppsala Senioruniversitet läggs tonvikten på muntlig kommunikation och läsförståelse.

Nivåskala för språkstudier

Senioruniversitetets modell för språkstudier bygger på Europarådets nivåskala i Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Gör gärna Folkuniversitetets test av språknivå, speciellt de delar som gäller muntlig kommunikation och läsförståelse: www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Spraktest/.

Nivåskalan beskriver fem olika färdigheter; hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet i sex olika nivåer, A1, A2, B1, B2, C1 och C2. För att avgöra på vilken nivå man ligger finns en självbedömningstablå. I den beskriver så kallade deskriptorer färdigheterna för varje nivå genom påståenden som börjar med Jag kan…

Om du uppnått målen för en viss nivå ska du följa en kurs på nästa nivå. Vid osäkerhet om val av lämplig nivå kan respektive cirkelledare kontaktas. För cirklar som latin, som inte längre talas, kan nivåskalan inte tillämpas. Självbedömningstablån i sin helhet finns på webbplatsen, www. usu.se.

Nivå A1
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper när jag börjar i cirkeln. När jag går vidare till nästa nivå har jag uppnått följande färdigheter.
• Jag kan förstå vanliga ord och fraser när språket talas tydligt, och om de är hämtade från enkla och konkreta vardagssituationer.
• Jag kan delta i enkla samtal genom att ställa och besvara frågor om välbekanta ämnen.
• Jag kan muntligt beskriva till exempel var jag bor och personer jag känner.
• Jag kan förstå vanliga ord och mycket enkla meningar, till exempel på anslag och affischer.
• Jag kan skriva korta enkla meningar, till exempel vykort.

Nivå A2
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå A1 och kommer att uppnå följande färdigheter.
• Jag kan förstå vad som sägs i beskrivningar av vardagen – hem, mat, shopping, kommunikationer och väderlek.
• Jag kan presentera mig själv, min familj och andra människor och berätta om och beskriva händelser i vardagslivet.
• Jag kan förstå informationen till exempel i annonser, prospekt, menyer och tidtabeller.
• Jag kan läsa enkla berättelser.
• Jag kan skriva enkla meddelanden och brev.

Nivå B1
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå A2 och kommer att uppnå följande färdigheter.
• Jag kan förstå innehållet i tydligt tal om för mig välkända ämnen.
• Jag kan återberätta något jag läst eller hört.
• Jag kan ta aktiv del i en diskussion om välbekanta ämnen.
• Jag kan läsa och tillgodogöra mig artiklar och litterära texter skrivna på ett någorlunda lätt språk.
• Jag kan skriva personliga brev och sammanhängande texter om egna intresseområden.

Nivå B2
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå B1 och kommer att uppnå följande färdigheter.
• Jag kan förstå det mesta av innehållet i längre muntliga framställningar om välbekanta ämnen och nöjaktigt förstå det som sägs i nyheter i radio och TV.
• Jag kan relativt detaljerat återberätta en historia.
• Jag kan aktivt delta i en diskussion och kan förklara och försvara mina åsikter.
• Jag kan läsa och förstå sakprosatexter och skönlitteratur på en inte alltför avancerad nivå.
• Jag kan skriva sammanhängande texter inom mina intresseområden.

Nivå C1
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå B2 och kommer att uppnå följande färdigheter.
• Jag kan förstå olika typer av framställningar även om språket talas snabbt och med viss dialektal färgning och jag kan utan större ansträngning förstå TV-program och filmer.
• Jag kan tala utan att tydligt söka efter ord och uttryck i egna framställningar, samtal och diskussioner.
• Jag kan läsa och förstå långa och komplexa texter, såväl sakprosa som skönlitteratur.
• Jag kan skriva recensioner av litterära verk, artiklar och film.

Nivå C2
Jag kommer att uppnå följande färdigheter.
Jag har inga svårigheter att förstå allt talat språk, vare sig i direktkontakt eller via radio och TV och deltar lätt i avancerade diskussioner. Jag kan skriva komplex text i passande stil.
-------------------------------------------

Nr 43. Arabiska A1

Elmoez Eltayeb, lärare i arabiska, tfn 073-653 33 62.
Nybörjarcirkel (andra terminen). Vi fortsätter med alfabetets uppbyggnad. Vi tränar på att tala och skriva enkla meningar och att läsa och förstå korta texter, bygger upp
ett grundläggande ordförråd och lär grundläggande grammatik. Vi jämför olika kulturer och olika arabiska dialekter. Du har goda möjligheter att påverka cirkelns innehåll och upplägg. Kurslitteratur: Birgitta Jungbeck, Mounir Obeid Arabiska för nybörjare.

Tid: Varje torsdag 24/2–19/5 (ej 14/4) kl. 17.00–18.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble. 
Avgift: 700 kr.

Nr 44. Arabiska A1

Elmoez Eltayeb, lärare i arabiska, tfn 073-653 33 62.

Åttonde terminen. Vi tränar vidare på att tala, att skriva långa meningar och att läsa och förstå långa texter. Vi bygger upp ett grundläggande ordförråd och lär oss arabisk grammatik. Vi arbetar med hörförståelse, konversation och diktamen samt att lyssna och skriva korta uppsatser. Vi jämför olika kulturer och olika arabiska dialekter. Du har goda möjligheter att påverka cirkelns innehåll och upplägg. Kurslitteratur: Birgitta Jungbeck, Mounir Obeid Arabiska för nybörjare.

