Varför har USU ett bildarkiv?

Bakgrund:
USU:s har sedan 2005 ett bildarkiv, som f n omfattar ca 1500 bilder. Till Bildarkivet bidrar medlemmar som är intresserade av att tillföra fotografier som speglar USU:s verksamhet. De fotografier som finns i Bildarkivet har överlämnats av medlemmen till USU med rätt att utnyttjas i Bildarkivet samt i Medlemsbladet, men förblir alltid fotografens egendom. För användning i andra USU:s publikationer krävs fotografens speciella medgivande.
1. Som ett led i dokumenteringen av USU:s omfattande verksamhet finns ett bildarkiv, som fotografiskt belyser olika delar av verksamheten samt USU:s organisation.
2. Med verksamhet avses personer, händelser och olika arrangemang som anordnas av USU.
3. Fotografier ur Bildarkivet kan användas till att historiskt belysa USU:s verksamhet och organisation, samt användas i publikationer från USU, t ex Medlemsbladet och rapporter.
4. Delar av Bildarkivet ska även via USU:s hemsida finnas digitalt tillgängligt i USU:s Webb-arkiv för medlemmarna och för allmänheten. Webb-arkivet ska belysa USU:s verksamhet samt bidra till att locka nya medlemmar till USU. Fotografier på föreläsare av stort publikt anseende i USU-miljö bidrar till att öka intresset för USU.
5. De delar av Bildarkivet som bevaras i USU:s Webb-arkiv uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning, GDPR.
6. Bildarkivet bevaras även på USU:s sekretariat och som annat historiskt material om USU även på folkrörelsearkivet i Uppsala.
7. Bildarkivet ger inte en heltäckande bild av verksamheten, men ska i möjligaste mån återspegla USU:s olika verksamheter.

Vem lämnar in bilder?

Styrelsen har rekommenderat att ledare för de olika grupperna och arrange- mangen skall ansvara för att någon bild tas varje år inom det område man leder.

Även andra som fotograferat händelser inom föreningen som är av allmänt intresse är välkomna att bidra med fotografiska alster.

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019 17:32