Vad är USU?


Föreningen Uppsala Senioruniversitet (USU) inledde sin verksamhet hösten 1979 med starkt stöd av dåvarande Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet, numer Folkuniversitetet i Uppsala och av Uppsala universitet
USU samverkar med Folkuniversitetet, och till del med Uppsala Universitet och SLU.

USU är en ren studieorganisation. Föreningen är partipolitiskt och religiöst neutral. Det administrativa arbetet utförs på ideell basis.

Föreningens ändamål är
 • att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av studiecirklar, studieresor, studiebesök, föreläsningar mm.
 • att stimulera olika former av verksamhet som har en mer forskningsorienterad inriktning samt
 • att hålla kontakt med liknande organisationer inom och utom landet.
De som är intresserade av att ta del av USU:s fullständiga stadgar finner dem här.

Rätt till medlemskap har alla, oavsett studiebakgrund, som fyllt 58 år samt även yngre personer som uppbär pension av något slag.
Rätt till medlemskap har även make/maka till eller samboende med den som är medlem i USU. Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgift. Föreningen har ca 3800 medlemmar våren 2022.

Vidare ger vi per år ut 5 nummer av vår tidskrift. Läs om Medlemsbladet.

Vi erbjuder varje år mot avgift runt 40 föreläsningsserier, 180 studiecirklar, många resor och studiebesök, samt inkluderat i medlemsavgiften 16 s.k. tisdagsföreläsningar.

Läs mer

under Presentationsmaterial
   Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

  Kontakt


  Har du bytt adress eller E-postadress?
  På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
  Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

  Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

  Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

      Vi samverkar med
   
  2013 © Uppsala Senioruniversitet
  Senast uppdaterad: 3 april 2022 22:47