Föreläsningsserier vårterminen 2017

Hur anmäler man sig? Se flik Anmälan - Anmälan till serier och cirklar och Anmälan - Regler för deltagande.


Hörslinga finns i samtliga föreläsningssalar utom Musicum.

______________________________________________________

Nr 1. Revolutioner i kvinnovärlden 1900–1970

Vid sekelskiftet 1900 saknade kvinnor i Sverige rösträtt. För gifta hägrade möjligheten att få en värderad plats i samhället genom att bli en duktig husmor. 1950-talet var husmoderns glansperiod, men de kommande decennierna detroniserades hon alltmer för nya modeller för hur kvinnolivet kunde levas. Det skedde inte utan politiska kontroverser och konflikter. Under 1970-talet lagstiftades om viktiga delar i jämställdhetspolitiken. Denna revolutionära omdaning av genussystemet har ägt rum under vår samtid, överblickbar och igenkänd av många. Hur gick det till? Vilka var drivkrafterna till systemförändringen?
Serieansvarig: Ingrid Åberg, docent i historia, tfn 018-13 63 36, 070-302 39 27.

Program
31 jan.  Christina Florin, professor em. i historia, Stockholms universitet. Kvinnorna som ”blev över”. Ogifta kvinnors arbetsmarknad och medborgarskap vid sekelskiftet 1900 och framåt.

14 feb.  Yvonne Hirdman, professor em. i historia, Stockholms universitet. Hemmet och hemmafrun. Den gifta kvinnan under 1920–50-talen.

28 feb.  Birgitta Holm, professor em. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet. Den Nya kvinnan. Vem var hon?

14 mars  Christina Florin. Hemmafrun som försvann. Strukturer och aktörer på 1960- och 70-talens arbetsmarknad.

28 mars  Agneta Stark, genusforskare, docent i företagsekonomi. Revolutionen som räddade familjen? Om 1970-talets lagstiftning och vad som hände sedan.

25 april  Elisabeth Elgán, professor i historia, Stockholms universitet. Nya röster om kvinnors plats i samhället. Eva Moberg, Grupp 8 och andra kvinnoaktivister.

Tid: Tisdagar udda veckor 31/1–25/4 (ej 11/4) kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen, dock Pingstkyrkan, St Persgatan 9, den 14/3 och 25/4.
Avgift: 325 kr.

Nr 2. Finland 100 år

Finland har 2017 varit en självständig nation i etthundra år. Frigörelsen från det Ryssland som just blivit Sovjetstaten blev dramatisk och följdes av ett uppslitande inbördeskrig. I skuggan av sin mäktiga granne i öst överlevde och utvecklades sedan landet till att bli vad Finland är idag. I den här serien kommer den politiska utvecklingen från 1917 fram till våra dagar att belysas, liksom den ekonomiska utvecklingen från fattigdom till ett nutida välstånd. I två avsnitt behandlas det finska språket, både dess litteratur och dess ställning i förhållande till svenskan. Vad finländsk design och dess internationella genomslag har betytt får också sin belysning.
Serieansvariga: Rune Hedman, fil.lic., f.d. departementsråd, tfn 070-630 16 58, Lars Nilsson, f.d. chefredaktör, UNT, tfn 018-13 40 55, 070-662 18 67, och Ingrid Åberg, docent i historia, tfn 018-13 63 36, 070-302 39 27.

Program
30 jan.  Max Engman, professor em. i historia, Åbo Akademi. Frigörelse, självständighet och inbördeskrig.

13 feb.  Susanna Fellman, professor vid avdelningen för ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Finlands ekonomiska utveckling.

27 feb.  Bengt Lindroth, journalist och tidigare bl.a. Nordenkorrespondent för Sveriges Radio. Konsten att överleva – exemplet Finland.

2 mars. Exrainsatt föreläsning. Kristian Gerner, professor em. Inbördeskriget och Finlands frigörelse från Ryssland – en lång historia.

13 mars  Merja-Liisa Heikkinen, utbildningsansvarig vid Finlandsinstitutet. Från Linna till Oksanen – nedslag i Finlands litteratur.

27 mars  Desirée Koslin, PhD in Art History, New York University, professor vid Fashion Institute of Technology, State University of New York. Iittala, Marimekko och Nokia – finsk design under 100 år.

