Bilder på de flesta funktionärerna finns i bildarkivet

Styrelse 2022 


Styrelse 2022
Ordförande: Per Olof Osterman (070-374 72 92)
Vice ordförande: Anki Mattisson (070-978 15 32)
Sekreterare: Eva Åkerblom (070-424 18 73) 
Kassaförvaltare: Ingemar Åkeson (073-357 87 44)
Vice sekreterare: Kristina Glimelius (070-678 50 10)
Ledamot: Ewa-Lill Sjökvist (076-831 35 00)
Ledamot: Hans Svensson (070-699 48 07)
Suppleant: Christina Jutterström (070-302 80 50)
Suppleant, vice kassaförvaltare: Niklas Rommel (070-628 61 88)

Sekretariat(bild)
Malin Åkerblom, ordförande (070-354 27 62)
Bertil Eriksson, vice ordförande (070-890 49 96)
Mia Bellqvist (070-514 65 91)
Ralph Berghehall (070-521 31 55)
Cecilia Fredhammar (073-038 88 35)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Eva Högström (070-317 45 87)
Margareta Knutson (073-627 27 02)
Kristina Lernevall (072-552 20 60)
Anki Mattisson (070-978 15 32)
Mia Virving (070-968 76 36)
Agneta Åhlin (072-175 04 74)

IT-stöd
Bertil Eriksson, ordförande (070-890 49 96) 
Cecilia Fredhammar (073-038 88 35) 
Barbro de Jounge (070-931 32 97)

Kassör
Ralph Berghehall (070-521 31 55)
Kerstin Högberg (073-077 62 27)
Ewa-Lill Sjökvist (076-831 35 00)

Arbetsgrupper

Tisdagsföreläsningar
Eva Willén, ordförande (073-993 71 77)
Jan Fagius (073-584 06 49)
Gunnel Forsberg (070-631 60 18)
Bo Höistad (018-30 37 04, 070-975 01 43)
Maths Isacson (070-541 58 74)
Lena Sommestad (070–216 89 45)

Scanninggrupp
Britt Gunnarsson, smkall (070-857 83 45)
Eva Lind (076-297 79 95)
Gudrun Lind (070-493 39 71)
Gunilla Nilsson (070-602 01 02)

Serier och cirklar
Jörgen Boivie, ordförande (070-319 01 16)
Anki Mattisson, vice ordförande (070-978 15 32)

Humaniora
Axel Brattberg, smkall (070-423 27 31)
Gunnar Birgegård (070-215 09 89)
Gunnel Fagius (070-214 13 70)
Carola Hermelin (076-777 07 71)
Eva Heggestad (070-605 83 88)
Lena Kåreland (018-50 72 11)
Ingrid Åberg (018-13 63 36, 070-302 39 27)

Samhällsvetenskap
Sten Åke Bylund, smkall (070-648 67 85)
Hedvig Ekerwald (070-948 60 95)
Gunnel Forsberg (070-631 60 18)
Maths Isacson (070-541 58 74)
Stina Johansson (070-216 43 07)
Claes Leijon (070-602 53 17)
Lars Nilsson (070-662 18 67)
Cecilia Pahlberg (076-019 55 06)

Naturvetenskap & teknik
Yvonne Brandt Andersson, smkall (070-659 81 47)
Jan Frisk (070-514 63 26)
Bo Höistad (018-30 37 04, 070-975 01 43)
Conny Larsson (070-336 34 40)
Göran Milbrink (070-941 59 05)
Eva Willén (073-993 71 77)
Staffan Yngve (070-297 80 16)

Medicin & vård
Anne-Marie Pernulf, smkall (070-314 10 03)
Kristina Glimelius (070-678 50 10)
Jan Fagius (073-584 06 49)
Dan Larhammar (070-634 92 14)
Per Olof Osterman (070-374 72 92)
Jan Stålhammar (070-578 28 68)