Tid: Varje onsdag 23/2–18/5 (ej 13/4) kl. 17.00–18.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble.
Avgift: 700 kr.

Nr 45. Engelsk konversation B1–B2, Grupp 1

Birgitta Attling Nordenfelt, f.d. rektor för Montessoriskola, studier i engelska, bl.a. Practical English Courses, Uppsala universitet, tfn 070-658 78 50.
En konversationskurs med teman och nyheter från den engelskspråkiga världen. I cirkeln ingår att vi läser, diskuterar och analyserar skönlitterära texter. Deltagarna kommer att träna sig i att uttrycka sina åsikter och göra korta presentationer. Målet är att utveckla den muntliga förmågan i dialoger och skapa språklig säkerhet. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 46.

Tid: Tisdagar jämna veckor 22/2–3/5 kl. 9.15–10.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark (dock egen lokal 15/2).
Avgift: 350 kr.

Nr 46. Engelsk konversation B1–B2, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 45.

Tid: Onsdagar jämna veckor 23/2–4/5 kl. 9.15–10.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble (dock Missionskyrkan, rum Åland 16/2, egen lokal 6/4). 
Avgift: 350 kr

Nr 47. English Language and Literature B2

Lena Ågren, fil.mag., läromedelsförfattare i engelska, tfn 070-749 11 35.
Vi läser och diskuterar noveller av irländska kvinnliga författare i The Long Gaze Back (ed. by Sinéad Gleeson) och varvar med faktaartiklar. Vi diskuterar vad som händer i världen i allmänhet och i den engelskspråkiga världen i synnerhet. Deltagarna arbetar även med egna projekt, denna termin med fokus på kommunikation.

Tid: Varje onsdag 23/2–11/5 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Drottninggatan 4.
Avgift: 700 kr.

Nr 48. Engelska – Shakespeare’s Macbeth INSTÄLLD

Richard Glover, f.d. universitetslärare i engelska, tfn 072-006 08 14. 
In our seminars we shall do a close reading of Shakespeare’s Macbeth. We shall explore the characters, themes and language of this timeless tragedy. Please bring a copy of Macbeth to the first meeting.

INSTÄLLD

Nr 49. Franska A1

Margareta Viklund,. fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 073-568 54 85.
Andra terminen Vi lär oss uttal, ordförråd och basgrammatik. Inriktning på vardagsfraser och enkla samtal i dialogövningar. Grammatikgenomgångar med muntliga och skriftliga övningar. Bildbeskrivningar, hörövningar, realia om Frankrike. Kurslitteratur: Génial 1.

Tid: Varje tisdag 22/2–10/5 kl. 15.00–16.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland.
Avgift: 700 kr.

Nr 50. Franska A1–A2

Ges som distansundervisning med hjälp av nätverktyget Zoom de första gångerna

Philippe Collet, f.d. gymnasielärare, tfn 070-443 93 80. philippe.collet15@gmail.com.
Fjärde terminen. Fördjupad träning i att tala, delvis som parövningar, höra, läsa och skriva. Samtal om vardagssituationer, uttalsträning med hjälp av sång och läsning. Grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar. Realia om Frankrike genom kortfilmer på lätt franska och sång från Internet. Kurslitteratur (pappersversion rekommenderas): Génial 1 (från kap. 9).

Tid: Varje tisdag 25/1–19/4 (ej 8/3) kl. 15.00–16.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble udda veckor, Zoom jämna veckor.
Avgift: 700 kr.

Nr 51. Franska A2

Ges som distansundervisning med hjälp av nätverktyget Zoom.

Philippe Collet, f.d. gymnasielärare, tfn 070-443 93 80. philippe.collet15@gmail.com.
Fördjupad träning i att tala, delvis som parövningar, höra, läsa och skriva. Samtal om vardagssituationer. Uttalsträning med hjälp av sång eller läsning. Grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar. Realia om Frankrike illustrerad genom korta dokumentärer på lätt franska från Internet. Kurslitteratur (pappersversion
rekommenderas): Génial 2 (från sid. 72).

Tid: Varje onsdag 26/1–20/4 (ej 9/3) kl. 14.15–15.45. 24 timmar.
Avgift: 700 kr.

Nr 52. Franska A2–B1

Margareta Viklund, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 073-568 54 85.
Fördjupad träning i att tala, läsa, höra, skriva. Fördjupat samtal om vardagssituationer, uttalsträning, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Utökning av ordförrådet genom muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar, diktamen, realia. Kurslitteratur: Génial 2.

Tid: Varje tisdag 22/2–10/5 kl. 16.45–18.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland.
Avgift: 700 kr.

Nr 53. Franska – lätt konversation A2 och uppåt

Carin Söderberg, fil.mag., f.d. universitetsadjunkt, tfn 073-619 18 80, carin.soderberg@live.se.
En konversationskurs för de som vill fräscha upp och/eller förnya och utveckla sina kunskaper i franska. Den muntliga kompetensen utvecklas genom formaliserade och informella samtal, bl.a. om aktuella händelser i den franskspråkiga världen eller litterära texter. Utgångspunkten för övningarna är oftast korta, språkligt enkla texter eller ljudfiler. Litteratur: Frédéric Hermel C’est ça la France!

Tid: Varje onsdag 23/3–27/4 kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland. 
Avgift: 350 kr.

