Tisdagsföreläsningar våren 2022

Lokal: Missionskyrkans Kyrksal, Uppsala. Föreläsningstid 13.15 – ca 14.00 eller 14.15. Därefter tid för frågor.

Tisdagsföreläsningarna filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på dem på www.usu.se. Filmen läggs ut någon dag efter föreläsningen och ligger kvar under två veckor. Gå in på Mina sidor, se Filmer i vänsterspalten.

Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften. 

25 januari
Orvar Löfgren
När Sverige blev svenskare. Folkhemsbygge och vardagsliv.
Lokal: INSTÄLLD

8 februari
Elinor Torp
Skuggorna som bygger Sverige. Om arbetslivskriminalitet
Gästvärd: Maths Isacson
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen, St Olofsgatan 40

22 februari
Jessica Palmqvist
Omhändertagande av använt kärnbränsle – nu och i framtiden
Gästvärd: Bo Höistad
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen, St Olofsgatan 40

8 mars
Jenny Eriksson Lundström
Storebror ser dig. Om samhällets digitalisering och övervakningskapitalismen
Gästvärd: Jan Fagius
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen, St Olofsgatan 40

22 mars
Johanna Andersson och Irina Persson
Om 100-årsregnet kommer. Uppsalas planering för att hantera skyfall och översvämningar
Gästvärd: Gunnel Forsberg
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen, St Olofsgatan 40

5 april
Gunnar Söderdahl
Organtransplantation – historik, möjligheter, utmaningar
Gästvärd: Jan Fagius
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen, St Olofsgatan 40

19 april
Leif Zern
Svensk teater och teaterliv under 50 år
Gästvärd: Ingrid Åberg
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen, St Olofsgatan 40

3 maj
Sara Holmgren
Slaget om skogen. Vem får bestämma om skogens framtid?
Gästvärd: Eva Willén
Lokal: INSTÄLLD


Presentation av tisdagsföreläsare våren 2022


Orvar Löfgren är professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet. I sin forskning har han bl a intresserat sig för vardagslivets radikala omvandling, när människan i ett traditionellt bondesamhälle skolas om till 1900-talets nya medborgare och vardagens dolda kulturmönster, vanor och stämningar förändras. Han har också diskuterat frågor kring nationell identitet och hur den skiftat mellan epoker och sociala miljöer. I föreläsningen tar han upp mellankrigstiden fram till och med 1960-talet i Sverige och undersöker hur svensk folkhemsidentitet växer fram och förankras i vardagens rutiner och rörelsemönster. Löfgren har en stor produktion som rör både internationella och svenska förhållanden. Ett exempel är klassikern Den kultiverade människan (medförfattare Jonas Frykman).

Elinor Torp är uppvuxen i Kalmar, bor nu i Stockholm och är journalist på tidningen Dagens Arbete när hon inte är tjänstledig för att skriva böcker. Hon har gett ut böcker om urspårade arbetsmiljöer som lett till döden, Jag orkar inte mer (2015) och Döden på jobbet (2013/2016) och nu senast Vi, skuggorna (2019) om arbetslivet som arena för kriminella där människor från andra länder jobbar under slavliknande förhållanden i Sverige. 2021 debuterade hon även skönlitterärt med romanen Moderkakan där barnmorskornas arbetsmiljö finns med som ett stråk. 2020 tilldelades hon Pennskaftspriset för sina idoga skildringar av arbetsvillkor i synnerhet för samhällets mest utsatta människor, de som kommit att kallas ”skuggorna” i den nya gigekonomin.

Jessica Palmqvist är sedan 2019 chef för forskning och utveckling vid Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Hon är civilingenjör i väg- och vattenbyggnad från Lunds Tekniska Högskola. Med en bakgrund inom verksamhetsutveckling från flera olika branscher som elektronik, läkemedel och sjukvård började hon 2008 vid SKB och var där 2012–2018 chef för säkerhet, kvalitet och miljö. I sitt föredrag kommer hon att ge en överblick av läget inom SKB för kommande anläggningar för omhändertagande av använt kärnbränsle och vad de försenade besluten från regeringen innebär för behov av åtgärder.

