Studiecirklar hösten 2022


USU bedriver studiecirklar i ett flertal ämnen och lokaler runt om i Uppsala.

I programmet nedan finns en beskrivning av de olika cirklarna, ledare (se bilder här) och tider.

Hur anmäler man sig? Se flik Anmälan - Anmälan till serier och cirklar och Anmälan - Regler för deltagande.
Varje cirkelträff omfattar 2x45 minuter, där ej annat anges.

Några språkcirklar ges hösten 2022 helt eller delvis som distansundervisning digitalt med hjälp av nätverktyget Zoom.

RELIGION, FILOSOFI OCH HISTORIA. Cirkel nr 21-22 (Läs här)

LITTERATUR, KONST OCH MUSIK. Cirkel nr 23-34 (Läs här)

SAMHÄLLSVETENSKAP. Cirkel nr 35-36 (Läs här)

NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH MEDICIN. Cirkel nr 37-43 (Läs här)

SPRÅK. Cirkel nr 44-105 (Läs här)
Självbedömningstablå för språk, se här
Folkuniversitetets språktest, se här

Innehåll
21 Kyrkobesök
22 Albertus Pictor – en förnyare av kyrkokonsten
23 Dramats historia
24 Skriv ditt liv
25 Skriv ditt liv, fortsättare
26 Skrivarstuga I
27 Skrivarstuga II
28 Ellen Keys kärlekslära i moderna romaner
29 På sångens vingar med levande latin
30 Akvarellmålning
31 Akvarellmålning, digitalt
32 Musikhistoria i sex kapitel. Musiklyssnarcirkel
33-34 Rockmusikhistoria, Musiklyssnarcirkel
35 Alkoholen mitt i samhället
36 Uppsalas gatunamn genom tiderna
37 Batterier – möjligheter och begränsningar
38 Universums hemligheter
39 Konsten att brygga 20 liter öl med en tioliterskastrull
40 Naturgeografi – att läsa landskap, exkursioner
41 Floristik, exkursioner
42 Fåglar under hösten, exkursioner
43 Fåglar under hösten, nybörjare, excursioner
44-45 Arabiska
46-49 Engelska
50 Finska 
51-62 Franska, vissa digitalt
63 Isländska
64-78 Italienska
79 Latin och grekiska i naturvetenskaperna
80-84 Latin
85 Nordsamiska
86 Polska
87-88 Ryska, delvis digitalt
89-98 Spanska
99 Swahili
100-105 Tyska, delvis digitalt

Ändringar/Nyheter 

Nr 23. Dramats historia. Fel tid och lokal i det tryckta programmet. Ska vara: Onsdagar udda veckor 14/9–23/11 kl. 13.00–14.30 i Sensus, Drottninggatan 4
Nr 88. Ryska B1 ny cirkelledare Olena Jansson
Nr 94. Spanska A2 13/9–6/12 (ej 11/10)
Nr 100. Tyska A1. Fel tid i det tryckta programmet. Ska vara kl. 14.45–16.15

Inställda cirklar

Nr 21. Kyrkobesök
Nr 22. Albertus Pictor 
Nr 27. Skrivarstuga II
Nr 35. Alkoholen
Nr 44. Arabiska A1
Nr 45. Arabiska A2
Nr 49. Engelska –  Macbeth
Nr 75. Italiensk konv. B2
Nr 97. Spanska B1
Nr 99. Swahili
  

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 19 september 2022 11:12