Nr 54. Franska B1

Ges som distansundervisning med hjälp av nätverktyget Zoom.

Philippe Collet, f.d. gymnasielärare, tfn 070-443 93 80. philippe.collet15@gmail.com.
Fördjupad träning i att tala, delvis som parövningar, höra, läsa och skriva. Samtal om vardagssituationer, uttalsträning. Grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning.
Utökning av ordförrådet genom muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar. Realia om Frankrike illustrerad genom korta dokumentärer och kortfilm
(oftast textade på franska). Kurslitteratur (pappersversion rekommenderas): Génial 3 (från sid. 81).

Tid: Varje tisdag 25/1–19/4 (ej 8/3) kl. 17.00–18.30. 24 timmar.
Avgift: 700 kr.

Nr 55. Franska B1–B2

Margareta Viklund, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 073-568 54 85.
Fördjupad träning i att tala, läsa, höra, skriva. Utökat ordförråd och frasförråd, fördjupade grammatikövningar, muntliga och skriftliga. Fria och bundna dialoger, parövningar, hörförståeleövningar, bildbeskrivningar, referat, kultur och samhälle. Kurslitteratur: Génial 3.

Tid: Varje onsdag 23/2–11/5 kl. 14.15–15.45. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 700 kr.

Nr 56. Franska B2

Ges som distansundervisning med hjälp av nätverktyget Zoom de första gångerna

Philippe Collet, f.d. gymnasielärare, tfn 070-443 93 80. philippe.collet15@gmail.com.
Fördjupad träning i att tala, höra, läsa, skriva. Utökat frasförråd, fördjupade grammatikövningar, muntliga och skriftliga. Fria och bundna dialoger, parövningar, hörförståelseövningar, bildbeskrivningar, referat, kultur och samhälle. Egna presentationer av valfritt ämne. Dokumentärer eller franskspråkiga filmer (kortfilm) textade på franska. Kurslitteratur (pappersversion rekommenderas): Génial 4 (från kap. 5) och Régine Deforges La Bicyclette bleue (att köpa på Uppsala bokhandel).

Tid: Varje tisdag 25/1–19/4 (ej 8/3) kl. 13.15–14.45. 24
timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble udda veckor, Zoom jämna veckor.
Avgift: 700 kr.

Nr 57. Franska B2–C1

Ges som distansundervisning med hjälp av nätverktyget Zoom de första gångerna.

Philippe Collet, f.d. gymnasielärare, tfn 070-443 93 80. philippe.collet15@gmail.com.
Vi läser en bok och kommenterar den fortlöpande. Varje deltagare väljer ett tema som presenteras och diskuteras i små grupper. Vi talar om kultur i Sverige och Frankrike, läser nätpublicerade franska artiklar från olika tidningar, t.ex. om samhälle, ekonomi eller litteratur/konst. Vi ser dokumentärer eller franskspråkiga filmer (oftast kortfilm) textade på franska. Huvudmålet med cirkeln är att tala, konversera och träna att argumentera. Kurslitteratur: Un barrage contre le Pacifique av Marguerite Duras (att köpa i Uppsala bokhandel).

Tid: Varje tisdag 25/1–19/4 (ej 8/3) kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark udda veckor, Zoom jämna veckor.
Avgift: 700 kr.

Nr 58. Franska noveller på franska B2 och uppåt, Grupp 1

Carin Söderberg, fil.mag., f.d. universitetsadjunkt, tfn 073-619 18 80, carin.soderberg@live.se.
Läsning av och diskussion kring nyare franska noveller. Hur speglar de det franska samhället? Kursspråket är franska, därför bör deltagarna kunna läsa, förstå och tala franska utan alltför stora svårigheter. Vid varje tillfälle ägnas 15–20 minuter åt Nouvelles en France – De quoi parle-t-on actuellement? Litteratur: Arnaud Cathrine J’entends des regards que vous croyez muets. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 59.

Tid: Varje torsdag 24/3–28/4 kl. 9.15–10.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble. 
Avgift: 350 kr.

Nr 59. Franska noveller på franska B2 och uppåt, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 58.

Tid: Varje torsdag 24/3–28/4 kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland (dock Sensus, Drottninggatan 4 den 14/4). 
Avgift: 350 kr.

Nr 60. Franska B2 och uppåt

Lars-Göran Sundell, professor em. i franska, Uppsala universitet, tfn 018-51 89 43, Lars-Goran.Sundell@moderna.uu.se.
Vi läser en av nobelpristagaren Patrick Modianos mest kända böcker Dora Bruder från 1997, berättelsen om en ung judisk flicka som försvann i Paris under andra världskrigets ockupationsår. Modiano väver samman erfarenheter från sin egen uppväxt med Doras och lägger ett intrikat pussel för att utröna hennes öde, allt utfört med den mästerliga och eleganta språkbehärskning som blivit Modianos signum. Franska är kursspråket och samtidigt som vi diskuterar texten tar vi även upp språkliga företeelser. Boken kan köpas genom Adlibris.

Tid: Varje tisdag 22/2–24/5 (ej 12/4, 19/4) kl. 15.15–16.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark.
Avgift: 700 kr.