Jenny Eriksson Lundström är universitetslektor vid Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet. Hennes forskning inriktas mot artificiell intelligens (AI) och hur en omställning till digitala sammanhang går till. Hur kan den komma individer, näringsliv och samhälle till nytta? Hur förhåller sig hela denna omställningsprocess till etiska principer? Därvid är hon engagerad i projektet BioMe, som analyserar existentiella utmaningar och etiska frågor kring ansiktsigenkänning med biometrisk teknik, i sin tur inom ramen för WASP-HS, där man följer utvecklingen av nya tekniker och hur de påverkar samhälle och medborgare.

Irina Persson ansvarar för dagvattenfrågor på planeringsavdelningen på Uppsala Vatten och planerar för hur vi ska ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. Irina Persson är projektledare för arbetet med att ta fram en skyfallsplan i Uppsala. Hon är utbildad hydrolog och har även en licentiatexamen i limnologi. Innan hon började på Uppsala Vatten arbetade hon 10 år som konsult inom dagvattenfrågor och som hydrolog på SMHI.

Johanna Andersson är strategisk samhällsplanerare på enheten för översiktsplanering på Uppsala kommun. Frågor kopplade till vatten, natur och klimatanpassning ligger inom hennes ansvarsområde inför den kommande kommuntäckande översiktsplanen. Hon är utbildad landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och har tidigare arbetat 10 år som konsult med framförallt projektering av offentliga utemiljöer och planering av ny bebyggelse. 
OBS! Irina Persson och Johanna Anderssson uppträder på samma tisdagsföreläsning den 22 mars 2022.

Transplantationskirurgen Gunnar Söderdahl är sedan år 2012 verksamhetschef för Karolinska sjukhusets transplantationsenhet i Huddinge. Han har bland annat varit engagerad i utveckling av tekniker för optimalt omhändertagande av donerade organ. Fokus för den högspecialiserade verksamheten, som omfattar samarbete med flera andra kliniker vid sjukhuset, ligger på transplantationer av njure, lever och bukspottkörtel. Enheten för levertransplantation är sedan ett par år tillbaka en av Skandinaviens största och behandlingsresultaten motsvarar högsta internationella nivå.

Kritikern, författaren och kulturjournalisten Leif Zern berättar om sina 50 är i teaterns tjänst. Hans fascination för teater började redan på femtiotalet när han tillsammans med sina föräldrar såg tidens mest kända komiker på Södra teatern i Stockholm. Vid mitten av 1960-talet började han som litteraturkritiker på Uppsala Nya Tidning och har efter det arbetat som teaterkritiker och kulturjournalist på Stockholms-Tidningen, BLM, Expressen och Dagens Nyheter. Han är författare till ett flertal böcker, bland annat om Ingmar Bergman och Jon Fosse. 2019 utkom boken Kritik, med ett urval av Zerns artiklar som speglar det senaste halvseklets svenska kulturliv. År 2020 erhöll han Natur & Kulturs kulturpris för sin stilistiska vitalitet och intellektuella integritet inom teater- och kulturkritik.

Sara Holmgren forskar och undervisar i ämnet miljökommunikation vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Hennes forskningsprofil är inriktad mot det skogspolitiska området med fokus på kunskap/makt. Hon är särskilt intresserad av hur olika diskurser formar och formas av vetenskaplig kunskapsproduktion, av olika gruppers syn på skogen och dess användning, politiska agendor, samt vilka som deltar i skogsrelaterat beslutsfattande på olika nivåer i samhället. Under senare år har Sara Holmgren drivit projekt som utforskar olika visioner om skogens roll i klimatomställningen, samt olika föreställningar om hållbarhet och förändring. I denna föreläsning belyser hon dominanta och marginaliserade perspektiv och berättelser om den svenska skogen och dess framtida brukande. För att begripliggöra den pågående svenska skogsdebatten tar hon avstamp i de globala hållbarhetsutmaningarna där skogen fått en alltmer central politisk roll.

Programändringar

Tisdagsföreläsningen 25 januari är inställd

Tisdagsföreläsningen 3 maj är inställd
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 2 maj 2022 20:37