24 april  Catrin Norrby, professor i nordiska språk, Stockholms universitet. Om svenskan i Finland och finskan i Sverige.

Tid: Måndagar udda veckor 30/1–24/4 (ej 10/4) kl. 13.15–14.45 (dock 12.45–14.15 den 13/3), samt torsdagen 2 mars 13.15-14.45. 14 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen.
Avgift: 325 kr.

En resa till Helsingfors planeras i slutet av vårterminen 2017. Kostnader för resan tillkommer. Resan är öppen för alla USU:s medlemmar, men företräde ges för seriens deltagare. Se vidare under ”Resor och studiebesök” i Medlemsbladet 2017:2.

Nr 3. 1400 år med Muhammed – Islam i Sverige och världen

Det går inte en dag utan att islam diskuteras i media. Ofta presenteras också islam och muslimer som något nytt och främmande i en europeisk och svensk kontext. Detta trots att muslimer har levt i Europa i 1400 år och att Sverige har en 1100 år lång relation till muslimsk kultur. Ändå saknar många kunskaper om islams olika traditioner och historia. I den här serien rör vi oss över islams långa och komplexa historia och fördjupar oss i några av samtidens mest brännande frågor. Serien baseras delvis på Susanne Olsson och Simon Sorgenfrei (red.): Islam – en religionsveten- skaplig introduktion. Boken kan köpas eller beställas till reducerat pris vid första föreläsningstillfället.
Serieansvarig: Lars Nilsson, f.d. chefredaktör, UNT, tfn 018-13 40 55, 070-662 18 67.

Program
23 jan. Simon Sorgenfrei, lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Muhammed, Koranen och islams början.

20 feb. Emin Poljarevic, lektor vid teologiska institutionen, Uppsala universitet. Sunni- och shiaislam – vad skiljer och förenar?

6 mars Klas Grinell, docent i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Världskulturmuseet i Göteborg. Islams filosofihistoria – från Platon till Tariq Ramadan.

20 mars Simon Sorgenfrei. Sufism och islams mystik.

3 april Emin Poljarevic. Islam, politik och fundamen- talism.

10 april Simon Sorgenfrei. Islam i Sverige, de första 1100 åren.

Tid: Måndagar jämna veckor 23/1–3/4 (ej 6/2) samt måndag 10/4 kl. 15.15–16.45 (dock 14.45–16.15 den 3/4). 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen.
Avgift: 325 kr.

Nr 4. Berömda bibliotek

Ordet ”bibliotek” kommer från grekiskans bibliotheke som är en sammansättning av biblion som betyder ”bok” och theke som betyder ”förvaringsrum”. Biblioteken har en lång och fascinerande historia. Hur uppstod biblioteket i Alexandria? Vad kan man finna i Vatikanbibliotekets samlingar? Eller i Oxfords berömda Bodleian Library? Det är några exempel på vad som behandlas i denna serie vars syfte är att presentera olika typer av bibliotek och ge en inblick i deras historia och samlingar.
Serieansvarig: Carola Hermelin, fil.dr i litteraturveten- skap, f.d. bitr. chef vid Nobelbiblioteket, tfn 018-51 50 55.

Program
9 feb. Jon Erik Nordstrand, civ.ing., f.d. överbibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek och vid Göteborgs universitetsbibliotek. Biblioteket i Alexandria – ett universalbibliotek som också var en forskningsinstitution.

23 feb.  Eva Nylander, docent i bokhistoria, Lunds universitet, chef för Avdelningen för Samlingar och stf. universitetsbibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek. ”För lärda mäns gemensamma nytta” – Vatikanbiblio- teket i det europeiska bibliotekslandskapet.

9 mars  Christer Geisler, docent i engelska, Uppsala universitet. Att arbeta med manuskript i the Bodleian Library i Oxford.

23 mars  Ulla Birgegård, professor em. i ryska, Uppsala universitet. Mina bibliotek: från sovjetiska arkiv till Vatikanbiblioteket.

6 april  Göran Alm, fil.dr i konstvetenskap, Stockholms universitet. f.d. chef för Bernadottebiblioteket. Alla kungens böcker.