Nr 61. Franska C1 - Zoom

Yaga Sosnowska, f.d. lärare i franska vid Folkuniversitetet, tfn 070-822 93 89.
Vi diskuterar vardagliga erfarenheter, aktuella händelser, böcker vi läst och filmer vi sett. Vi läser tillsammans en bok eller några kapitel från flera böcker. Vi ser franska filmer med fransk text.

Tid: Varje onsdag 23/2–11/5 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland. 
Avgift: 700 kr.

Nr 62. Italienska A1

Lisa Hagelin, fil.dr i latin, tfn 070-492 21 26.
Nybörjarcirkel (första terminen). Målet är att deltagarna ska lära sig grunderna i det italienska språket och grammatiken, få ett basordförråd och grundlägga ett gott uttal. Vi går igenom uttal och basgrammatik, lär oss vardagsfraser, läser enkla texter och skriver några rader på italienska. Vi gör även nedslag i den italienska historien och kulturen. Läromedel: Prego 1.

Tid: Varje torsdag 17/2–2/6 (ej 24/2, 14/4, 12/5, 26/5) kl. 13.30–15.00. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland.
Avgift: 700 kr.

Nr 63. Italienska A1, 2a terminen, Grupp 1

Lisa Hagelin, fil.dr i latin, tfn 070-492 21 26.

Andra terminen. Målet är att deltagarna ska lära sig grunderna i det italienska språket och grammatiken, få ett basordförråd och grundlägga ett gott uttal. Vi går igenom uttal och basgrammatik, lär oss vardagsfraser, läser enkla texter och skriver några rader på italienska. Vi gör även nedslag i den italienska historien och kulturen. Läromedel: Prego 1. Parallellcirkel med Nr 64.

Tid: Varje torsdag 17/2–2/6 (ej 24/2, 14/4, 12/5, 26/5) kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland.
Avgift: 700 kr.

Nr 64. Italienska A1, 2a terminen, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 63.

Tid: Varje torsdag 17/2–2/6 (ej 24/2, 14/4, 12/5, 26/5) kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland. 
Avgift: 700 kr.

Nr 65. Italienska A1, 6e terminen, Grupp1

Lisa Hagelin, fil.dr i latin, tfn 070-492 21 26.
Femte terminen. Målet är att deltagarna ska lära sig grunderna i det italienska språket och grammatiken, få ett basordförråd och grundlägga ett gott uttal. Vi fortsätter att arbeta med uttal och basgrammatik och lär oss vardagsfraser. Vi läser och skriver enkla texter på italienska. Vi gör även nedslag i den italienska historien och kulturen. Läromedel: Prego 2. Parallellcirkel med Nr 66.

Tid: Varje fredag 18/2–3/6 (ej 25/2, 15/4, 6/5, 27/5) kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland. 
Avgift: 700 kr.

Nr 66. Italienska A1, 6e terminen, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 65.

Tid: Varje fredag 18/2–3/6 (ej 25/2, 15/4, 6/5, 27/5) kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland. 
Avgift: 700 kr.

Nr 67. Italienska A2 - Zoom INSTÄLLD

Elena Piras, 
Vi arbetar med boken Prego 3 samt med Passato prossimo e imperfetto (Alma edizioni, 2019) och med romanen Andrea Gerini Indagine a Firenze (Cideb, 2014). Vi arbetar med grammatik, ordförråd och uttal – med fokus på vardagspråket – samtidigt som vi refererar till Italiens kultur och samhälle. Vi kommer att öva på att tala i olika kommunikativa situationer samt använda autentiska video- och ljudinspelningar.

INSTÄLLD

Nr 68. Italienska B1, Grupp 1 - Zoom

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com.
Vi arbetar med grammatik, ordförråd och uttal – med fokus på vardagspråket – samtidigt som vi refererar till Italiens kultur och samhälle. Vi kommer att öva på att tala i olika kommunikativa situationer samt använda autentiska video- och ljudinspelningar. Böckerna Prego 3, Passato prossimo e imperfetto (Alma edizioni, 2019) och romanen Cinzia Falco Mistero a Roma (Cideb, 2014 är vårt studiematerial. Parallellcirkel med Nr 69.

Tid: Varje måndag 24/1–11/4 kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble. 
Avgift: 700 kr.

Nr 69. Italienska B1, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 68.

Tid: Varje måndag 24/1–11/4 kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble. 
Avgift: 700 kr.

Nr 70. Italiensk konversation B1, Grupp 1 - Zoom

Katarina Hellgren-Dahl, fil.kand., språklärare och sångerska, tfn 070-817 45 39, info@katarinahellgren.se.
Lätt italiensk konversation. Vi läser Villa dei Mughetti, en
lättläst bok av Stefano Giordano från förlaget Cideb, som
går att beställa på Utbildningsstaden (www.bookcorner.se,
tfn 031-41 93 00). Vi diskuterar innehållet och eventuella
grammatiska frågor och återberättar historien med egna
ord. Deltagarna får också berätta om egna upplevelser
och vi pratar om vardagssituationer i smågrupper. Vi tar
också upp aktuella ämnen som rör Italien och lyssnar på
italienska sånger. Cirkelns mål är att utöka ordförrådet
och förbättra förmågan att uttrycka sig. Parallellcirkel
med samma innehåll som Nr 71.

Tid: Varje tisdag 1/2–19/4 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark.
Avgift: 700 kr.

Nr 71. Italiensk konversation B1, Grupp 2 - Zoom

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 70.

