Studiecirklar hösten 2019


USU bedriver studiecirklar i ett flertal ämnen och lokaler runt om i Uppsala.

I programmet nedan finns en beskrivning av de olika cirklarna, ledare (se bilder här), tider och lokaler.

Hur anmäler man sig? Se flik Anmälan - Anmälan till serier och cirklar och Anmälan - Regler för deltagande.
Varje cirkelträff omfattar 2x45 minuter, där ej annat anges.

RELIGION, FILOSOFI OCH HISTORIA. Cirkel nr 22-25 (Läs här)

LITTERATUR, KONST OCH MUSIK. Cirkel nr 26-40 (Läs här)

SAMHÄLLSVETENSKAP. Cirkel nr 41-45 (Läs här)

NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH MEDICIN. Cirkel nr 46-49 (Läs här)

SPRÅK. Cirkel nr 50-116 (Läs här)
Självbedömningstablå för språk, se här
Folkuniversitetets språktest, se här

Innehåll
22 Tro och vetande genom seklerna
23 Sex kyrkor i Uppland med omnejd
24 Jungfru Marias liv
25 Franciskus av Assisi, hans tid – och vår 
26-27 Västafrikanska författare
28 Maria Wine – liv och dikt
29-31 Skrivarstuga
32 Skriv ditt liv
33 Skriv ditt liv, fortsättare
34-35 Akvarellmålning
36 Vad är konst? Några svar under historiens gång
37 Musikhistoria i sex kapitel. Musiklyssnarcirkel
38 Sjung ut! Körsång med Goldsingers
39-40 Rockmusikhistoria. Lyssnarcirkel
41 Uppsalas gatunamn genom tiderna
42 EU och dess kommande prövningar
43 Lettland – okänt nära grannland
44 Kina – språk, kultur och samhälle
45 Japan – språk, kultur och samhälle
46 Allt är gift – det är bara en fråga om dos
47 Mineralogi
48 Universum i din hand
49 Fåglar under hösten
50-51 Arabiska
52-55 Engelska
56-70 Franska
71 Grekiska
72-84 Italienska
85-91 Latin
92 Latin och grekiska i naturvetenskaperna
93 Nordsamiska
94-95 Ryska
96-106 Spanska
107 Svenskan i förändring
108 Svenska som andra språk, konversation
109-116 Tyska

Ändringar/Nyheter


 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 5 juli 2019 21:53