20 april  Carola Hermelin. Svenska Akademiens Nobelbibliotek och Dalai Lamas bibliotek i Dharamsala.

Tid: Torsdagar jämna veckor 9/2–20/4 kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6B.
Avgift: 325 kr.

I anslutning till serien ordnas den 13 maj en utflykt till drottning Lovisa Ulrikas bibliotek på Drottningholms slott och Drottningholmsteatern. Kostnader för resan tillkommer. Resan är öppen för alla USU:s medlemmar, men företräde ges för deltagare i serien. Se vidare under ”Resor och studiebesök” i Medlemsbladet 2017:2.

Nr 5. Nedslag i konsten III

I denna serie presenteras olika typer av konstnärer. Syftet med serien är att få ta del av en mer djupgående analys av deras verk.
Serieansvarig: Carola Hermelin, fil.dr i litteraturvetenskap, f.d. bitr. chef vid Nobelbiblioteket, tfn 018-51 50 55.

Program
3 feb.  Thomas Hård af Segerstad, universitetslektor i konstvetenskap, Uppsala universitet. Målarnas Venedig.

17 feb.  Carina Jacobsson, docent, universitetslektor i konstvetenskap, Uppsala universitet. Konst och politik i renässansens Florens.

3 mars  Helén Hallgren Archer, intendent vid Nationalmuseum. Jenny Nyström och konstkretsen under 1880-talet.

17 mars  Jan von Bonsdorff, professor i konstvetenskap, Uppsala universitet. Zorn, Krohg, Krøyer: Hur man avbildar ljuset i det sena 1800-talets valörmåleri.

31 mars  Fredrik Liew, intendent vid Moderna Museet. Trädgården i öknen. Andlighet, fantasi och lek. Om Paul Klee / Ivan Aguéli.

28 april  Andreas Gedin, konstnär, fil.dr i fri konst, Göteborgs universitet. Om legendaren Pontus Hultén och utställningen Hon – en katedral av Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely och P O Ultvedt på Moderna Museet.

Tid: Fredagar udda veckor 3/2–28/4 (ej 14/4) kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6B.
Avgift: 325 kr.

Nr 6. Den moderna konsten, Grupp 1

Favoriter i repris. Lars Lambert behandlar i denna serie, som i vår firar sitt 10-terminsjubileum, några favoriter från tidigare år. Parallellserie med samma innehåll som Nr 7.
Serieansvariga: Gunilla Ellenius, f.d. bibliotekarie, tfn 018-10 09 91, Lena Kåreland, professor em. i litteraturvetenskap, tfn 018-50 72 11, och Lars Lambert, författare. Föreläsare vid samtliga tillfällen är Lars Lambert.

Program
23 jan.  Goya och Courbet, två modernister före modernismen.

6 feb.  Fotografiet under 150 år.

13 feb.  Klee och Kandinsky, fantasi och abstraktion.

6 mars  Arkitekturen från Parthenon och Pantheon till Corbusier och Zaha Hadid.

20 mars  Francis Bacon och Lucian Freud, två senmodernister.

27 mars  De stora museerna, från Louvren och Prado till National Gallery och Tate Modern.

Tid: Måndagar enligt ovan 23/1–27/3 kl. 10.15–11.45. 12 timmar.
Lokal: Biograf Spegeln, Västra Ågatan 12.
Avgift: 325 kr.

Nr 7. Den moderna konsten, Grupp 2

Parallellserie med samma innehåll som Nr 6. Serieansvariga: Margareta Ingemarsson, f.d. bibliotekarie, tfn 070-285 95 97, och Lars Lambert, författare. Föreläsare vid samtliga tillfällen är Lars Lambert.

Program
25 jan.  Goya och Courbet, två modernister före modernismen.

8 feb.  Fotografiet under 150 år.

15 feb.  Klee och Kandinsky, fantasi och abstraktion.

8 mars  Arkitekturen från Parthenon och Pantheon till Corbusier och Zaha Hadid.

22 mars  Francis Bacon och Lucian Freud, två senmodernister.

29 mars  De stora museerna, från Louvren och Prado till National Gallery och Tate Modern.

