Bilder på de flesta funktionärerna finns i bildarkivet

Styrelse(bild)

Per Olof Osterman, ordförande (070-374 72 92)(bild)
Claes Leijon, vice kassaförvaltare (070-602 53 17)(bild)
Lars Nilsson, vice ordförande (070-662 18 67)(bild)
Kerstin Thelander, vice sekreterare (070-328 19 12)(bild)
Eva Åkerblom, sekreterare (070-424 18 73)(bild)
Ingemar Åkeson, kassaförvaltare (073-357 87 44)(bild)
Eva Willén (073-993 71 77)(bild)
Kristina Glimelius, suppleant (070-678 50 10)
Ingrid Åberg, suppleant (018-13 63 36, 070-302 39 27)(bild)

Sekretariat(bild)

Malin Åkerblom, ordförande (018-32 07 34)
Bertil Eriksson, vice ordförande (070-890 49 96)
Ingegerd Appelgren (070-744 43 33)
Jeanette Backman (070-381 98 02)
Gudrun Bäckström (070-347 14 03)
Cecilia Fredhammar (073-038 88 35)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Eva Högström (070-317 45 87)
Margareta Knutson (073-627 27 02)
Kristina Lernevall (072-552 20 60)
Anki Mattisson (070-978 15 32)
Caare Smith (070-715 23 12)
Mia Virving (070-968 76 36)
Ingrid Åberg (018-13 63 36, 070-302 39 27)
Agneta Åhlin (072-175 04 74)

Webb och IT
Bertil Eriksson, ordförande (070-890 49 96) 
Lars-Olov Johansson (070-567 04 63)
Cecilia Fredhammar (073-038 88 35) 
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Benny Eklund (070-510 13 06)
Per Wallentinson (018-25 45 63)

Studieledare
Kristina Lernevall, smkall (072-552 20 60)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Margareta Ingemarsson (070-285 95 97)
Malin Åkerblom (018-32 07 34)

Kassör
Leif Lundberg (072-209 52 85)

Arbetsgrupper

Tisdagsföreläsningar

Eva Willén, ordförande (073-993 71 77)
Jan Fagius (073-584 06 49)
Gunnel Forsberg (070-631 60 18)
Bo Höistad (018-30 37 04, 070-425 01 43)
Maths Isacson (070-541 58 74)
Ingrid Åberg (018-13 63 36, 070-302 39 27)

Serier och cirklar

Jörgen Boivie, ordförande (070-319 01 16)
Anki Mattisson, vice ordförande (070-978 15 32)

Humaniora
Ingrid Åberg, smkall (018-13 63 36, 070-302 39 27)
Axel Brattberg (070-423 27 31)
Carola Hermelin (018-51 50 55)
Eva Heggestad (018-24 30 12, 070-605 83 88)
Lena Kåreland (018-50 72 11)
Bo Nylund (018-50 37 82)
Kerstin Thelander (070-328 19 12)

Samhällsvetenskap
Sten Åke Bylund, smkall (070-648 67 85)
Gunhild Hammarström (018-60 08 99)
Claes Leijon (070-602 53 17)
Lars Nilsson (070-662 18 67)

Språk
Monika Ekman, smkall (018-52 29 98, 070-938 38 62)
Anders Fredholm (070-6611472)
Sven Jonsson (073-075 15 70)
Erling Wande (070-546 15 47)
Kjell Weinius (070-562 47 57)

Naturvetenskap & teknik
Staffan Yngve, smkall (018-52 05 81, 070-297 80 16)
Per Abenius (070-271 27 06)
Yvonne Brandt Andersson (070-659 81 47)
Kristina Glimelius (070-678 50 10)
Göran Milbrink (070-941 59 05)
Lars Ohlander (018-32 09 01, 073-327 88 80)

Medicin & vård
Anne-Marie Pernulf, smkall (070-314 10 03)
Birgitta Lindmark (070-631 69 80)
Lars Oreland (070-669 26 78)
Per Olof Osterman (070-374 72 92)
Jan Stålhammar (070-578 28 68)

Studieledare
Kristina Lernevall, smkall (072-552 20 60)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Margareta Ingemarsson (070-285 95 97)
Malin Åkerblom (018-32 07 34)

Resor

Anki Mattisson, ordförande (070-978 15 32)
Ingegerd Appelgren (070-744 43 33)
Jeanette Backman (070-381 98 02)
Margareta Knutson (073-627 27 02)
Mia Virving (070-968 76 36)

Medlemsbladet

Frederic Öberg, ordförande (070-380 50 09) 
Karin Carlsson (076-787 24 45)
Inger Hammer (073-439 50 93)
Bror-Erik Lundin (070-532 66 67)
Annika Lundmark (076-027 79 40)
Barbro Nilsson Garbergs (070-207 89 00)
Maria Wold-Troell (018-10 12 07)

Rapportserien
Gunilla Öbrink, ordförande (070-324 65 45)
Birgitta Johansson (070-916 84 25)
Lena Jonsell (070-280 27 51)
Lennart Prage (070-310 19 18)

WebbIT

Bertil Eriksson, ordförande (070-890 49 96)
Lars Olov Johansson, vice ordförande (070-567 04 63)
Benny Eklund (070-510 13 06)
Bengt Everitt (070-247 80 34)
Cecilia Fredhammar (073-038 88 35)
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Lasse Sunnås (070-835 06 98)
Per Wallentinson (018-25 45 63)
Malin Åkerblom (018-32 07 34)
Frederic Öberg (070-380 50 09) 

AV-teknik(bild)

Lasse Sunnås, samordnare (070-835 06 98)
Sven Arvidsson (018-36 41 27)
Robert Berthagen (070-5837939)
Inga-Lill Bratteby Ribbing (072-203 57 58)
Bengt Everitt (070-247 80 34)
Peo Fällmar (0703-975457)
Bengt Götesson (0768-307090)
Bengt Härdin (070-329 36 15)
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Eilert Karlsson (018-30 06 88)
Anders Lundström (070-885 36 24)
Johan Mörner (073-539 20 28)
Bo Olsson (018-36 74 16)
Carl-Magnus Pettersson (072-722 07 07)
Carl-Göran Stålnacke (070-745 33 51)
Ove Virhammar (072-711 02 10)
Maria Wold Troell (018-10 12 07)

Internationell verksamhet

Brittmari Ekholm, ordförande (073-154 28 26)
Karin Carlsson (076-787 24 45)
Anders Fredholm (018-32 08 73)
Karin Hagström (018-51 58 38)
Gunhild Hammarström (018-60 08 99)
Björn Odin (073-023 45 29)
Christina Tellgren (018-32 04 32)

Revisorer

Grant Thorton revisionsbyrå (018-65 81 00; Stéphanie Ljungberg och Carin Forsström samt suppleant Fredrik Agerson)

Valberedning

Gudmar Lönnerholm, smkall (072-227 10 77)
Ulla Myhrman (018-50 53 16)
Margaretha Sund (072-710 31 44)

Bildarkivansvarig

Bengt Everitt (070-247 80 34)

Webbmaster

Lars Olov Johansson (070-567 04 63)

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 10 december 2018 14:14