Vad är USU

Föreningen Uppsala Senioruniversitet (USU) inledde sin verksamhet hösten 1979 med starkt stöd av dåvarande Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet, numera Folkuniversitetet i Uppsala, och av Uppsala universitet.
USU samverkar med Folkuniversitetet, och till del med Uppsala Universitet och SLU.
 
USU är en ren studieorganisation. Föreningen är partipolitiskt och religiöst neutral. Det administrativa arbetet utförs på ideell basis.
 
Föreningens ändamål är
  • att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av studiecirklar, studieresor, studiebesök, föreläsningar mm.
  • att hålla kontakt med liknande organisationer inom och utom landet.
Rätt till medlemskap har alla, oavsett studiebakgrund, som fyllt 58 år samt även yngre personer som uppbär pension av något slag.
Rätt till medlemskap har även make/maka till eller samboende med den som är medlem i USU. Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgift. Föreningen har ca 4000 medlemmar våren 2023.
 
Vi erbjuder varje år mot avgift runt 40 föreläsningsserier, 180 studiecirklar, många resor och studiebesök, samt inkluderat i medlemsavgiften 16 s.k. tisdagsföreläsningar.
 
Vidare ger vi per år ut 5 nummer av vår tidskrift Medlemsbladet, som speglar genomförda och kommande aktiviteter.
Rulla till toppen