Tid: Varje tisdag 1/2–19/4 kl. 13.30–15.00. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark. 
Avgift: 700 kr.

Nr 72. Italiensk konversation B2 - Zoom

Elena Piras, farm.lic., fil.mag.
Vi övar att uttrycka oss muntligt och interagera med stöd av smågruppssamtal, personliga presentationer om valda teman och helgruppssamtal. Boken Parliamo di arte (Loescher, 2020) kommer att vara utgångspunkten för en del av våra samtal. Vi ska även utveckla den lexikala och kulturella kompetensen och skaffa oss spännande insikter om Italien och italienskan.

Tid: Varje tisdag 25/1–12/4 kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland.
Avgift: 700 kr.

Nr 73. Italiensk konversation C1 - Zoom

Katarina Hellgren-Dahl, fil.kand., språklärare och sångerska, tfn 070-817 45 39, info@katarinahellgren.se.
Konversation och diskussion på italienska för dig med goda kunskaper i italienska. Cirkelns mål är att förbättra förmågan att uttrycka sig. Vi läser romanen Sortilegi av Bianca Pitzorno från förlaget Bompiani. Boken går att beställa på Utbildningsstaden (www.bookcorner.se tel 031-43 93 00). Vi diskuterar boken i mindre grupper men även i storgrupp. Deltagarna får välja ett avsnitt att kommentera varje gång. Vi tar upp ämnen som rör Italien ur olika perspektiv och deltagarna gör muntliga presentationer av olika ämnen.

Tid: Varje måndag 31/1–25/4 (ej 18/4) kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11. 
Avgift: 700 kr.

Nr 74. Italiensk konversation C1 - Zoom

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com.
Träffarna är indelade i två delar. Under första passet får varje deltagare möjlighet att berätta om någonting som har hänt, en artikel, bok, film, utställning o.s.v.) i smågrupper. Alla kan kommentera så att vi skapar en riktig konversation. Under andra passet samtalar vi i smågrupper med stöd av en roman, Antonio Manzini Pista nera (Sellerio, 2013).

Tid: Varje tisdag 25/1–12/4 kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland.
Avgift: 700 kr.

Nr 75. Italiensk konversation C2 - Zoom

Alessandro Nobile, 
Träffarna är indelade i två delar. Under första passet får var och en av deltagarna möjlighet att berätta det man vill (någonting som har hänt, en artikel/bok/film/utställning o.s.v.) i smågrupper. Alla kan kommentera så att vi skapar en riktig konversation. Under andra passet talar vi i smågrupper med stöd av en skönlitterär bok. Information om titeln vid första träff.

Tid: Varje måndag 24/1–11/4 kl. 18.00–19.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark. 
Avgift: 700 kr.

Nr 76. Latin och grekiska i naturvetenskaperna

Hans Helander, professor em. i latin, Uppsala universitet, tfn 073-553 78 35, 018-55 00 97, hans.helander@lingfil.uu.se.
Inga förkunskaper krävs, och grammatiken är koncentrerad till det för terminologi och nomenklatur väsentliga, d.v.s. efterställda genitiv- och adjektivbestämningar (Pinus sylvestris, Platanus hispanica; Musculus latissimus dorsi; Commotio cerebri, Fractura claviculae etc.). För varje disciplin (medicinen, farmakologin, biologin, kemin, geologin, astronomin) ges den för ordförrådets framväxt relevanta lärdomshistoriska bakgrunden. Stor vikt läggs vid grekiskans roll och grekiska ordelement (Oto-rrhino-la-ryngo-logia, Melano-cephalus, Leuco-gaster).

Tid: Tisdagar udda veckor 1/3–10/5 kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Åland.
Avgift: 350 kr.

Nr 77. Latin 5:e terminen – Fokus Rom - Zoom

Kjell Weinius, fil.mag., f.d. gymnasielärare; tfn 070-562 47 57; kjell.weinius@telia.com.
Fokus för denna termin ligger framför allt på staden Rom. Vi läser några tillrättalagda texter om staden. Dessutom läser vi en text från senmedeltiden. Vi fortsätter genomgången av grundläggande formlära och enkel syntax. I samband därmed ges även allmängrammatiska kommentarer. Tiden ägnas även åt latinska prefix, ords betydelser och etymologi samt latinska lånord i svenska och andra moderna språk. Nya deltagare är välkomna! Kurslitteratur: Staffan Edmar

Tid: Varje torsdag 3/2–5/5 (ej 7/4, 14/4) kl. 13.15–14.45. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 700 kr.

Nr 78. Latin – Fokus Ovidius, Seneca, Sankt Göran och draken - Zoom

Kjell Weinius, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 070-562 47 57, kjell.weinius@telia.com.
Vi studerar texter från två tidsskeden: antiken med fokus på poeten Ovidius och Seneca, känd för sina litterära brev, samt medeltiden med en text om Sankt Göran och draken. Fortsatt genomgång av syntaxen och latinska/grekiska lånord i moderna språk. Nya deltagare är välkomna! Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat litteratura Latina! samt kopierat material. En latinsk grammatik rekommenderas liksom Ahlberg-Lundqvist-Sörbom Latinsk-svensk ordbok.

Tid: Varje torsdag 3/2–5/5 (ej 7/4, 14/4) kl. 11.15–12.45. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 700 kr.

