Tisdagsföreläsningar hösten 2020

Samtliga föreläsningar filmas i Missionskyrkans kyrksal. På grund av rådande pandemi kan inga åhörare tillåtas delta. 

Tisdagsföreläsningarna filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på dem på www.usu.se under två veckor efter varje föreläsningstillfälle.

Tisdagsföreläsningsfilmerna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften. 

1 september
Carl Berglöf
Kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen.
Gästvärd: Bo Höistad
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

15 september
Ulf Hållmarker
Vasaloppet - historiska och medicinska aspekter.
Gästvärd: Jan Fagius
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

29 september
Svante Pääbo INSTÄLLD
Neandertalarna och vi - lärdomar från evolutionär genetik.
Gästvärd: Jan Fagius

13 oktober
Patrik Hadenius
”Shit, nu exploderar språket.” Om språkutvecklingen
just nu.

Gästvärd: Ingrid Åberg
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

27 oktober
Ulrika Stensdotter Blomberg
Klimatet förändras - hur påverkar det tillståndet i sjöar och vattendrag?
Gästvärd: Eva Willén
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

10 november
Mohammad Fazlhashemi
Arabiska våren - vad blev det av den?
Gästvärd: Maths Isacson
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

24 november
Josefina Syssner
Från "överblivna kartan": Framtidsvisioner om landsbygder.
Gästvärd: Gunnel Forsberg
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

8 december
Torsten Rönnerstrand
Verklighet och myt hos Elena Ferrante.
Gästvärd: Ingrid Åberg
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

Presentation av tisdagsföreläsare hösten 2020


Carl Berglöf har en bakgrund som forskare inom fjärde generationens kärnkraft och transmutation av kärnavfall. Han disputerade i ämnet reaktorfysik vid KTH 2010. Därefter arbetade Berglöf sex år på Vattenfall där han bl.a. var involverad i Vattenfalls planering av två nya reaktorer i Ringhals med uppgift att hålla samman den kärntekniska tillståndsansökan. Sedan tre år tillbaka är han kärnkraftsexpert inom branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Hans uppdrag är att följa vad som händer politiskt, regulativt och kommunikativt kring kärnkraft nationellt och inom EU. Energiföretagen Sverige arbetar för ett energisystem med låg miljöpåverkan och hög leveranssäkerhet som ger Sverige konkurrensfördelar. Kärnkraften kan utgöra en viktig del i detta system såväl som övriga fossilfria energikällor.

Ulf Hållmarker är överläkare vid Medicinkliniken i Mora och sedan många år tävlingsläkare för Vasaloppet; han har också i en rad år varit dess styrelseordförande. I sin profession har han varit klinikchef och senare landstingsdirektör i Dalarna, ordförande i Svensk internmedicinsk förening och ledamot i styrelsen för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Han har också uppdrag som ordförande i Orsa Missionsförsamling och i Svenska Missionskyrkan. År 2015 disputerade han i Uppsala med en avhandling om hälsoläget för Vasaloppsåkare under åren 1955-2000. Han har själv genomfört 30 Vasalopp i olika längd.

Professor Svante Pääbo inledde sin forskarkarriär vid Uppsala Universitet och disputerade här 1986. Via forskning vid bl a University of California, Berkeley och Ludwig-Maximilians-universitetet i München landade han i Leipzig, där han från 1997 var med om att bygga upp Max Planck-institutet för evolutionär antropologi. Han är också professor vid universitetet i Leipzig. Han är en av grundarna av paleogenetiken, dvs. studiet av DNA från sedan länge döda organismer. Hans forskning har av tidskriften Science två gånger placerats på tio-i-topplistan över årets forskningsresultat i världen, år 2005 som etta, 2006 som tvåa. Föreläsningen är inställd tills vidare.

