Studiecirklar hösten 2019


USU bedriver studiecirklar i ett flertal ämnen och lokaler runt om i Uppsala.

I programmet nedan finns en beskrivning av de olika cirklarna, ledare (se bilder här), tider och lokaler.

Hur anmäler man sig? Se flik Anmälan - Anmälan till serier och cirklar och Anmälan - Regler för deltagande.
Varje cirkelträff omfattar 2x45 minuter, där ej annat anges.

RELIGION, FILOSOFI OCH HISTORIA. Cirkel nr 22-25 (Läs här)

LITTERATUR, KONST OCH MUSIK. Cirkel nr 26-40 (Läs här)

SAMHÄLLSVETENSKAP. Cirkel nr 41-45 (Läs här)

NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH MEDICIN. Cirkel nr 46-49 (Läs här)

SPRÅK. Cirkel nr 50-116 (Läs här)
Självbedömningstablå för språk, se här
Folkuniversitetets språktest, se här

Innehåll
22 Tro och vetande genom seklerna
23 Sex kyrkor i Uppland med omnejd
24 Jungfru Marias liv
25 Franciskus av Assisi, hans tid – och vår 
26-27 Västafrikanska författare
28 Maria Wine – liv och dikt
29-31 Skrivarstuga
32 Skriv ditt liv
33 Skriv ditt liv, fortsättare
34-35 Akvarellmålning
36 Vad är konst? Några svar under historiens gång
37 Musikhistoria i sex kapitel. Musiklyssnarcirkel
38 Sjung ut! Körsång med Goldsingers
39-40 Rockmusikhistoria. Lyssnarcirkel
41 Uppsalas gatunamn genom tiderna
42 EU och dess kommande prövningar
43 Lettland – okänt nära grannland
44 Kina – språk, kultur och samhälle
45 Japan – språk, kultur och samhälle
46 Allt är gift – det är bara en fråga om dos
47 Mineralogi
48 Universum i din hand
49 Fåglar under hösten
50-51 Arabiska
52-55 Engelska
56-70 Franska
71 Grekiska
72-84 Italienska
85-91 Latin
92 Latin och grekiska i naturvetenskaperna
93 Nordsamiska
94-95 Ryska
96-106 Spanska
107 Svenskan i förändring
108 Svenska som andra språk, konversation
109-116 Tyska

Ändringar/Nyheter

Cirkel 27, Västafrikanska författare Grupp 2
är inställd.

Cirkel 43, Lettland är inställd.

Cirklarna 53 och 54, Engelsk konversation B1-B2, är inställda.

Franska cirklar nr 57 (A2), 60 (B1-B2), 65 (B2)
startar först 24 september.

Cirkel 62, Franska B1-B2 Grupp 2 (EW) är inställd.

Cirkel 67, Fransk konversation B2 och uppåt (FÖ) är inställd.

Cirklarna 80 och 81, Italienska B1 och B2, är inställda.

Cirkel 85, Latin 1a terminen, är inställd.

Cirkel 101, Spanska A2 Grupp 2 är inställd.

Cirkel 108, Svenska som andra språk, är inställd.

Cirkel 109, Tyska 1a terminen, är inställd.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 16 september 2019 11:09