Tid: Onsdagar enligt ovan 25/1–29/3 kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6B.
Avgift: 325 kr.

Nr 8. Min musik

Kulturpersonligheter och musiker från Uppsala med omnejd berättar om och spelar musik som betytt mycket för dem.
Serieansvariga: Gunnar Birgegård, professor em. i medicin, f.d. överläkare i hematologi, Akademiska sjukhuset, tfn 018-46 02 70, 070-215 09 89, och Gunnel Fagius, musikvetare, musikdirektör, tfn 018-32 02 17, 070-214 13 70.

Program
30 jan.  Ulric Andersson, sedan 2013 domkyrkoorganist i Uppsala domkyrkoförsamling, ledare för Collegium Cantorum och Uppsala Katedralsångare, tidigare karriär som operasångare.

13 feb.  Hans Åberg, psykolog, psykoterapeut, initiativtagare till mansmottagningen mot våld i Uppsala, sångare i UAK m.fl. körer, blockflöjtist och oboist.

27 feb.  Ulf Lindahl, professor em. i medicinsk kemi, amatörviolinist, stråkkvartettentusiast.

13 mars  Annica Anderbrant, domprost i Uppsala, tidigare musiklärare, körsångare och ordförande i Sveriges Kyrkosångsförbund för Västerås stift.

27 mars  Magnus Fagerberg, barytonsångare, som solist och i OD, musiklärare vid Kulturskolan, körledare.

24 april  Birgitta Wikmark Carlsson, näringsråd och administrativ chef på Näringsdepartementet, tidigare körsångare i Allmänna Sången och Uppsala Akademiska Kammarkör och som tonåring cellist i Bergslagens kammarorkester.

Tid: Måndagar udda veckor 30/1–24/4 (ej 10/4) kl. 10.30–12.00. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen.
Avgift: 325 kr.

Nr 9. Levande jazzhistoria – highlights 1945–1965. Bebop, cool, mainstream, hardbop, free och fusion

Vi fortsätter den föregående terminens serie där musikern och orkesterledaren Ulf Johansson Werre spelar och exemplifierar själv från flygeln samt spelar skivor och förklarar musikens uppbyggnad. Ulf berättar, analyserar och kåserar även kring personligt upplevda fenomen inom jazzhistorien. I serien lyssnar vi på och analyserar de stora och banbrytande solisterna och orkestrarna. Vi jämför stilarter och konstnärliga uttryckssätt, studerar utveck- lingslinjer och de musikaliska kvaliteter som bygger upp jazzens känslomässiga och intellektuella magi.
Serieansvariga: Sten Åke Bylund, f.d. fastighetsdir., konsult, tfn 018-42 93 95, och Ulf Johansson Werre, musiker, storbandsledare, universitetslärare, Uppsala universitet, tfn 018-30 28 09. Föreläsare vid samtliga tillfällen är Ulf Johansson Werre.

Program
26 jan.  De legendariska solisterna 1: Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Stan Getz, John Coltrane m.fl.

9 feb.  De legendariska solisterna 2: Sonny Stitt Cannonball Adderly, Clifford Brown, J.J. Johnson, Sonny Rollins m.fl.

2 mars  De större orkestrarna: Dizzy Gillespie, Count Basie, Duke Ellington, Stan Kenton, Buddy Rich, Harry Arnold, Gil Evans, Woody Herman, Thad Joes-Mel Lewis, Gerry Mulligan m.fl.

23 mars  Berömda mindre grupper – combos 1: Charlie Parker Quartet & Quintet, Clifford Brown-Max Roach Inc, Art Blakey & The Jazz Messengers, Cannonball Adderly-John Coltrane Quintet, Lee Morgan, Putte Wickman Sextett m.fl.

27 april  Berömda mindre grupper – combos 2: Miles Davis Quartet, Quintet & Sextet, Jay & Kai, Gerry Mulligan – Bob Brookmeyer/Chet Baker, Arne Domnérus Orkester m.fl.

18 maj  Berömda trior: Bud Powell, Oscar Peterson, Bill Evans, Ahmad Jamal, Nat King Cole, Jimmy Smith, Tony Williams, Sonny Rollins m.fl.

Tid: Torsdagar enligt datum ovan kl. 10.15–11.45 (dock 9.15–10.45 den 27/4). 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen.
Avgift: 325 kr.