Nr 79. Latin – avancerad nivå, Grupp 1

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 070-938 38 62, ekmankmonika@gmail.com
Översättning med språklig och innehållslig analys av autentiska texter, poesi och prosa från klassisk tid, medeltid eller tidigmodern tid. Terentius: utdrag ur Eunuchus, Cicero: några brev, utdrag ur Tusculanae disputationes, De legibus samt Oratio in Verrem, text om svenska studenter i Paris vid 1200-talets slut. Ytterligare prosa eller poesi från tidigmodern period. Grammatik med tonvikt på syntax. Översättning till latin. Latin i moderna språk. Ordkunskap och ordbildning. Etymologier. Sentenser och citat. Historia, samhälle, filosofi, konst och arkitektur i anslutning till lästa texter. Individuella presentationer enligt tema som bestäms med gruppen. Kurslitteratur: Utdelat
textmaterial med kommentarer, ordlistor och övningar. Sjöstrand: Ny latinsk grammatik, valfritt lexikon.

Tid: Varje torsdag 17/2–5/5 (ej 14/4) kl. 11.15–12.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble (dock Sensus, Drottninggatan 4 den 7/4, 5/5) + studiebesök vid annat tillfälle.
Avgift: 700 kr.

Nr 80. Latin – avancerad nivå, Grupp 2

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 070-938 38 62, ekmankmonika@gmail.com
Översättning med språklig och innehållslig analys av autentiska texter, prosa och poesi, från klassisk tid, medeltid och tidigmodern tid. Vergilius: utdrag ur Aeneidos, Ovidius: utdrag ur Ars amatoria, Dido Aeneae ur Heroides, Francis Bacon: ur Novum Organum, En vikingahövding blir hertig av Normandie. Övningar i grammatik, ordkunskap och ordbildning enligt utdelat materiel. Översättning till latin. Latin i moderna språk, särskilt svenska och engelska. Etymologier. Det romerska samhället, arkitektur, konst, historia, mytologi främst i anslutning till lästa texter. Korta, individuella föredrag. Romersk måltid. Kurslitteratur: Texter, övningar samt andra aktuella dokument som delas ut under terminens gång. Sjöstrand Ny latinsk grammatik, valfritt lexikon.

Tid: Varje torsdag 17/2–5/5 (ej 14/4) kl. 15.15–16.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble (dock Sensus, Drottninggatan 4 den 7/4, 5/5) + studiebesök vid annat tillfälle.
Avgift: 700 kr.

Nr 81. Nordsamiska A2

Lars-Gunnar Larsson, professor em. i finsk-ugriska språk, tfn 073-327 77 99.
Femte och tionde terminen. Fortsatta övningar att befästa verbformerna i presens- och imperfektsystemet. Konjunktiv. Böjningen av ieš ’själv’ och substantivets possessiva böjning. Utöver lärobokens texter läser vi valda, kortare texter, främst dikter av Paulus Utsi och fortsätter att läsa om Johan Turis resor. Övningar i formläran, översättningar och enklare konversation. Kurslitteratur C. Hedlund & L.-G. Larsson: Ii dušše duoddaris! Lärobok i nordsamiska (2. uppl. eller senare), Mikael Svonni: Modern nordsamisk grammatik. 2018 och Johan Turi: Mátkemuitalusat ja iežá muitalusat. 2018.

Tid: Varje onsdag 16/2-11/5 (ej 13/4) kl. 12.30–14.00. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 700 kr.

Nr 82. Polska A1

Anna Packalén Parkman, professor em. i polska, Uppsala universitet, tfn 073-733 54 23, anna.packalen@moderna.uu.se.
Nybörjarcirkel (första terminen). Är du nyfiken på Polen, dess kultur och det polska språket? Polska, som talas av c:a 40 miljoner människor, är det näst största slaviska språket i världen och det språk som talas i ett av våra närmaste grannländer. Nu har du en möjlighet att lära dig polska! Vi börjar med uttal, ordförråd och basgrammatik. Därefter inriktar vi oss på vardagsfraser, enkla samtal och läsförståelse. Vi gör även nedslag i den polska litteraturen och kulturen samt belyser samhällsliv i Polen. Kurslitteratur: Joanna Nicklasson-Mlynarska Polska 1, Textbok, Folkuniversitetets förlag, Sverige, 2005 (boken kan köpas genom Akademibokhandeln, Adlibris eller Bokus).

Tid: Varje måndag 21/2–16/5 (ej 18/4) kl. 15.15–16.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark (dock Missionskyrkan, rum Åland 11/4).
Avgift: 700 kr.

Nr 83. Ryska A1 - Zoom INSTÄLLD

Ges delvis som distansundervisning med hjälp av nätverktyget
Zoom.

Sven Jonsson, leg. gymnasielärare i ryska, tyska, engelska, tfn 073-075 15 70, svenjonsson@gmail.com.
Fjärde terminen. Ryska är det mest spridda slaviska språket – mer än 160 miljoner har ryska som modersmål. Dessutom talar cirka 120 miljoner ryska som andra språk. Ryskan är närmast besläktad med ukrainska och vitryska och dessa tre språk bildar tillsammans gruppen östslaviska språk. Vi fortsätter att bygga ett aktivt ordförråd och en förståelse för grundläggande rysk grammatik och fonetik. Med hjälp av enkla texter och dialoger från läroboken försöker vi att lägga tonvikten på det talade språket. Redan på den här nivån börjar vi även att utnyttja Internets outsinliga resurser vad gäller nivåanpassade texter, grammatikövningar, bilder och filmsnuttar. Diskussioner om rysk kultur och ryska samhällsförhållanden är också viktiga inslag i denna kurs. Tillsammans bestämmer vi studietakt. Nya deltagare med någon kunskap i ryska är välkomna. Kurslitteratur: Erik Fält Trojka – Da 1 textbok och övningsbok.