Språk
Monika Ekman, smkall (070-938 38 62)
Ulla Börestam (070-043 42 59)
Anders Fredholm (070-6611472)
Hubert Ittner (070 725 22 45)
Sven Jonsson (073-075 15 70)
Lars-Gunnar Larsson (073-327 77 99)
Hans Svensson (070-699 48 07)
Carin Söderberg (073-619 18 80)

Studieledare
Kristina Lernevall, smkall (072-552 20 60)
Eva Högström (070-317 45 87)
Britt Gunnarsson (070-277 06 24)
Margareta Ingemarsson (070-285 95 97)
Malin Åkerblom (070-354 27 62)

Resor
Anki Mattisson, ordförande (070-978 15 32)
Jeanette Backman (070-381 98 02)
Mia Bellqvist (070-514 65 91)
Eva Carlestål (070-826 77 30)
Margareta Knutson (073-627 27 02)
Mia Virving (070-968 76 36)

WebbIT

Bertil Eriksson, ordförande (070-890 49 96)
Christer Nerhed, vice ordförande (070-630 21 48)
Barbro de Jounge, IT-grupp (070-931 32 97)
Benny Eklund, internationell grupp (070-510 13 06)
Malin Åkerblom, sekretariat (070-354 27 62)
Cecilia Fredhammar, sekretariat (073-038 88 35)
Lasse Sunnås, AV-grupp (070-835 06 98)
Maria Wold Troell, redaktion (018-10 12 07)
Bengt Everitt, bildarkiv (070-247 80 34)

Webmaster
Lars-Olov Johansson(070-567 04 63

Styrelserepresentanter
Per Olof Osterman, styrelseordförande (070-374 72 92)
Ingemar Åkeson, kassaförvaltare (?073-357 87 44?)

AV-teknik

Lasse Sunnås, samordnare (070-835 06 98)
Robert Berthagen (070-583 79 39)
Inga-Lill Bratteby Ribbing (072-203 57 58)
Christian Elvhage (070-522 73 85)
Bengt Everitt (070-247 80 34)
Peo Fällmar (070-397 54 57)
Stefan Gunnarsson (073-682 74 23)
Kerstin Hallnäs (070-680 62 53)
Bengt Härdin (070-329 36 15)
Brittmari Jansson  (070-582 82 60)
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Erik Larsson (076-024 48 15)
Anita Lundberg (073-362 88 01)
Johan Mörner (073-539 20 28)
Bo Olsson (018-36 74 16)
Carl-Magnus Pettersson (072-722 07 07)
Håkan Rundlöf (070-607 25 15)
Carl Göran Stålnacke (070-745 33 51)
Seppo Suomi (070-219 97 08)
Ove Virhammar (072-711 02 10)
Maria Wold Troell (018-10 12 07)

Redaktionen
Frederic Öberg, ordförande (070-380 50 09) 
Kristina Söderlind Rutberg, vice ordförande (070-620 60 48)
Inger Hammer (073-439 50 93)
Ulf Hellman (070-415 89 30)
Annika Lundmark (076-027 79 40)
Barbro Nilsson Garbergs (070-207 89 00)
Maivor Sjölund (072-725 53 81)
Maria Wold-Troell (018-10 12 07)

Internationell verksamhet
Eva Carlestål, ordförande (070-826 77 30)
Benny Eklund (070-510 13 06)
Brittmari Ekholm (073-154 28 26)
Anders Fredholm (070-661 14 72)
Karin Hagström (018-51 58 38)
Björn Odin (073-023 45 29)
Yvonne Orre (070-595 77 06)
Christina Tellgren (070-938 40 69)

Revisorer

Grant Thorton revisionsbyrå (018-65 81 00; Stéphanie Ljungberg och Carin Forsström samt suppleant Cecilia Johansson)

Valberedning

Ulla Myhrman, smkall (018-50 53 16)
Göran Dalin (070-547 10 84)
Ulf Hanson (070-546 16 78)
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 16 februari 2023 16:54