Studiecirklar i

SPRÅK


Vid Uppsala Senioruniversitet läggs tonvikten på muntlig kommunikation och läsförståelse.

Nivåskala för språkstudier

Senioruniversitetets modell för språkstudier bygger på Europarådets nivåskala för språkfärdigheter. Gör gärna Folkuniversitetets test av språknivå, speciellt de delar som gäller muntlig kommunikation och läsförståelse: www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Spraktest/.

Nivåskalan beskriver fem olika färdigheter; hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet i sex olika nivåer, A1, A2, B1, B2, C1 och C2. För att avgöra på vilken nivå man ligger finns en självbedömningstablå. I den beskriver så kallade deskriptorer färdigheterna för varje nivå genom påståenden som börjar med Jag kan…

Om du uppnått målen för en viss nivå ska du följa en kurs på nästa nivå. Vid osäkerhet om val av lämplig nivå kan respektive cirkelledare kontaktas. För cirklar som latin, som inte längre talas, kan nivåskalan inte tillämpas. Självbedömningstablån i sin helhet finns på webbplatsen, www. usu.se.

Nivå A1
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper när jag börjar i cirkeln. När jag går vidare till nästa nivå har jag uppnått följande färdigheter.
• Jag kan förstå vanliga ord och fraser när språket talas tydligt, och om de är hämtade från enkla och konkreta vardagssituationer.
• Jag kan delta i enkla samtal genom att ställa och besvara frågor om välbekanta ämnen.
• Jag kan muntligt beskriva till exempel var jag bor och personer jag känner.
• Jag kan förstå vanliga ord och mycket enkla meningar, till exempel på anslag och affischer.
• Jag kan skriva korta enkla meningar, till exempel vykort.

Nivå A2
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå A1 och kommer att uppnå följande färdigheter.
• Jag kan förstå vad som sägs i beskrivningar av vardagen – hem, mat, shopping, kommunikationer och väderlek.
• Jag kan presentera mig själv, min familj och andra människor och berätta om och beskriva händelser i vardagslivet.
• Jag kan förstå informationen till exempel i annonser, prospekt, menyer och tidtabeller.
• Jag kan läsa enkla berättelser.
• Jag kan skriva enkla meddelanden och brev.

Nivå B1
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå A2 och kommer att uppnå följande färdigheter.
• Jag kan förstå innehållet i tydligt tal om för mig välkända ämnen.
• Jag kan återberätta något jag läst eller hört.
• Jag kan ta aktiv del i en diskussion om välbekanta ämnen.
• Jag kan läsa och tillgodogöra mig artiklar och litterära texter skrivna på ett någorlunda lätt språk.
• Jag kan skriva personliga brev och sammanhängande texter om egna intresseområden.

Nivå B2
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå B1 och kommer att uppnå följande färdigheter.
• Jag kan förstå det mesta av innehållet i längre muntliga framställningar om välbekanta ämnen och nöjaktigt förstå det som sägs i nyheter i radio och TV.
• Jag kan relativt detaljerat återberätta en historia.
• Jag kan aktivt delta i en diskussion och kan förklara och försvara mina åsikter.
• Jag kan läsa och förstå sakprosatexter och skönlitteratur på en inte alltför avancerad nivå.
• Jag kan skriva sammanhängande texter inom mina intresseområden.

Nivå C1
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå B2 och kommer att uppnå följande färdigheter.
• Jag kan förstå olika typer av framställningar även om språket talas snabbt och med viss dialektal färgning och jag kan utan större ansträngning förstå TV-program och filmer.
• Jag kan tala utan att tydligt söka efter ord och uttryck i egna framställningar, samtal och diskussioner.
• Jag kan läsa och förstå långa och komplexa texter, såväl sakprosa som skönlitteratur.
• Jag kan skriva recensioner av litterära verk, artiklar och film.

Nivå C2
Jag kommer att uppnå följande färdigheter.
Jag har inga svårigheter att förstå allt talat språk, vare sig i direktkontakt eller via radio och TV och deltar lätt i avancerade diskussioner. Jag kan skriva komplex text i passande stil.
-------------------------------------------

Nr 30. Arabiska A1. Inställd

Elmoez Eltayeb, lärare i arabiska, tfn 073-653 33 62.