INSTÄLLD

Nr 84. Ryska A2 - Zoom

Ges delvis som distansundervisning med hjälp av nätverktyget Zoom.

Sven Jonsson, leg. gymnasielärare i ryska, tyska, engelska, tfn 073-075 15 70, svenjonsson@gmail.com.
Vi fortsätter arbetet från höstterminen med textläsning, centrala ord och fraser, uttal, grundläggande grammatik och en del realia. Lärobokens dialoger och texter utgör grunden för våra samtalsövningar och skriftliga övningar. Vi bestämmer tillsammans studietakt och arbetssätt. Vi försöker att lägga tonvikten på det talade språket via hörövningar, dialoger och samtal. Vi kommer även att använda en del nivåanpassat material från Internet. Kurslitteratur: Erik Fält Trojka – Da 1 textbok och övningsbok. Erik Fält Kort rysk grammatik.  

Tid: Varje tisdag 1/2–10/5 (ej 5/4, 12/4, 19/4) kl. 15.00–16.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble jämna veckor, Zoom udda veckor.
Avgift: 700 kr.

Nr 85. Ryska B1

Nina Sokolova, diplomerad universitetslärare i ryska och tyska från Moskva, tfn 073-324 13 81.
Vi kommer att arbeta med texter från skönlitteratur, tidningsartiklar m.m. Vi repeterar grundläggande grammatiska företeelser, vidareutvecklar ordförrådet bl.a. med hjälp av fraseologi. Skriver korta historier. Tränar dialoger. Diskussioner om Rysslands kultur och samhällsförhållanden ingår. Läromedel bestäms vid kursens början.

Tid: Varje måndag 14/2–9/5 (ej 18/4) kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 700 kr.

Nr 86. Spanska A1

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.
Nybörjarcirkel (första terminen). Vi börjar från grunden och lär oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz m.fl. Caminando 1, 4. uppl.

Tid: Varje fredag 25/2–20/5 (ej 15/4) kl. 8.30–10.00. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 700 kr.

Nr 87. Spanska A1 2a terminen

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.
Vi fortsätter att lära oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som utgångspunkt för
muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz m.fl. Caminando 1, 4. uppl.

Tid: Varje fredag 25/2–20/5 (ej 15/4) kl. 12.15–13.45. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 700 kr.

Nr 88. Spanska A1 5e terminen

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.
Vi fortsätter att utöka ordförrådet och lär oss grundläggande grammatik om framtid och närmaste dåtid. Vi arbetar med språkligt enkla texter och dialoger som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Vi lär oss mer realia om den spansktalande världen. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz m.fl. Caminando 2, 4. uppl.

Tid: Varje måndag 21/2–23/5 (ej 11/4, 18/4) kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark.
Avgift: 700 kr.

Nr 89. Spanska A2 3e terminen

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.
Vi ökar på vårt ordförråd och fortsätter att samtala om vardagssituationer. Vi arbetar med grammatikgenomgångar samt skriftliga och muntliga övningar. Vi lär oss mer om att uttrycka oss i dåtid. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz m.fl. Caminando 3, 4. uppl.

Tid: Varje tisdag 22/2–17/5 (ej 12/4) kl. 10.00–11.30. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Drottninggatan 4.
Avgift: 700 kr.

Nr 90. Spanska A2 5e terminen, Grupp 1

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.
Vi samtalar både om vardagssituationer och om aktuella ämnen. Vi fortsätter att lära oss om olika kulturer och traditioner i den spansktalande världen. Vi arbetar med grammatikgenomgångar samt skriftliga och muntliga övningar och vi fördjupar oss i att uttrycka oss med olika tempus. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz m.fl. Caminando 3, 4. uppl. Parallellcirkel med Nr 91.

Tid: Varje fredag 25/2–20/5 (ej 15/4) kl. 10.15–11.45. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 700 kr.

Nr 91. Spanska A2 5e terminen, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 90.

Tid: Varje torsdag 24/2–19/5 (ej 14/4) kl. 11.30–13.00. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark (dock Missionskyrkan, rum Skogstibble 5/5). 
Avgift: 700 kr.

Nr 92. Spanska A2

Ann-Christine Karén, fil.mag. f.d. gymnasielärare, tfn 073-042 85 59.
Vi fortsätter att utveckla vår språkfärdighet genom att läsa en skönlitterär bok och diskutera innehållet. Vi arbetar också med grammatik och ordkunskap i anslutning till texten. Läromedel: El niño con el pijama de rayas av John Boyne.

Tid: Varje tisdag 22/2–10/5 kl. 11.15–12.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble.
Avgift: 700 kr.

Nr 93. Spanska B1

Ann-Christine Karén, fil.mag. f.d. gymnasielärare, tfn 073-042 85 59.
Vi fortsätter att träna och utveckla vår språkfärdighet genom att läsa en skönlitterär bok och diskutera innehållet. Vi arbetar också med grammatik och ordkunskap i anslutning till texten. Läromedel: Los ojos del perro siberiano av Antonio Santa Ana.