Nr 10. Fördjupad förståelse av jazzmusik 

Detta är en serie om musikens uppbyggnad för oss som vill träna våra sinnen för att förstå och uppfatta mer av musikens sköna värld. Under ledning av Ulf Johansson Werre får vi en introduktion till hur harmonier, form, melodi och rytmik samverkar till en musikalisk enhet. Frågor från gruppen på olika nivåer tas upp och belyses. Vi lär oss hur orkesterns olika delar samarbetar under olika epoker och får också en inblick i grundläggande musikteori. Ulf illustrerar de olika momenten vid flygeln och med andra instrument och analyserar kompositioner och improvisationer från olika musikgenrer. Fortsättning från förra terminen. Varje tillfälle är en fristående enhet som inte kräver att man deltagit i föregående seminarier. Serieansvariga: Lasse Sunnås, fil.mag., tfn 018-30 06 98, och Ulf Johansson Werre, musiker, storbandsledare, universitetslärare, Uppsala universitet, tfn 018-30 28 09. Föreläsare vid samtliga tillfällen är Ulf Johansson Werre.

Tid: Torsdagar 2/2, 23/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6 kl. 10.15–11.45. 12 timmar.
Lokal: Musicum, Kyrkogårdsgatan 4.
Avgift: 325 kr.

Jazzensemble – se under Övriga arrangemang.

Nr 11. Filmstudio Fyris, Grupp 1

I samarbete med Fyrisbiografen fortsätter vi ännu en termin med satsningen på kvalitetsfilm. Varje film föregås av en kort introduktion. Parallellserie med samma innehåll som Nr 12.
Serieansvarig: Karl Johan Eklund, f.d. länsantikvarie, tfn 018-52 45 05.

Program
24 jan.  Thelma och Louise har ledsnat på storstaden och ger sig ut på vägarna i denna amerikanska film, som hade premiär 1991. Regissör är Ridley Scott och i huvudrollerna ser vi Susan Sarandon och Geena Davis (längd 129 minuter).

7 feb.  Brokeback Mountain. Ennis och Jack, två unga boskapsskötare, vaktar får en sommar långt ut i ödemarken. De inleder en kärleksrelation som varar under många år. En flerfaldigt Oscarsnominerad film av Ang Lee från år 2005. Heath Ledger och Jake Gyllenhaal spelar huvudrollerna i denna kanadensisk-amerikanska film (längd 135 minuter).

21 feb.  Nyckeln till frihet. En filmatisering av Stephen Kings novell Vårbedrift från 1994. Frank Darabont är regissör. Tim Robbins och Morgan Freeman ses i rollerna som Andy och Red. De lyckas rymma från en brutal fängelsemiljö ut till ett nytt och annat liv (längd 142 minuter).

7 mars  Flicka och hyacinter. En av de mer uppmärksammade filmerna av den produktive filmskaparen Hasse Ekman. Filmen hade premiär 1950. Eva Henning spelar huvudrollen som Dagmar Brink. Ulf Palme, Birgit Tengroth och Anders Ek medverkar och musiken är gjord av Erland von Koch (längd 89 minuter).

21 mars  Into the wild. Sean Penns film från 2007 om en ung man som bryter upp från familj och välfärd och ger sig ut i vildmarken för att leva där. Filmen är en kombination av Thoreaus Skogsliv vid Walden och Kerouacs På drift.
Huvudrollen spelas av Emile Hirsch (längd 148 minuter).

4 april  Rasmus på luffen. Barnhusbarnet Rasmus rymmer från barnhemmet och sammanstrålar med luffaren Paradis- Oskar. Tillsammans vandrar de omkring en sommar. En filmatisering från 1981 av Astrid Lindgrens bok med samma titel. Filmen är regisserad av Olle Hellbom. Erik Lindgren och Allan Edwall spelar huvudrollerna (längd 105 minuter).

Tid: Tisdagar jämna veckor 24/1–4/4 kl. 10.00–ca 12.30.
Lokal: Fyrisbiografen, S:t Olofsgatan 10.
Avgift: 325 kr.