Nr 31. Arabiska A1. Digitalt via Zoom

Elmoez Eltayeb, lärare i arabiska vid Folkuniversitetet, tfn 073-653 33 62.
Sjätte terminen. Vi tränar vidare på att tala, att skriva långa meningar och att läsa och förstå långa texter. Vi bygger upp ett grundläggande ordförråd och lär oss arabisk grammatik. Vi arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse, konversation och diktamen samt att lyssna och skriva korta uppsatser. Vi jämför olika kulturer och olika arabiska dialekter. Du har goda möjligheter att påverka cirkelns innehåll och upplägg. Kurslitteratur: Birgitta Jungbeck, Mounir Obeid Arabiska för nybörjare.

Tid: Varje onsdag 3/2–5/5 (ej 31/3, 7/4) kl. 17.00–18.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 32. Engelska B1. Inställd

Lena Ågren, fil.mag., läromedelsförfattare i engelska, tfn 070-749 11 35.

Nr 33. Engelsk konversation B1–B2. Digitalt via Zoom

Birgitta Attling Nordenfelt, f.d. rektor för Montessoriskola, div. studier i engelska, bl.a. Practical English Courses, Uppsala universitet, tfn 070-658 78 50.
En konversationskurs med teman och nyheter från den engelskspråkiga världen. I cirkeln ingår att vi läser, diskuterar och analyserar skönlitterära texter. Vi kommer även att samtala kring personliga erfarenheter. Målet är att utveckla den muntliga förmågan i dialoger och skapa språklig säkerhet. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 34.

Tid: Varje tisdag 2/2–20/4 kl. 9.15–10.45. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 34. Engelsk konversation B1–B2, Grupp 2. Inställd


Nr 35. English Language and Literature B2. Digitalt via Zoom

Lena Ågren, fil.mag., läromedelsförfattare i engelska, tfn 070-749 11 35.
Vi läser och diskuterar Things Fall Apart av Chinua Achebe och varvar med faktaartiklar. Vi diskuterar vad som händer i världen i allmänhet och i den engelskspråkiga i synnerhet. Deltagarna arbetar även med egna projekt, denna termin med fokus på hälsa och friskvård.

Tid: Varje onsdag 3/2–21/4 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 36. Franska A1. Digitalt via Zoom

Philippe Collet, f.d. gymnasielärare, tfn 070-443 93 80. philippe.collet15@gmail.com.
Andra terminen. Fördjupad träning i att tala, höra, läsa, skriva. Samtal om vardagssituationer, uttalsträning, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar, realia om Frankrike. Kurslitteratur: Génial 1 (från slutet av kapitel 4).

Tid: Varje tisdag 26/1–20/4 (ej 2/3) kl. 15.00-16.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 37. Franska A2. Digitalt via Zoom

Philippe Collet, f.d. gymnasielärare, tfn 070-443 93 80. philippe.collet15@gmail.com.
Fördjupad träning i att tala, höra, läsa, skriva. Samtal om vardagssituationer, uttalsträning, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Muntliga och skriftliga övning- ar, bildbeskrivningar, hörövningar, realia om Frankrike.
Kurslitteratur: Génial 1 (från kap. 7).

Tid: Varje onsdag 27/1–21/4 (ej 3/3) kl. 14.15–15.45. 4 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 38. Franska A2–B1. Digitalt via Zoom

Philippe Collet, f.d. gymnasielärare, tfn 070-443 93 80. philippe.collet15@gmail.com.
Fördjupad träning i att tala, höra, läsa, skriva. Samtal om vardagssituationer, uttalsträning, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Utökning av ordförrådet genom muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar, realia om Frankrike. Kurslitteratur: Génial 2 (från kap. 5).

