Studiecirklar hösten 2021


USU bedriver studiecirklar i ett flertal ämnen och lokaler runt om i Uppsala.

I programmet nedan finns en beskrivning av de olika cirklarna, ledare (se bilder här) och tider.

Hur anmäler man sig? Se flik Anmälan - Anmälan till serier och cirklar och Anmälan - Regler för deltagande.
Varje cirkelträff omfattar 2x45 minuter, där ej annat anges.

Några språkcirklar ges hösten 2021 helt eller delvis som distansundervisning med hjälp av nätverktyget Zoom.

RELIGION, FILOSOFI OCH HISTORIA. Cirkel nr 21-22 (Läs här)

LITTERATUR, KONST OCH MUSIK. Cirkel nr 23-29 (Läs här)

SAMHÄLLSVETENSKAP. Cirkel nr 30-32 (Läs här)

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Cirkel nr 33-39 (Läs här)

SPRÅK. Cirkel nr 40-92 (Läs här)
Självbedömningstablå för språk, se här
Folkuniversitetets språktest, se här

Innehåll
21 Kyrkobesök
22 Flandriska altarskåp i Sverige
23 Irländska författare
24 Skrivarstuga
25-26 Akvarellmålning, digitalt
27 Musikhistoria i sex kapitel. Musiklyssnarcirkel
28-29 Rockmusikhistoria, musiklyssnarcirkel
Sjung ut! Körsång med Goldsingers se under Övriga arrangemang
30 Uppsalas gatunamn genom tiderna
31-32 Japan – språk, kultur och samhälle
33 Alkoholens roll i samhället
34 Materialkemi i kulturellt perspektiv
35 Universums hemligheter
36 Lyssna till klimat- och resursforskare i Uppsala
37 Naturgeografi, exkursioner
38 Fåglar under hösten, exkursioner
39 Floristik, exkursioner
40-41 Arabiska
42-44 Engelska 
45-57 Franska, vissa digitalt
58-70 Italienska
71-75 Latin
76 Nordsamiska
77-79 Ryska, delvis digitalt
80-87 Spanska
88-92 Tyska, delvis digitalt

Ändringar/Nyheter

Nr 27 Musikhistoria i sex kapitel
Turordningen mellan de olika titlarna är ändrad

Nr 36 Lyssna till klimat- och resursforskare i Uppsala 
Starten är uppskjuten till 5/10. Sista träffen 14/12

Nr 40 och 41 Arabiska A1
Starten är uppskjuten till 29 resp. 30/9

Nr 62 Italienska A2 övertas fr.o.m. 24/9 av Alessandro Nobile

Nr 67 Italiensk konversation B2 och
Nr 69 Italiensk konversation C1 övertas fr.o.m. vecka 45 av Elena Piras 

Nr 70 Italiensk konversation C2 övertas fr.o.m. vecka 45 av Alessandro Nobile

Nr 77 Ryska A1 och 78 Ryska A2 ges tills vidare enbart digitalt

Nr 79 Ryska B1 
Starten är uppskjuten till 27/9. Sista träffen 20/12

Nedanstående gäller för samtliga Roberto Alonsos spanska cirklar:
Nr 80 Spanska A1 nyb. 
Storgatan 11 fredagar kl. 12.15–13.45
Nr 81 Spanska A1 2a term.
INSTÄLLD
Nr 82 Spanska A1 4e term. Missionskyrkan, Åland måndagar kl.11.00–12.30
Nr 83 Spanska A2 2a term.
Sensus, Västra Ågatan 16 tisdagar 10.00–11.30
Nr 84 Spanska A2 4e term. Grupp 1
Storgatan 11 fredagar kl. 10.15–11.45
Nr 84B Spanska A4 4e term. Grupp 2
Missionskyrkan, Danmark torsdagar kl. 11.30–13.00
Nr 87 Spanska C1
Sensus, Västra Ågatan 16 tisdagar kl. 12.00–13.30

Inställda cirklar

Nr 73 Latin 14e terminen är inställd

Nr 81 Spanska A1 2a terminen är inställd
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 8 november 2021 14:31