Tid: Varje tisdag 22/2–10/5 kl. 9.15–10.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble.
Avgift: 700 kr.

Nr 94. Spanska C1

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.
Praktisk kommunikation genom inläsning av autentiska texter eller användning av andra medier för samtal om diverse ämnen anknutna till den spansktalande världen. Vi pratar bara spanska. Arbetsmaterial kommer att bestämmas i samråd med deltagarna under kursen.

Tid: Varje tisdag 22/2–17/5 (ej 12/4) kl. 12.00–13.30. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Drottninggatan 4.
Avgift: 700 kr.

Nr 95. Tyska A1 INSTÄLLD

Eva Danielsson, fil.dr, f.d. gymnasielektor i tyska, tfn 070-241 84 99, eva.b.dson@gmail.com.
Nybörjarcirkel (första terminen). Vi börjar från grunden och lär oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter, dialoger och hörförståelseövningar som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Kurslitteratur: Karnland, Odeldahl, Hofbauer, Vasiliadis Lieber Deutsch 1 2.0 (2016).

INSTÄLLD

Nr 96. Tyska A2

Hubert Ittner, leg. f.d. gymnasielärare i tyska, tfn 070-725 22 45, hubertittner@gmail.com
Vi följer läroboken Hofbauer, Karnland, Vasiliades Lieber Deutsch 2. (Almqvist & Wiksell). Vi bygger ordinlärning och fraser huvudsakligen på enklare dialoger ur läroboken. Tonvikten ligger på kommunikation och muntlig färdighet. Grammatiska frågor behandlas i anslutning till texter och övningar. Kortare berättelser eller noveller av olika svårighetsgrad och av olika tyska författare för att använda och förstå ett vuxnare språk ingår också i kursen.

Tid: Varje måndag 21/2–23/5 (ej 28/2, 18/4) kl. 12.45–14.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble. 
Avgift: 700 kr.

Nr 97. Tysk konversation B1 och uppåt.

Hubert Ittner, leg. f.d. gymnasielärare i tyska, tfn 070-725 22 45, hubertittner@gmail.com.
En konversationskurs för dig som vill komma över tröskeln att våga prata tyska och att öva upp språkfärdigheten, kanske efter en tids uppehåll. Vi övar enklare samtal i olika vardagssituationer, dels med utgångspunkt i givna mallar ur läroböcker, dels med bilder och kortare berättelser. Litterära texter av varierande svårighetsgrad bildar också underlag för samtal och tränar upp vår förmåga och vilja att uttrycka egna erfarenheter och åsikter enligt modellen för ”Shared Reading, Bücher helfen”. Vi lär känna några klassiska författare närmare, men även nutida författare som skriver på tyska från den tysktalande delen av världen. Material delas ut av kursledaren vid varje träff. Ev. lärobok meddelas vid kursstart.

Tid: Varje måndag 21/2–23/5 (ej 28/2, 18/4) kl. 14.45–16.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Skogstibble. 
Avgift: 700 kr.

Nr 98. Aktuelle deutsche Filme

Ulrika Tornberg, docent i pedagogik, läromedelsförfattare och tidigare utbildare och fortbildare av språk-/tysklärare, tfn 070-359 21 62.
Cirkeln vänder sig till de som intresserar sig för tysk film, både äldre och nyare och med både kända och mindre kända regissörer. Filmerna har tyskt tal men har undertexter på alternativt svenska/tyska/engelska/, varför även andra intresserade än de tyskstuderande kan delta i cirkeln. I anslutning till varje filmvisning inbjuds deltagarna att på valfritt språk diskutera vad de sett.

Tid: Varje tisdag 22/2–19/4 kl. 15.15–17.15. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Drottninggatan 4.
Avgift: 700 kr.

Nr 99. Deutsch im Alltag B2 - Zoom

Ulrika Tornberg, docent i pedagogik, läromedelsförfattare och tidigare utbildare och fortbildare av språk-/tysklärare, tfn 070-359 21 62.
Cirkeln vänder sig till de som läste tyska en gång för länge sedan och som nu vill arbeta med språket igen för att kunna läsa och förstå tysk tidningstext och tysk skönlitteratur och för att kunna tala tyska för personliga behov. Även den grammatik som behandlas syftar främst till att deltagarna ska utveckla sin förmåga att kommunicera och tar därför avstamp i deltagarnas eget skrivande.

Tid: Varje tisdag 1/2–19/4 kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Drottninggatan 4.
Avgift: 700 kr.

Nr 100. Deutsch für Fortgeschrittene C1–C2 - Zoom

Ges delvis som distansundervisning med hjälp av nätverktyget Zoom.

Ulrika Tornberg, docent i pedagogik, läromedelsförfattare och tidigare utbildare och fortbildare av språk-/tysklärare, tfn 070-359 21 62.
Cirkelns övergripande syfte är att utifrån deltagarnas egna intressen erbjuda möjligheter att kommunicera i tal och skrift om kultur och samhällsfrågor med hjälp av nyhetssändningar, tidningstexter och skönlitteratur. Hur denna cirkel kommer att utformas bestäms av deltagarna gemensamt.

Tid: Varje onsdag 2/2–20/4 kl. 10.30–12.00. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Drottninggatan 4 jämna veckor, Zoom udda veckor.
Avgift: 700 kr. Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 18 mars 2022 12:02