Tid: Varje tisdag 26/1–20/4 (ej 2/3) kl. 16.45–18.15. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 39. Fransk – lätt konversation A2 och uppåt. Digitalt via Zoom

Carin Söderberg, fil.mag., f.d. universitetsadjunkt, tfn 073-619 18 80, carin.soderberg@live.se.
En konversationskurs för de som vill fräscha upp och/ eller förnya och utveckla sina kunskaper i franska. Den muntliga kompetensen utvecklas genom samtal om aktuella händelser i den franskspråkiga världen eller litterära texter.

Tid: Onsdagar udda veckor 3/2–14/4 kl. 15.00–16.30. 12 timmar.
Avgift: 300 kr.

Nr 40. Franska B1. Inställd

Philippe Collet, f.d. gymnasielärare, tfn 070-443 93 80. philippe.collet15@gmail.com.

Nr 41. Franska B2. Digitalt via Zoom

Philippe Collet, f.d. gymnasielärare, tfn 070-443 93 80. philippe.collet15@gmail.com.
Fördjupad träning i att tala, höra, läsa, skriva. Utökat frasförråd, fördjupade grammatikövningar, muntliga och skriftliga. Fria och bundna dialoger, parövningar, hörförståelseövningar, bildbeskrivningar, referat, kultur och samhälle. Egna presentationer av valfritt ämne. Kurslitteratur: Génial 4.

Tid: Varje tisdag 26/1–20/4 (ej 2/3) kl. 13.15–14.45. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 42. Franska B2-C1. Digitalt via Zoom

Philippe Collet, f.d. gymnasielärare, tfn 070-443 93 80. philippe.collet15@gmail.com.
Vi läser en bok och kommenterar den fortlöpande. Varje deltagare väljer ett tema som presenteras och diskuteras i små grupper. Vi talar om kultur i Sverige och Frankrike, läser nätpublicerade franska artiklar från olika tidningar, t.ex. om samhälle, ekonomi eller litteratur/konst. Vi kan titta på dokumentärer eller franskspråkiga filmer (helst kortfilm) textade på franska. Huvudmålet med cirkeln är att tala, konversera och träna att argumentera. Kurslitteratur: Olivier Guez La disparition de Josef Mengele och Éric Vuillard L’Ordre du jour (att köpa i Uppsala bokhandel).

Tid: Varje tisdag 26/1–18/5 (ej 2/3, 13/4) kl. 9.15–10.45. 30 timmar.
Avgift: 750 kr.

Nr 43. Franska noveller på franska B2 och uppåt, Grupp 1. Digitalt via Zoom

Carin Söderberg, fil.mag., f.d. universitetsadjunkt, fn 073-619 18 80, carin.soderberg@live.se.
Läsning av och diskussion kring nyare franska noveller. Hur speglar de det franska samhället? Kursspråket är franska, därför bör deltagarna kunna läsa, förstå och tala franska utan alltför stora svårigheter. Vid varje tillfälle ägnas 15–20 minuter åt Nouvelles en France – De quoi parle-t-on actuellement? Litteratur: Arnaud Catherine, J’entends des regards que vous croyez muets. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 44.

Tid: Torsdagar udda veckor 4/2–15/4 kl. 9.15–10.45. 12 timmar.
Avgift: 300 kr.

Nr 44. Franska noveller på franska B2 och uppåt, Grupp 2. Digitalt via Zoom

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 43.

Tid: Torsdagar udda veckor 4/2–15/4 kl. 15.00–16.30. 12 timmar.
Avgift: 300 kr.

Nr 45. Franska C1. Digitalt via Zoom

Yaga Sosnowska, f.d. lärare i franska vid Folkuniversite- tet, tfn 070-822 93 89.
Vi diskuterar vardagliga erfarenheter, aktuella händelser, böcker vi läst och filmer vi sett. Vi läser tillsammans en bok eller några kapitel från flera böcker. Vi ser franska filmer med fransk text.

