Varför har Uppsala Senioruniversitet ett bildarkiv?


Bakgrund:
Uppsala Senioruniversitet har sedan 2005 ett bildarkiv, som f n omfattar ca 1500 bilder. Till bildarkivet bidrar medlemmar som är intresserade av att tillföra fotografier som speglar Uppsala Senioruniversitets verksamhet. De fotografier som finns i bildarkivet har överlämnats av medlemmen till Uppsala Senioruniversitet med rätt att utnyttjas i bildarkivet samt i Medlemsbladet, men förblir alltid fotografens egendom. För användning i andra Uppsala Senioruniversitets publikationer krävs fotografens speciella medgivande.

Som ett led i dokumenteringen av Uppsala Senioruniversitets omfattande verksamhet finns ett bildarkiv, som fotografiskt belyser olika delar av verksamheten samt Uppsala Senioruniversitets organisation.

Med verksamhet avses personer, händelser och olika arrangemang som anordnas av Uppsala Senioruniversitet.

Fotografier ur bildarkivet kan användas till att historiskt belysa Uppsala Senioruniversitets verksamhet och organisation, samt användas i publikationer från Uppsala Senioruniversitet, t ex Medlemsbladet och rapporter.

Delar av bildarkivet ska även via Uppsala Senioruniversitets hemsida finnas digitalt tillgängligt i Uppsala Senioruniversitets webb-arkiv för medlemmarna och för allmänheten. Webb-arkivet ska belysa Uppsala Senioruniversitets verksamhet samt bidra till att locka nya medlemmar till Uppsala Senioruniversitet. Fotografier på föreläsare av stort publikt anseende i Senioruniversitetets miljö bidrar till att öka intresset för Uppsala Senioruniversitet.

Bildarkivet bevaras även på Uppsala Senioruniversitets sekretariat och som annat historiskt material om Uppsala Senioruniversitet även på folkrörelsearkivet i Uppsala.

Bildarkivet ger inte en heltäckande bild av verksamheten, men ska i möjligaste mån återspegla Uppsala Senioruniversitets olika verksamheter.

Vem lämnar in bilder?

Styrelsen har rekommenderat att ledare för de olika grupperna och arrange- mangen skall ansvara för att någon bild tas varje år inom det område man leder.

Även andra som fotograferat händelser inom föreningen som är av allmänt intresse är välkomna att bidra med fotografiska alster.

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 21 mars 2019 13:37