Rapport nr 10

Uppsala Senioruniversitet 30 år. Åren 2004 - 2009.


Ladda ner som pdf-fil


Rapporten på 80 sidor togs fram till jubileumsfestligheterna den 9 oktober. Redaktionskommittén bestod av Maj Aldskogius, Hans Aldskogius, Ragnar Bergling, Birgitta Hedman och Rune Hedman. Ett 20-tal personer inom USU har medverkat som författare eller genom att ta fram underlagsmaterial.

Föreningens tidigare ordförande Maj Aldskogius inleder med att ta upp de senaste fem årens stora och snabba utveckling.

Därefter kommer ett kapitel som beskriver medlemskadern och verksamheten i en serie tabeller och diagram. 

Huvuddelen av rapporten utgörs av översikter av de  föreläsningsserier och studiecirklar som givits under de senaste fem åren.  Efter kortare inledningar om de allmänna dragen i utvecklingen följer bidrag av föreläsare eller organisatörer av de  olika serierna.  

På motsvarande sätt ges en allmän översikt av  studiecirkelverksamheten inom olika ämnesområden samt några exempel på hur  arbetet bedrivits i olika cirklar. 

USUs internationella kontakter och hur de utvecklats redovisas i ett kapitel.  

Skriften avslutas med en fyllig bilagedel på c:a 20 sidor avseende tiden 2004 - 2009. Här finns föreningens stadgar, förteckningar över hedersmedlemmar, medlemmar i styrelsen och andra organ och över funktionärer av olika slag. Här finns också listor över samtliga föredragshållare och föredragens rubriker i såväl  månadsföreläsningarna som vissa andra serier, en förteckning över samtliga  studiecirklar samt listor över resor och studiebesök.  

Rapporten har nr 10 i Uppsala Senioruniversitets rapportserie. Den finns tillgänglig på USUs kansli. Pris 100 kr + porto. 
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 23 januari 2018 12:16