Nr 12. Filmstudio Fyris, Grupp 2

Parallellserie med samma innehåll som Nr 11. 
Serieansvarig: Karl Johan Eklund, f.d. länsantikvarie, tfn 018-­52 45 05.

Program
27 jan. Thelma och Louise

10 feb.  Brokeback Mountain 

24 feb.  Nyckeln till frihet

10 mars  Flicka och hyacinter 

24 mars  Into the wild

7 april  Rasmus på luffen

Tid: Fredagar jämna veckor 27/1–7/4 kl. 13.00–ca 15.30.
Lokal: Fyrisbiografen, S:t Olofsgatan 10.
Avgift: 325 kr.

Nr 13. Arkitektur

Denna serie behandlar den byggda miljön som helhet och dess relation till samhället såväl i ett historiskt perspektiv som i ett framtidsperspektiv. Den handlar om kulturarvet, om byggnader, om grönområden och landskap, om inredningen i våra byggnader och om strukturen i våra samhällen och städer. Vi kommer också att följa samspelet i planprocessen mellan arkitektur, politik, ekonomi, funktion, estetik, teknik och hållbarhet.
Serieansvarig: Sten Åke Bylund, f.d. fastighetsdir., konsult, tfn 018-42 93 95.

Program
31 jan.  Martin Rörby, arkitekturhistoriker. Mina favoriter i arkitekturen.

14 feb. Johan Celsing, arkitekt, Johan Celsing Arkitektkontor AB. Arkitektur som mönster och språk.

28 feb. Fredric Bedoire, professor em. i arkitektur- historia, Kungliga Konsthögskolan. Bilder från 1000 års arkitekturhistoria.

14 mars  Anna Cyrén, inredningsarkitekt SIR/MSA, studiochef, Tengbom arkitekter. Vad är inredningsarkitektur?

28 mars  Susan Paget, lektor i landskapsarkitektur, SLU. Landskapsarkitektur – mötet mellan människa och landskap.

11 april  Ingvar Blomster, arkitekt SAR/MSA, f.d. stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. Om fysisk planering – den långa vägen från tanke till färdig miljö.

Tid: Tisdagar udda veckor 31/1–11/4 kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen, dock Pingstkyrkan, St Persgatan 9, den 14/3.
Avgift: 325 kr.

Nr 14. Nobelpristagare 2016 och betydelsen av deras upptäckter

Prisen som delas ut i Konserthuset i Stockholm och i Oslo på Nobeldagen är de mest prestigefyllda i världen. Med detta följer att de blir föremål för diskussion. Ordet ”obegripligt” har använts såväl om Svenska Akademiens val av Bob Dylan som om 2016 års fysikpris. Serien belyser samtliga nobelpris 2016. Särskild vikt läggs vid de belönade områdenas betydelse för kunskapsutveckling och samhällsförbättring.
Serieansvariga: Per Olof Osterman, docent i neurologi, f.d. överläkare och chefsläkare vid Akademiska sjukhuset, tfn 018-12 61 84, 070-374 72 92, och Staffan Yngve, professor em. i teoretisk fysik, Uppsala universitet, tfn 070-297 80 16.

Program
2 feb.  Anders Bárány, professor em. i fysik, Stockholms universitet, f.d. vice museichef vid Nobelmuseet. Konsten att få och ge nobelpris. Alfred Nobel och nobelprisets utveckling.

16 feb.  Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Nobelpriset i litteratur: Bob Dylan ”som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”.

2 mars  Peter Fredriksson, professor i nationalekonomi, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne: Oliver Hart och Bengt Holmström ”för deras bidrag till kontraktsteorin”.

16 mars  Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori, Uppsala universitet, (1) och Olof Ramström, professor i supramolekylär kemi, KTH (2).
1. Nobelpriset i fysik: David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane och J. Michael Kosterlitz ”för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser”.
2. Nobelpriset i kemi: Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart och Bernard L. Feringa ”för design och syntes av molekylära maskiner”.

30 mars  Camilla Riesenfeld, projektledare för Kvinnor i fredsprocesser, Konfliktförebyggandeprogrammet, Folke Bernadotteakademin. Nobels fredspris: Juan Manuel Santos – Hur påverkar priset fredsprocessen i Colombia?

