Internationell verksamhet

En av Uppsala Senioruniversitets (USU) uppgifter är, enligt stadgarna, att ha kontakter med senioruniversitet i andra länder. USU är därför medlem i EFOS (The European Federation of Older Students at the Universities, efos-europa.eu). USU deltar vidare i internationella projekt (se nedan Utbyten och projekt). Därutöver anordnas bilaterala utbyten med medlemmar i senioruniversitet såväl i EFOS medlemsländer som med senioruniversitet utanför EFOS.

EFOS arbetar för livslångt lärande genom att verka för seniorers tillträde till utbildning och kunskapsutbyte mellan medlemsländerna samt för gemensamma projekt till gagn för seniorer. Det gör man bland annat genom olika former av påverkan gentemot beslutsfattare inom och utom EU. EFOS är representerat i FN:s rådgivande organ The Vienna NGO-committee on Ageing. Därutöver har EFOS och AIUTA (L’association Internationale des Universités du Troisième Age) ett samarbetsavtal – Memorandum of Cooperation – sedan 2016.

EFOS medlemsuniversitet ligger i Europa, främst inom de mellersta och östra delarna. Därutöver finns medlemsorganisationer i Storbritannien, Spanien och Sverige. EFOS sekretariat ligger i Bratislava, Slovakien. USU är representerat i EFOS styrelse genom Björn Odin (vice ordförande i EFOS styrelse) med Eva Carlestål som styrelsesuppleant (se www.efos-europa.eu.)

Den internationella verksamheten leds av den Internationella arbetsgruppen,

Aktiviteter inom den internationella verksamheten:
Se “Utbyten och projekt“!

Internationell verksamhet

Eva Carlestål, ordförande (070-826 77 30)
Benny Eklund (070-510 13 06)
Brittmari Ekholm (073-154 28 26)
Anders Fredholm (070-661 14 72)
Björn Odin (073-023 45 29)
Yvonne Orre (070-595 77 06)
Christina Tellgren (070-938 40 69)

Rulla till toppen