Tid: Varje onsdag 3/2–21/4 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 46. Italienska A1. Digitalt via Zoom

Lisa Hagelin, fil.dr i latin, tfn 070-492 21 26.
Fjärde terminen. Målet är att deltagarna ska lära sig grunderna i det italienska språket och grammatiken, få ett basordförråd och grundlägga ett gott uttal. Vi går igenom uttal och basgrammatik, lär oss vardagsfraser, läser enkla texter och skriver några rader på italienska. Vi gör även nedslag i den italienska historien och kulturen. Läromedlet är Prego 1.
Tid: Varje fredag 5/2–28/5 (ej 26/2, 26/3, 2/4, 30/4, 14/5) kl. 9.45–11.15. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 47. Italienska A2. Digitalt via Zoom

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com.
Hur kan man shoppa i Italien? Hur talar man om händelser i det förflutna? Skillnaderna mellan Italien och Sverige handlar inte bara om språk. Därför ska vi arbeta med grammatik, ordförråd och uttal – med fokus på vardagsspråket – samtidigt som vi refererar till Italiens kultur och samhälle. Vi kommer att öva på att tala i olika situationer samt använda autentiska video- och ljudinspelningar. Vi fortsätter att arbeta med Prego 2.

Tid: Varje fredag 29/1–23/4 (ej 2/4) kl. 11.30–13.00. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 48. Italienska A2, Grupp 1. Digitalt via Zoom

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com.
Vi fortsätter att öva på att tala om händelser i det förflutna samtidigt som vi kastar oss in i framtiden och in i operasånger. Vi arbetar med grammatik, ordförråd och uttal – med fokus på vardagsspråket – samtidigt som vi refe- rerar till Italiens kultur och samhälle. Vi övar på att tala i olika situationer samt använder autentiska video- och ljudinspelningar. Prego 3, romanen Opera! (Alma edizioni, 2017) och Passato prossimo e imperfetto (Alma Edizioni, 2019) är vårt studiematerial. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 49.

Tid: Varje måndag 25/1–19/4 (ej 5/4) kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 49. Italienska A2, Grupp 2. Digitalt via Zoom

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 48.

Tid: Varje måndag 25/1–19/4 (ej 5/4) kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 50. Italiensk konversation A2–B1, Grupp 1. Digitalt via Zoom

Katarina Hellgren-Dahl, fil.kand., språklärare och sångerska, tfn 070-817 45 39, info@katarinahellgren.se.
Lätt italiensk konversation. Vi går igenom vardagssituationer med målet att kunna handla, beställa, boka, resa, presentera sig och klara enklare konversationer på italienska. Vi läser en lättläst bok som meddelas vid första träffen. Vi tar upp aktuella ämnen som rör Italien men även historia, tradition och kultur. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 51.

Tid: Varje tisdag 26/1–13/4 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 51. Italiensk konversation A2–B1, Grupp 2. Digitalt via Zoom

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 50.

Tid: Varje tisdag 26/1–13/4 kl. 13.30–15.00. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 52. Italiensk konversation B1. Digitalt via Zoom

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com.
Vi samtalar med stöd av olika gruppaktiviteter och av operasånger. Vi ska även utveckla den lexikala och kulturella kompetensen. Genom att göra det kommer vi att skaffa oss spännande insikter om Italien och det italienska språket. Vi kommer att tala om händelser i det förflutna, beskriva olika situationer, uttrycka åsikter och ge oss i kast med riktiga konversationer.

Tid: Varje tisdag 26/1–13/4 kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 53. Italiensk konversation B2–C1. Digitalt via Zoom

Katarina Hellgren-Dahl, fil.kand., språklärare och sångerska, tfn 070-817 45 39, info@katarinahellgren.se.
Konversation och diskussion på italienska. För dig med goda kunskaper i italienska. Vi läser romanen La vita bugiarda degli adulti av Elena Ferrante. Boken går att beställa på www.utbildningsstaden.se. Deltagarna får välja ett avsnitt att kommentera varje gång. Vi diskuterar Italien ur olika perspektiv och deltagarna gör muntliga presentationer av olika ämnen. Cirkelns mål är att utöka ordförrådet och förbättra förmågan att uttrycka sig.

