Bilder på de flesta funktionärerna finns i bildarkivet

Styrelse 2019

(från vänster: Claes Leijon, Kristina Glimelius, Lars Nilsson, Eva Willén, Per Olof Osterman, Kerstin Thelander, Ingemar Åkesson, Eva Åkerblom och Niklas Rommel)

Ordförande: Per Olof Osterman (070-374 72 92)
Vice ordförande: Lars Nilsson (070-662 18 67)
Sekreterare: Eva Åkerblom (070-424 18 73) 
Vice sekreterare: Eva Willén (073-993 71 77)
Kassaförvaltare: Ingemar Åkeson (073-357 87 44)
Vice kassaförvaltare: Claes Leijon (070-602 53 17)
Ledamot: Kristina Glimelius (070-678 50 10)
Suppleant: Kerstin Thelander (070-328 19 12)
Suppleant: Niklas Rommel (070-628 61 88)

Sekretariat(bild)
Malin Åkerblom, ordförande (018-32 07 34)
Bertil Eriksson, vice ordförande (070-890 49 96)
Ingegerd Appelgren (070-744 43 33)
Jeanette Backman (070-381 98 02)
Gudrun Bäckström (070-347 14 03)
Cecilia Fredhammar (073-038 88 35)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Eva Högström (070-317 45 87)
Margareta Knutson (073-627 27 02)
Kristina Lernevall (072-552 20 60)
Anki Mattisson (070-978 15 32)
Caare Smith (070-715 23 12)
Mia Virving (070-968 76 36)
Agneta Åhlin (072-175 04 74)

IT-stöd
Bertil Eriksson, ordförande (070-890 49 96) 
Cecilia Fredhammar (073-038 88 35) 
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Per Wallentinson (018-25 45 63)

Kassör
Leif Lundberg (072-209 52 85)

Arbetsgrupper

Tisdagsföreläsningar
Eva Willén, ordförande (073-993 71 77)
Jan Fagius (073-584 06 49)
Gunnel Forsberg (070-631 60 18)
Bo Höistad (018-30 37 04, 070-425 01 43)
Maths Isacson (070-541 58 74)
Ingrid Åberg (018-13 63 36, 070-302 39 27)

Serier och cirklar
Jörgen Boivie, ordförande (070-319 01 16)
Anki Mattisson, vice ordförande (070-978 15 32)

Humaniora
Ingrid Åberg, smkall (018-13 63 36, 070-302 39 27)
Gunnar Birgegård (070-215 09 89)
Axel Brattberg (070-423 27 31)
Agneta Emanuelsson (072-999 91 12)
Carola Hermelin (018-51 50 55)
Eva Heggestad (018-24 30 12, 070-605 83 88)
Lena Kåreland (018-50 72 11)
Mats Kumlien (070-509 69 39)

Samhällsvetenskap
Sten Åke Bylund, smkall (070-648 67 85)
Hedvig Ekerwald (070-948 60 95)
Claes Leijon (070-602 53 17)
Lars Nilsson (070-662 18 67)

Naturvetenskap & teknik
Staffan Yngve, smkall (018-52 05 81, 070-297 80 16)
Per Abenius (070-271 27 06)
Yvonne Brandt Andersson (070-659 81 47)
Jan Frisk (070-514 63 26)
Kristina Glimelius (070-678 50 10)
Göran Milbrink (070-941 59 05)
Lars Ohlander (018-32 09 01, 073-327 88 80)

Medicin & vård
Anne-Marie Pernulf, smkall (070-314 10 03)
Birgitta Lindmark (070-631 69 80)
Lars Oreland (070-669 26 78)
Per Olof Osterman (070-374 72 92)
Jan Stålhammar (070-578 28 68)

Språk
Monika Ekman, smkall (018-52 29 98, 070-938 38 62)
Anders Fredholm (070-6611472)
Sven Jonsson (073-075 15 70)
Lars-Gunnar Larsson (073-327 77 99)
Carin Söderberg (073-619 18 80)
Kjell Weinius (070-562 47 57)

Studieledare
Kristina Lernevall, smkall (072-552 20 60)
Eva Högström (070-317 45 87)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Margareta Ingemarsson (070-285 95 97)
Malin Åkerblom (018-32 07 34)

Resor
Anki Mattisson, ordförande (070-978 15 32)
Ingegerd Appelgren (070-744 43 33)
Jeanette Backman (070-381 98 02)
Eva Carlestål (070-826 77 30)
Margareta Knutson (073-627 27 02)
Mia Virving (070-968 76 36)

WebbIT
Bertil Eriksson, ordförande (070-890 49 96)
Lars-Olov Johansson, vice ordförande (070-567 04 63)
Benny Eklund (070-510 13 06)
Bengt Everitt (070-247 80 34)
Cecilia Fredhammar (073-038 88 35)
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Per Olof Osterman (070-374 72 92)
Lasse Sunnås (070-835 06 98)
Per Wallentinson (018-25 45 63)
Malin Åkerblom (018-32 07 34)
Frederic Öberg (070-380 50 09)

Bildarkivansvarig
Bengt Everitt (070-247 80 34)

Webbmaster
Lars-Olov Johansson (070-567 04 63)

AV-teknik(bild)
Lasse Sunnås, samordnare (018-30 06 98, 070-835 06 98)
Sven Arvidson (018-36 41 27)
Robert Berthagen (070-5837939)
Inga-Lill Bratteby Ribbing (072-203 57 58)
Hans Börling (072-525-61-36)
Bengt Everitt (070-247 80 34)
Peo Fällmar (070-3975457)
Bengt Götesson (0768-307090)
Bengt Härdin (070-329 36 15)
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Eilert Karlsson (018-30 06 88)
Anders Lundström (070-885 36 24)
Johan Mörner (073-539 20 28)
Bo Olsson (018-36 74 16)
Carl-Magnus Pettersson (072-722 07 07)
Karl-Göran Stålnacke (070-745 33 51)
Ove Virhammar (072-711 02 10)
Maria Wold Troell (018-10 12 07)

Medlemsbladet
Frederic Öberg, ordförande (070-380 50 09) 
Inger Hammer (073-439 50 93)
Bror-Erik Lundin (070-532 66 67)
Annika Lundmark (076-027 79 40)
Barbro Nilsson Garbergs (070-207 89 00)
Kristina Söderlind Rutberg (070-620 60 48)
Jan Winter (070-284 43 85)
Maria Wold-Troell (018-10 12 07)

Rapportserien
Gunilla Öbrink, ordförande (070-324 65 45)
Birgitta Johansson (070-916 84 25)
Lena Jonsell (070-280 27 51)
Lennart Prage (070-310 19 18)

Internationell verksamhet
Eva Carlestål, ordförande (070-826 77 30)
Karin Carlsson (076-787 24 45)
Brittmari Ekholm (073-154 28 26)
Anders Fredholm (018-32 08 73)
Karin Hagström (018-51 58 38)
Björn Odin (073-023 45 29)
Christina Tellgren (018-32 04 32)

Revisorer

Grant Thorton revisionsbyrå (018-65 81 00; Stéphanie Ljungberg och Carin Forsström samt suppleant Fredrik Agerson)

Valberedning

Gudmar Lönnerholm, smkall (072-227 10 77)
Ulla Myhrman (018-50 53 16)
Margaretha Sund (072-710 31 44)
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 13 oktober 2019 11:54