Patrik Hadenius är språkvetare, publicist och föreläsare, som introducerat språkvetenskaplig forskning för en bred publik. Han var fram till våren 2018 chefredaktör för Forskning & Framsteg, samt för Språktidningen, som han grundade 2007. Han har också varit chefredaktör för Modern Psykologi, Modern Filosofi och Populär arkeologi. Från 2018 är Patrik Hadenius vd för Utgivarna. Han utkom 2019 med boken Paus och medverkar varje månad i TV4:s Språkakuten. I sin föreläsning diskuterar han hur den nya tekniken och globaliseringen styr språkutvecklingen och vilka krav som därigenom ställs på dagens skribenter.

Ulrika Stensdotter Blomberg har disputerat i limnologi vid Uppsala universitet. Sedan 2002 har hon arbetat med vattenvårdsfrågor vid centrala myndigheter, först på Naturvårdsverket och från 2011 på Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg där hon är ansvarig för den svenska nationella miljöövervakningen i sötvatten samt svensk kontaktpunkt för FN:s gränsvattenkonvention. Hennes drivkraft för att ta steget från universitets- till myndighetsvärlden var viljan att bedriva evidensbaserad förvaltning: ett effektivt åtgärdsarbete är baserat både på erfarenhet och inhämtade data. I föredraget presenteras hur vi kan bedöma tillståndet i svensk sötvattensmiljö, vad data visar oss om klimatförändringarna i vatten i Sverige och internationellt, samt något om FN:s globala hållbarhetsmål för rent vatten för alla.

Mohammad Fazlhashemi är sedan 2012 professor i islamsk teologi och filosofi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet. Han var tidigare professor i idéhistoria vid Umeå universitet. I sin forskning har han jämfört Irans och Europas föreställningar om varandra i historien och samtiden. Ett annat forskningsområde är synen på muslimer och muslimska länder i väst
samt konstruktionen av bilden av Europa/väst bland muslimska tänkare. Förutom intervjuer i media föreläser han för lärargrupper och anställda inom offentlig verksamhet. Sedan 2011 är han ledamot av den filosofisk-filologiska klassen i Kungliga Vitterhetsakademin. 2019 tilldelades han Svenska Akademins pris ”för hängiven bildningsverksamhet”. 2013 publicerade han boken Arabiska våren, Folkets uppror i Mellanöstern och Nordafrika där han beskrev demokratirörelsen i Mellanöstern. I sin föreläsning skildrar han demokratisträvandena under en tid när den bytts mot våld i länder som Syrien och Irak.

Josefina Syssner är biträdande professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet och verksam vid dess Cen- trum för kommunstrategiska studier. Hon forskar om lokal politik, planering och utveckling och ställer frågor om hur visioner och idéer kan omsättas till praktisk handling. I sin forskning har hon behandlat olika samhällsplaneringsfrågor, främst de som rör lokal politik och planering. I podcasten Samhällssnackarna har hon diskuterat hur man kan tänka nytt i glesa miljöer. Istället för att oroas över att hamna på överblivna kartan, vill hon skapa framtidstro hos politiker och planerare. Det är dags att utmana den växande föreställningen om att det pågår en klyvning av landet mellan stad och landsbygd där den senare generellt sett ses som förloraren. Genom att vända blicken från problem till potential upptäckts nya former för samhällsutveckling. Hennes senaste publikation Pathways to Demographic Adaptation, publicerad 2020, handlar om utmaningarna och möjligheterna i minskande miljöer.

Torsten Rönnerstrand är historiker, samhällsvetare och docent i litteraturvetenskap. Efter fyrtio år på olika universitet arbetar han nu som författare, frilansjournalist, föreläsare och lärare på Sankta Elisabets Folkhögskola i Göteborg. Sedan 2012 har han förutom några hundra artiklar publicerat böckerna Krisernas Grekland i politik och litteratur (2015) och Kärleksinviter i litteraturen (2019). För närvarande arbetar han tillsammans med sin hustru Christina Heldner på en bok om Elena Ferrante. Om hennes författarskap handlar hans föreläsning.Programändringar

Föreläsningen 29 sept med Svante Pääbo är inställd tills vidare

Föreläsare 13 oktober är Patrik Hadenius
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 17 november 2020 11:16