Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsmötet föreslå vilka som skall väljas för kommande år dvs.:

Val av ordförande för ett år.
Val av tre styrelseledamöter för två år och två suppleanter för ett år jämte. eventuellt erforderligt fyllnadsval.
Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

Nuvarande valberedning
Ulla Myhrman, smkall (018-50 53 16)
Göran Dalin (070-547 10 84)
Ulf Hanson (070-546 16 78)
Rulla till toppen