Valberedning

Valberedningens medlemmar framgår av avsnitt "Funktionärer"

Valberedningens uppgift är att inför årsmötet föreslå vilka som skall väljas för kommande år dvs.:

Val av ordförande för ett år.
Val av tre styrelseledamöter för två år och två suppleanter för ett år jämte. eventuellt erforderligt fyllnadsval.
Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 28 november 2013 16:58