Tid: Varje måndag 25/1–19/4 (ej 5/4) kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 54. Italiensk konversation C1. Digitalt via Zoom

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com.
Träffarna är indelade i två delar: under första passet får varje deltagare möjlighet att berätta om någonting som har hänt, en artikel, bok, film, utställning. Alla kan kommentera så att vi skapar en riktig konversation. Under andra passet samtalar vi med stöd av en roman. Varje deltagare väljer några rader, läser och kommenterar dem. De andra får också delta. Romanen heter La solitudine dei numeri primi av Paolo Giordano.

Tid: Varje tisdag 26/1–13/4 kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 55. Latin 3e terminen. Digitalt via Zoom

Kjell Weinius, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 070-562 47 57, kjell.weinius@telia.com.
Studium av tillrättalagda texter för förståelse av latinets språkliga egenheter samt av enkla originaltexter från senantik och medeltid. Fortsatt genomgång av grundläggande formlära och enkel syntax. Latinska sentenser och citat. Ords betydelser och etymologi. Latinska lånord i svenska och andra moderna språk. Innehållsliga kom- mentarer om det romerska samhället ur olika aspekter i anslutning till textmaterialet. Den indoeuropeiska språk- familjen, arvord och lånord. Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat lingua Latina!, tredje avdelningen, samt kopierat material.

Tid: Varje torsdag 4/2–22/4 kl. 15.15–16.45. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 56. Latin 8e terminen – Versio vulgata och Carmina Burana. Inställd

Kjell Weinius, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 070-562 47 57, kjell.weinius@telia.com.

Nr 57. Latin 10e terminen – Lustspelsförfattaren Plautus. Digitalt via Zoom

Kjell Weinius, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 070-562 47 57, kjell.weinius@telia.com.
Vi studerar latinsk litteratur från den äldre republikanska tiden och läser utdrag ur några skådespel av Plautus. Jämförelser görs med lustspel från senare tider. Repetition av den grundläggande formläran och fortsatt genomgång av syntaxen. Lånord från latin och grekiska uppmärksammas och några engelska ords etymologi presenteras. Nya deltagare är välkomna! Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat litteratura Latina! samt kopierat material.

Tid: Varje torsdag 4/2–22/4 kl. 11.15–12.45. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 58. Latin 13e terminen. Digitalt via Zoom

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 070-938 38 62.
Studium av autentiska texter, prosa och poesi, från klassisk tid och medeltid: brev av Seneca och Plinius den yngre, några carmina av Horatius, metamorfos av Ovidius, Beatus Georgius et draco, Linnéanska växtnamn. Formlära och syntax. Kompletterande övningar enligt utdelat materiel. Latinska sentenser och citat. Ordkunskap. Ords betydelser och etymologi. Latin i moderna språk, sär-
skilt svenska och engelska. Samhälle, arkitektur, konst, historia, litteraturhistoria i anslutning till textmaterial. Korta individuella tematiska redovisningar enligt överenskommelse. Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat litteratura latina! Övningar och aktuella dokument. Sjöstrand Ny latinsk grammatik rekommenderas.

Tid: Varje onsdag 3/2–28/4 (ej 31/3) kl. 10.30–12.00. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 59. Latin 18e terminen. Digitalt via Zoom

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 070-938 38 62.
Studium av autentiska texter, prosa och poesi, från klassisk tid, medeltid och tidigmodern tid: Seneca Phaedra, Catullus Vesper adest, en bröllopssång, samt Ariadne på Naxos, Axel Oxenstiernas brev till Ludvig Camerarius i Haag, Cartesius (Descartes) ur Meditationes de prima philosophia. Övningar i grammatik, ordkunskap och ordbildning enligt utdelat materiel. Översättning till latin. Latin i moderna språk, särskilt svenska och engelska. Etymologier. Det romerska samhället, arkitektur, konst, historia, mytologi främst i anslutning till lästa texter. Korta, individuella föredrag. Kurslitteratur: Texter, övningar samt andra aktuella dokument som delas ut under terminens gång. Sjöstrand Ny latinsk grammatik rekommenderas, valfritt lexikon.

