Medlemskap

250 kr per kalenderår. Anmälan som görs i november-december gäller även följande år.

Ja, tisdagsföreläsningarna är en medlemsförmån.

Det står på ditt medlemskort. Det står också bredvid ditt namn på Medlemsbladet (på plasten för nr 1 och 4).

Har du rätt till ledsagare enligt kommunen kan du be USU om ett medlemskort utan avgift för ledsagare, som får eget medlemsnummer.  På det står ditt namn och “ledsagare”. Ledsagare, som inte behöver vara samma person gång från gång, får följa med på Tisdagsföreläsningar och på föreläsningsserier och cirklar utan avgift. De ska dock anmälas med sitt medlemsnummer till serier och cirklar för att beredas plats. Kontakta sekretariatet så faktura inte skickas.

För resor och studiebesök betalas som för vanlig medlem.

Medlem med hörselnedsättning kan beställa skrivtolk hos Region Uppsalas tolkcentral, www.regionuppsala.se/tolkcentralen.

Be USU om ett medlemskort för skrivtolk, utan avgift. På det står ditt namn och “skrivtolk”. Skrivtolk får följa med på Tisdagsföreläsningar och på föreläsningsserier och cirklar utan avgift. Skrivtolk ska dock anmälas till serier och cirklar för att beredas plats.

För resor och studiebesök betalas som för vanlig medlem.

 

Födelseår används för åldersstatistik i ett flertal sammanhang för att kontinuerligt förbättra USU. Dessutom har vi en åldersgräns.

Personnummer behövs bara för deltagare i studiecirkel, och det är för att USU ska erhålla statsbidrag.

 

Se våra policies under fliken Om USU.

Rulla till toppen