Studiecirklar våren 2021


USU bedriver studiecirklar i ett flertal ämnen och lokaler runt om i Uppsala.

I programmet nedan finns en beskrivning av de olika cirklarna, ledare (se bilder här) och tider.

Hur anmäler man sig? Se flik Anmälan - Anmälan till serier och cirklar och Anmälan - Regler för deltagande.
Varje cirkelträff omfattar 2x45 minuter, där ej annat anges.

De flesta cirklarna ges våren 2021 som distansundervisning med hjälp av nätverktyget Zoom.

RELIGION, FILOSOFI OCH HISTORIA. Cirkel nr 12-12X (Läs här)

LITTERATUR, KONST OCH MUSIK. Cirkel nr 13-19 (Läs här)

SAMHÄLLSVETENSKAP. Cirkel nr 20 (inställd)-21 (inställd) (Läs här)

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Cirkel nr 22-29 (Läs här)

SPRÅK. Cirkel nr 30-72 (Läs här)
Självbedömningstablå för språk, se här
Folkuniversitetets språktest, se här

Innehåll
12 Sex kyrkor med viktig konst, exkursioner
12X Heliga Birgitta – jungfru Marias stora supporter, digitalt
13 Irländska författare, digitalt
14-15 Skriv ditt liv, fortsättare, digitalt
16-17 Akvarellmålning, digitalt
18 Musikhistoria i sex kapitel. Musiklyssnarcirkel, digitalt
19 Rockmusikhistoria, musiklyssnarcirkel, uppskjuten
20 Uppsalas gatunamn genom tiderna, utgår
21 Vad krävs för att EU ska bli en verklig "union"?, utgår
22 Gifter – till skada men även till nytta, digitalt
23 Materialkemi i kulturellt perspektiv, utgår
24 Vårt universum och andras, ges samtidigt digitalt via zoom (24A) och i lokal (24B).
25 Lyssna till klimat- och resursforskare i Uppsala, digitalt
26 Floristik, exkursioner
27-29 Fåglar under våren, exkursioner
30-31 Arabiska, digitalt
32-35 Engelska, digitalt 
36-45 Franska, digitalt
46-54 Italienska, digitalt
55-60 Latin, digitalt
61 Nordsamiska, digitalt
62-64 Ryska, digitalt
65-70 Spanska, digitalt
71-72 Tyska, digitalt

Ändringar/Nyheter

Nr 65 Spanska A1 1a terminen
ny tid: Varje torsdag 4/2–6/5 (ej 25/2, 1/4) kl. 10.30–12.00.
Ny cirkel: Nr 12X Heliga Birgitta – jungfru Marias stora supporter.
Ny tid: 11.00–12.30
Nr 14 Skriv ditt liv, har ändrats till fortsättarcirkel.
Nr 18 Musikhistoria i sex kapitel ges digitalt. Ny tid: 12/2–7/5.
Nr 19 Rockmusikhistoria. Uppskjuten till hösten.
Nr 22 Gifter
ges digitalt via zoom.


Inställda cirklar

Nr 20 Uppsalas gatunamn genom tiderna
Nr 21 Vad krävs för att EU ska bli en verklig "union"
Nr 23 Materialkemi i kulturellt perspektiv
Nr 30 Arabiska A1 3e terminen
Nr 32 Engelska B1
Nr 34 Engelsk konversation B1–B2
Nr 40 Franska B1
Nr 56 Latin 8e terminen
Nr 64 Ryska B1
Nr 68 Spanska A2 2a terminen
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 29 april 2021 09:21