Tid: Varje torsdag 4/2–29/4 (ej 1/4) kl. 15.15–16.45. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 60. Latin – avancerad nivå. Digitalt via Zoom

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 070-938 38 62.
Översättning med språklig och innehållslig analys av autentiska texter, poesi och prosa från klassisk tid, medeltid eller tidigmodern tid: Caesar De bello gallico, Horatius Carmina, Isidorus av Sevilla Etymologiae sive Origines, Erasmus av Rotterdam Iulius exclusus, Johannes Schefferus Lapponia. Grammatik med tonvikt på syntax. Översättning till latin. Ordkunskap och ordbildning. Etymologier. Sentenser och citat. Fördjupning i Roms historia, samhälle, filosofi, konst och arkitektur i anslutning till lästa texter. Individuella presentationer enligt tema som bestäms med gruppen. Kurslitteratur: Utdelat textmaterial med kommentarer, ordlistor och övningar. Sjöstrand: Ny latinsk grammatik, valfritt lexikon.

Tid: Varje torsdag 4/2–29/4 (ej 1/4) kl. 10.00–11.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 61. Nordsamiska A1. Digitalt via Zoom

Lars-Gunnar Larsson, professor em. i finsk-ugriska språk, Uppsala universitet, tfn 073-327 77 99. 

Repetition av grunderna från första terminens studier. De olika stamtyperna av nomen och verb. Kasussystemet – formerna och deras funktion – övas. Utöver presensböjningen lär vi oss perfekt och negerat imperfektum samt ha-konstruktionen. Texterna hämtas ur läroboken, men vi läser även andra kortare texter, främst dikter av Paulus Utsi. Kurslitteratur: C. Hedlund & L.-G. Larsson: Ii dušše duoddaris! Lärobok i nordsamiska.

Tid: Varje onsdag 27/1–21/4 (ej 31/3) kl. 12.30–14.00. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 62. Ryska A1. Digitalt via Zoom

Sven Jonsson, leg. gymnasielärare i ryska, tyska, engelska, tfn 073-075 15 70, svenjonsson@gmail.com.
Nybörjarcirkel (andra terminen). Ryska är det mest spridda slaviska språket – mer än 160 miljoner har ryska som modersmål. Dessutom talar cirka 120 miljoner ryska som andra språk. Ryskan är närmast besläktad med ukrainska och vitryska och dessa tre språk bildar tillsammans gruppen östslaviska språk. Vi fortsätter att bygga ett aktivt ordförråd och en förståelse för grundläggande rysk grammatik och fonetik. Med hjälp av enkla texter och dialoger från läroboken försöker vi att lägga tonvikten på det talade språket. Redan på den här nivån börjar vi även att utnyttja Internets resurser vad gäller nivåanpassade texter, bilder och filmsnuttar. Diskussioner om rysk kultur och ryska samhällsförhållanden är också viktiga inslag i denna kurs. Tillsammans bestämmer vi studietakt. Nya deltagare som behärskar ryska alfabetet är välkomna (extra gratis snabbkurs för dem som inte behärskar det).
Kurslitteratur: Erik Fält Trojka – Da 1 textbok och övningsbok.

Tid: Varje tisdag 2/2–11/5 (ej 23/3, 30/3, 6/4) kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 63. Ryska A2. Digitalt via Zoom

Sven Jonsson, leg. gymnasielärare i ryska, tyska, engel- ska, tfn 073-075 15 70, svenjonsson@gmail.com.
Vi fortsätter arbetet från höstterminen med textläsning, centrala ord och fraser, uttal, grundläggande grammatik och en del realia. Lärobokens dialoger och texter utgör grunden för våra samtalsövningar och skriftliga övningar. Vi bestämmer tillsammans studietakt och arbetssätt. Vi försöker att lägga tonvikten på det talade språket via hörövningar, dialoger och samtal. Vi kommer även att använda en del nivåanpassat material från Internet. Kurslitteratur: Erik Fält Trojka – Da 1 textbok och övningsbok. Erik Fält Kort rysk grammatik. 