27 april  Gunilla Westermark, professor i medicinsk strukturbiologi, särskilt proteinkonformationssjukdomar, vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet. Nobelpriset i fysiologi eller medicin: Yoshinori Ohsumi ”för hans upptäckter av mekanismer för autofagi” – tänkbar betydelse för uppkomst av typ 2 diabetes och Alzheimers sjukdom.

INSTÄLLD


Nr 15. Kvinnors hälsa i olika åldrar

Vissa av kvinnors hälsoproblem, som kan ha mycket stor inverkan på kvinnans och de närståendes liv, tas sällan upp i debatt och media. Dit hör exempelvis åldersrelaterade problem och det viktiga området reproduktiv hälsa. I denna serie lyfter vi fram kvinnors hälsa ur olika perspektiv och belyser utvecklingen både globalt och nationellt. Serien avslutas med en paneldiskussion om kvinnors rätt att bestämma över sin kropp och gränser för samhällets skyldighet att tillmötesgå och bära de ekonomiska konsekvenserna av olika krav. Seriens breda anslag avser att attrahera deltagande av både våra kvinnliga och manliga medlemmar.
Serieansvariga: Anne-Marie Pernulf, specialist i allmänmedicin, f.d. divisionschef, Akademiska sjukhuset, tfn 070-314 10 03, och Per Olof Osterman, docent i neurologi, f.d. överläkare och chefsläkare vid Akademiska sjukhuset, tfn 018-12 61 84, 070-374 72 92.

Program
9 feb.  Ulf Högberg, seniorprofessor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Hur har kvinnohälsan utvecklats över tid i Sverige?

23 feb.  Pia Axemo, universitetslektor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet (1) och Gunnar Birgegård, professor em. i medicin, f.d. överläkare i hematologi, Akademiska sjukhuset (2).
1. Kvinnohälsa i ett globalt perspektiv.
2. Världens vanligaste kvinnosjukdom: järnbrist – reproduktionens pris.

9 mars  Gudlaug Sverrisdottir, överläkare i kvinnosjukvård, Akademiska sjukhuset. Den äldre kvinnans hälsoproblem – framfall, inkontinens.

23 mars  Henrik Lindman, överläkare i onkologi, Akademiska sjukhuset (1) och Bengt Tholander, överläkare i onkologi, Akademiska sjukhuset (2).
1. Behandlingen av bröstcancer – en framgångsrik historia om en folksjukdom.
2. Gynekologisk cancer – många olika sjukdomar. Bättre behandling ger hopp i alla åldrar.

6 april  Nina Johnston, med dr, överläkare i kardiologi, Akademiska sjukhuset (1) och Eva Vingård, professor em. i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet (2).
Är skillnader i mäns och kvinnors sjukvård och sårbarhet i arbetslivet uttryck för bristande jämställdhet?
1. Får kvinnor sämre hjärtsjukvård än män?
2. Könsskillnader rörande hälsa inom arbetslivet.

20 april  Kjell Asplund, professor em. i medicin, Umeå universitet, f.d. generaldirektör för Socialstyrelsen, ordförande i Statens Medicinsk-etiska råd, samt Solveig Nordén, docent och Ulf Hansson, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Kvinnans rätt att bestämma över sin kropp – paneldiskussion om fosterdiagnostik, surrogatmoderskap, livmodertransplan- tation och övre ålder för assisterad befruktning.

Tid: Torsdagar jämna veckor 9/2–20/4 kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Lokal: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6B.
Avgift: 325 kr.

Nr 16. Teknikhistoria

Serien tar upp teknikhändelser genom seklerna som förändrat människors vardag.
Serieansvarig: Staffan Yngve, professor em. i teoretisk fysik, Uppsala universitet, tfn 070-297 80 16.

Program
23 jan.  Erik Mellgren, teknikjournalist, författare och Kaianders Sempler, teknikjournalist, författare. Järnvägar. Om transporter på räls under några sekler fram till våra dagars snabbaste tåg.

6 feb.  Erik Mellgren och Kaianders Sempler. När järnet blev billigt. Från järnframställning under antiken till hur järn och stål blev massvara och fram till våra dagars skrotar.

