Tisdagsföreläsningar hösten 2018

Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften. Medlemskort uppvisas.

Tid:
Tisdagar jämna veckor kl. 13.15 till cirka 14.30.
Lokal: Grönwallsalen, ingång 70 Akademiska sjukhuset, eller Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40.    Kom i god tid för att vara säker på att få plats. Salarna får av brandsäkerhetsskäl inte överbelastas.

Tisdagsföreläsningarna kommer att filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på dem på www.usu.se under två veckor efter respektive föreläsningstillfälle.

4 september 
Magnus Lundgren

”Gensaxen” CRISPR/Cas9. Ett revolutionerande verktyg, att använda med eftertanke
Gästvärd: Jan Fagius
Missionskyrkan

18 september 
Carina Milde

EWK och politisk satir i dialog med unga om demokrati och yttrandefrihet
Gästvärd: Maths Isacson
Grönwallsalen

2 oktober
Ingvar Backéus

Natur och kultur genom historien. Nordöstra Asien och Europa som motpoler
Gästvärd: Eva Willén
Grönwallsalen

16 oktober
Carin Bergström

Mitt i byn: med sockenkyrkan som följeslagare genom Sveriges historia
Gästvärd: Ingrid Åberg
Grönwallsalen

30 oktober
Birgitta Holst Alani
Att mäkla fred – exemplet Mellanöstern
Gästvärd: Gunnel Forsberg
Missionskyrkan
Obs! Föreläsningen filmas inte.

13 november
Fredrik Heintz

Artificiell intelligens – var är vi och vart är vi på väg?
Gästvärd: Bo Höistad
Grönwallsalen

27 november
Elisabeth Engberg

Spanska sjukan, den sista stora pandemin i Sverige och dess följder för individ, familj och samhälle
Gästvärd: Maths Isacson
Missionskyrkan

11 december
Sten Åke Bylund

Uppsala – stad i ständig förändring. En återblick på planeringsideal och stadsbyggande under 50 år
Gästvärd: Gunnel Forsberg
Missionskyrkan

Presentation av tisdagsföreläsare hösten 2018


Magnus Lundgren är docent vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, avdelningen för Mikrobiologi, Uppsala universitet. I sin forskning försöker han klarlägga funktionen i immunsystemet hos bakterier och arkéer. För ett drygt decennium sedan blev det klart att redan så enkla organismer har ett adaptivt immunsystem som kan försvara dem mot virusangrepp. Bakterien utnyttjar en
”gensax” i kampen mot virusangrepp. Upptäckten har gett forskningen en teknik att klippa i gener, en teknik med stor potential för att införa ändringar i  arvsmassan.

Carina Milde är konstvetare och arbetar som intendent för EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst på Arbetets museum i Norrköping. EWK-museet öppnade i april 2009 och har sitt fokus på Sveriges internationellt
mest kända politiska illustratör, EWK, Ewert Karlsson. Sedan dess har Carina Milde och EWK-museet arbetat med institutioner och organisationer från hela världen, däribland UNESCO, Svenska ambassaden i Lettland, Mexikanska utrikesministeriet och länder som Tanzania, Sydafrika, Arabvärlden, Storbritannien och Norge.

Ingvar Backéus är docent i ekologisk botanik vid Uppsala universitets evolutionsbiologiska centrum. Han har ägnat sig åt så skilda områden som svenska våtmarkers dynamik, vegetationen i östafrikanska betesmarker och
konsekvenser av vattenkraftsutbyggnad i Afrika. Under senare år har han tillsammans med professor Urban Emanuelsson vid Centrum för biologisk mångfald (Uppsala universitet och SLU) rest i östra Asien och skrivit en bok om nordöstra Asiens landskap ur ett biologiskt, historiskt, kulturellt och antropologiskt perspektiv - och jämfört utvecklingen med Europa.

Carin Bergström disputerade i historia 1991 på en avhandling om lantpräster på 1700-talet och blev senare docent. Hon har bland annat varit chef för Hallwylska museet och Skoklosters slott. År 2008 utnämndes hon till
överintendent för Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket. I sin forskning har hon bland annat skildrat sockenkyrkorna, som under nästan ett millennium har spridit inte bara den kristna läran utan också nyheter,
propaganda, lagar, konst, musik och kunskap. De drygt tvåtusen sockenkyrkor, som fortfarande ligger som riktmärken i det svenska landskapet, förmedlar en historia av social, ekonomisk, politisk och religiös natur.

Birgitta Holst Alani, kännare av arabisk kultur och tradition, har gedigen erfarenhet som internationell diplomat och fredsmäklare. Hon har bland annat varit ambassadör i Nigeria, direktör för Svenska institutet i Alexandria under den arabiska våren, FN-rådgivare i Irak och sedan 2015 rådgivare vid de FN-ledda fredssamtalen om Syrien i Genève. Hon har engagerat sig i frågor om kvinnors delaktighet i demokrati- och fredsprocesser och muslimsk feminism. Hon har också arbetat för nedrustning och icke-spridningsavtal på UD samt som biträdande direktör vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI. Hon ingår i utrikesministerns nätverk av kvinnliga medlare.

Fredrik Heintz är docent och lektor vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Han är ordförande i Svenska AI-sällskapet och föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg Autonomous Systems and Soft-ware Program (WASP) med mer än 110 doktorander. Han är också ansvarig för arrangemangen vid en internationell AI-konferens 2018 i Stockholm. Heintz forskningsområden är artificiell intelligens (AI) och autonoma system. Han är
särskilt intresserad av att analysera kontinuerliga dataflöden för att kunna skapa säkra autonoma system, som till exempel självkörande bilar.

Elisabeth Engberg
är fil.dr i historia och föreståndare för Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) vid Umeå universitet. Hon disputerade 2005 på en avhandling om fattigvårdens understödstagare och praktiker i norra Sverige och har sedan dess intresserat sig för hur samhällets vård- och understödsformer har växt fram och utvecklats, före och på tröskeln till 1900-talets välfärdssamhälle. Hon leder nu ett nationellt projekt med syfte att samordna de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs för forskning.

Sten Åke Bylund har lång erfarenhet av samhällsplanering på olika nivåer och har bland annat varit kommundelschef och fastighetsdirektör i Uppsala kommun. Han är aktiv i Föreningen Vårda Uppsala och har medverkat i ett flertal nationella intresseföreningar inom samhällsbyggnadsområdet. Han har också forskat och undervisat i planering vid Uppsala universitet och varit ledamot i ett antal forskningsråd med planeringsinriktning. Genom sitt arbete och engagemang har han kunnat följa och i ett stort antal artiklar dokumentera samhällsbyggandet i Uppsala under snart 50 år.

Programändringar


 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 12 juli 2018 10:19