Tid: Varje tisdag 2/2–11/5 (ej 23/3, 30/3, 6/4) kl. 15.00–16.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 64. Ryska B1. Inställd

Nina Sokolova, diplomerad universitetslärare i ryska och tyska från Moskva, tfn 073-324 13 81.

Samiska – se Nr 61 Nordsamiska

Nr 65. Spanska A1 1a terminen. Digitalt via Zoom

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.
Nybörjarcirkel. Vi börjar från grunden och lär oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz m.fl. Caminando 1, 4. uppl. (fr.o.m. Unidad 1a).

Tid: Varje torsdag 4/2–6/5 (ej 25/2, 1/4) kl. 10.30–12.00. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 66. Spanska A1 3e terminen. Digitalt via Zoom

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.
Vi fortsätter att lära oss basordförråd och grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz m.fl. Caminando 1, 4. uppl. (fr.o.m. Unidad 3b).

Tid: Varje måndag 1/2–10/5 (ej 22/2, 29/3, 5/4) kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 67. Spanska A2 1a terminen. Digitalt via Zoom

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.
Vi fortsätter vår inlärning av ord och fraser. Vi samtalar om vardagssituationer. Vi arbetar med grammatikgenomgångar samt skriftliga och muntliga övningar. Vi lär oss mer realia om den spansktalande världen. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz Caminando 2, 4. uppl. (fr.o.m. Unidad 2a).

Tid: Varje tisdag 2/2–4/5 (ej 23/2, 30/3) kl. 10.00–11.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 68. Spanska A2 2a terminen. Inställd

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.

Nr 69. Spanska A2 3e terminen. Digitalt via Zoom

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.
Vi samtalar både om vardagssituationer och om aktuella ämnen. Vi fortsätter att lära oss om olika kulturer och traditioner i den spansktalande världen. Vi arbetar med grammatikgenomgångar samt skriftliga och muntliga övningar och vi fördjupar oss i att uttrycka oss med olika tempus. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz Caminando 2, 4. uppl. (fr.o.m. Unidad 4a).

Tid: Varje fredag 5/2–7/5 (ej 26/2, 2/4) kl. 10.15–11.45. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 70. Spanska B2. Digitalt via Zoom

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37.
Praktisk kommunikation genom inläsning av autentiska texter och samtal i olika tempus. Vi pratar bara spanska. Den här terminen läser vi en biografi från serien ”Grandes personajes” https://www.difusion.com/metodos/lecturas/ grandes-personajes (Dalí, García Lorca, García Márquez eller Picasso) samt arbetar med ytterligare material som bestäms i samråd med deltagarna i början av cirkeln.

Tid: Varje tisdag 2/2–4/5 (ej 23/2, 30/3) kl. 12.00–13.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.


Nr 71. Deutsch im Alltag B2. Digitalt via Zoom

Ulrika Tornberg, docent i pedagogik, läromedelsförfattare och tidigare utbildare och fortbildare av språk-/tysklärare, tfn 070-359 21 62.
Cirkeln vänder sig till de som läste tyska en gång för länge sedan och som nu vill arbeta med språket igen för att kunna läsa och förstå tysk tidningstext och tysk skönlitteratur och för att kunna tala tyska för personliga behov. Även den grammatik som behandlas syftar främst till att deltagarna ska utveckla sin förmåga att kommunicera och tar därför avstamp i deltagarnas eget skrivande.

Tid: Varje tisdag 2/2–20/4 kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.

Nr 72. Deutsch für Fortgeschrittene C1–C2. Digitalt via Zoom

Ulrika Tornberg, docent i pedagogik, läromedelsförfatta- re och tidigare utbildare och fortbildare av språk-/tysklärare, tfn 070-359 21 62.
Cirkelns övergripande syfte är att utifrån deltagarnas egna intressen erbjuda möjligheter att kommunicera i tal och skrift om kultur och samhällsfrågor med hjälp av nyhetssändningar, tidningstexter och skönlitteratur. Hur denna cirkel kommer att utformas bestäms av deltagarna gemensamt.

Tid: Varje onsdag 3/2–21/4 kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Avgift: 600 kr.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 20 januari 2021 23:30