20 feb.  Erik Mellgren och Kaianders Sempler. Kommunikation med och utan tråd. Från morsesignaler till telegrafi och digitalradio.

6 mars  Erik Mellgren och Kaianders Sempler. Matematik för lata. Från antika mekanismer till Babbages differensmaskin. Turings universalmaskin. Besk och vår tids datorer.

20 mars  Bengt Olsen, docent i fysik, IT-veteran. Uppsalas datahistoria.

3 april  Erik Mellgren och Kaianders Sempler. Textilier, merkantilism och slaveri. Flygande skyttlar och vattendrivna vävstolar i textilfabrikerna drev på den industriella revolutionen.

Tid: Måndagar jämna veckor 23/1–3/4 kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6B.
Avgift: 325 kr.

Nr 17. Den biologiska evolutionen III – om utveckling, ursprungets barlast och människans framtid

Denna avslutande serie belyser utvecklingen inom fyra områden. Homo sapiens starka drivkraft att uttrycka sig i konst – de äldsta bevarade konstföremålen och målningarna är ca 40 000 år gamla. Nyhetsförmedlingen som sker allt snabbare och medielandskapets dramatiska förändringar. Sjukdomar av olika slag som alltid har följt människan. Här belyses bl.a. frågan om dagens livsstil och kost kan skapa problem mot bakgrund av våra ursprungliga arvsanlag. Evolutionsserien inleddes med universums födelse och avslutas nu med tankar kring människans fortsatta existens.
Serieansvariga: Per Olof Osterman, docent i neurologi, f.d. överläkare vid Akademiska sjukhuset, tfn 018-12 61 84, 070-374 72 92, och Kristina Glimelius, professor em. i kulturväxternas genetik och förädling, tfn 018-30 16 55, 070-678 50 10.

Filmning av serien planeras, och filmerna kan då ses av deltagare i serien på www.usu.se.

Program
30 jan.  Emilie Karlsmo, universitetslektor i konstvetenskap, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Konstens utveckling – från grottkonst till graffiti.

13 feb.  Lennart Weibull, professor em. i massmediaforskning, Göteborgs universitet, seniorprofessor vid SOM-institutet. Nyhetsförmedlingens utveckling – från muntlig spridning till dagens digitala medielandskap.

27 feb.  Nils Uddenberg, docent i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning, professors namn, författare. Lidande och läkedom genom tiderna.

13 mars  Åke Pålshammar, fil.dr i psykologi, universitetslektor, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet. Är människan eller miljön missanpassad – hur klarar hjärnan dagens livsstil?

27 mars  Stephan Rössner, professor em. i hälsoinriktad beteendeforskning, Karolinska Institutet. Är människan eller miljön missanpassad – hur klarar kroppen förändrade kostvanor?

24 april  Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet. Hur ser människans framtid ut på vårt ömkligt lilla klot?

Tid: Måndagar udda veckor 30/1–24/4 kl. 15.15–16.45 (dock 14.45–16.15 den 13/3). 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen.
Avgift: 325 kr.

Ändringar/Nyheter

Serie 1, Revolutioner i kvinnovärlden:
Ny lokal: Kyrksalen, Missionskyran.

Serie 2, Finland 100 år: Extra föreläsning. Kristian Gerner ”Inbördeskriget och Finlands frigörelse
från Ryssland – en lång historia”.
Tid: Torsdagen den 2 mars kl. 13.15 – 14.45.

Serie 9, Levande jazzhistoria: 
Ny lokal: Kyrksalen, Missionskyran.

Serie 13, Arkitektur: Föreläsarbyte - 14 feb. Johan Celsing; 28 feb. Fredric Bedoire.
Ny lokal: Kyrksalen, Missionskyran.

Serie 14, Nobelpristagare 2016, är inställd.

Höstterminens serie nr 2, Nobelpristagare i litteratur: Föreläsningen av Stephan Larsen om Wole Soyinka – den förste Nobelpristagaren i litteratur från Afrika söder om Sahara, äger rum onsdag 26 april kl. 13.15 på Slottsbiografen.
Jazzälskare

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Kontakta oss om Du är intresserad av att komma med i USU eller om Du vill veta mer om oss.

Webbmaster: Jens Danielsson

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 3 februari 2017 23:08